Geestelijke woorden uit Vlaanderen – Vierde Paaszondag in april – Roepingen Zondag

HomeAha Vlaams voorbeeldGeestelijke woorden uit Vlaanderen - Vierde Paaszondag in april - Roepingen Zondag

BIDDEN VOOR DE ROEPING VAN JE KINDEREN – Geestelijke woorden uit Vlaanderen – 18 April 2021

Pastoor Andy Penne | Holsbeek | 17 April 2021

Een tijdje geleden kreeg ik een cartoon toegestuurd. Een man en een vrouw die in bed liggen. De vrouw merkt dat haar man wakker in bed ligt, wellicht ligt te woelen. En zij denkt: “Hij is aan een andere vrouw aan het denken”. En dan zie je hem ook denken:

“Moest mijn zoon priester worden, zou ik hem dan ‘zoon’ of ‘vader’ noemen?”. Ik vind die cartoon eigenlijk best leuk omdat het iets is waar je niet onmiddellijk bij stilstaat. Wie denkt er als gelovige aan dat God een van je kinderen roept als priester, religieuze of godgewijde ?

Ieder jaar vieren we op de vierde Paaszondag Roepingenzondag. De Kerk bidt dan bijzonder voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze en het godgewijde leven. Iedereen weet dat de Kerk priesters, diakens, religieuzen en godgewijden nodig heeft. Het gebed en de inzet van de godgewijden, de religieuzen en de diakens zijn van groot belang voor het leven van de Kerk. En zonder priesters is er geen Eucharistie, geen vergeving in het Sacrament van Boete en Verzoening en geen Ziekenzalving. We ervaren allemaal dat we voor het leven van onze Kerk priesters, diakens, godgewijden en religieuzen nodig hebben en elk draagt ook het idee om er niet alleen op Roepingenzondag maar ook regelmatig in de voorbede er voor te bidden. Tot de tweeënzeventig leerlingen die Jezus aanwijst en twee aan twee uitzendt zegt Hij ook: “De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.” Die aansporing van Jezus om te bidden voor roepingen nemen we allemaal ter harte. Hopelijk horen velen de Roepstem van de Heer.

Maar bidden we ook dat onze eigen kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen die Roepstem van de Heer zouden horen ? Ik heb dat zelf meegemaakt en ik hoor dat van nogal wat priesters en religieuzen dat hun ouders toch niet van vreugde in de lucht sprongen toen ze vertelden dat ze naar het seminarie of naar het klooster zouden gaan of godgewijde willen worden. We willen graag allemaal een pastoor en we willen graag dat kloosters en abdijen blijven bestaan maar wie bidt er dat de Heer zijn of haar dochter of zoon, kleinzoon of kleindochter of familielid hiertoe zou roepen ? Ouders hebben hun dromen over hun kinderen, dikwijls dromen de ouders dat hun kinderen ongeveer dezelfde weg als zijzelf zouden gaan. Ze dromen dat ze via hun kinderen kleinkinderen gaan krijgen en opa en oma gaan worden en dan brengt het melden van een priesterroeping of religieuze roeping wel eens pijn en verdriet mee. Ik heb dat zelf thuis ook gezien. Als ouders zien dat hun zoon of dochter gelukkig is, gaat dat wel over maar dat vraagt tijd natuurlijk. Ik moet daarbij denken aan iets van de zalige priester Edward Poppe. Priester Poppe leerde aan de christelijke moeders voor hun kinderen te bidden om de genade van de priesterroeping: “Een enkel priester bekomen: is moeder worden van vele blijde Christenen”.

Deze Roepingenzondag mogen we de Heer zoals gewoonlijk bidden voor roepingen maar bidden we ook eens om roepingen uit onze eigen familieleden en mensen uit onze eigen kring, uit ons eigen dorp. In mijn vier parochies van de Federatie Holsbeek is al meer dan 50 jaar geleden dat er nog iemand tot priester werd gewijd…

In de Eucharistievieringen van Roepingenzondag zullen wij het gebed bidden dat Mgr. Lode Aerts voor Roepingenzondag 2021 heeft geschreven:

Heer Jezus, Gij zijt de goede herder. Gij komt naar ons toe en roept ieder bij naam. Gij wilt dat wij léven en wel in overvloed. Draag zorg voor de kudde die Gij weidt. Open onze oren voor uw stem, neem onze angst weg om te antwoorden. Verdiep het vertrouwen van jonge partners om het met elkaar als gehuwden te wagen. Geef ons religieuzen en godgewijden, profeten voor vandaag. Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk met de vreugde van uw evangelie. Schenk ons de priesters en diakens die we nodig hebben. Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte. Beziel elk van ons die uw naam als christen draagt. Laat niet toe dat zorgen ons verlammen. Roep uw Kerk naar buiten zodat uw Woord van Liefde in heel uw schepping wordt gehoord.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be

Click hier voor het youtube kanaal van Pastoor Penne 

Redactie: We gaan kijken hoe we binnen EWTN Landen meer programma’s kunnen maken samen met Pastoor Andy Penne. Heeft u speciale wensen of ideeën laat het ons weten

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel