Geestelijke woorden uit Vlaanderen – REGINA COELI – KONINGIN DES HEMELS

HomeAha Vlaams voorbeeldGeestelijke woorden uit Vlaanderen - REGINA COELI – KONINGIN DES HEMELS

REGINA COELI – KONINGIN DES HEMELS – Geestelijke woorden uit Vlaanderen

Pastoor Andy Penne | Holsbeek | 21 Juni 2021

Als ’s middags om 12 uur en ’s avonds om 18 uur de klokken van onze vier kerken in onze Federatie Holsbeek luiden, dan weten de meesten: de klokken luiden het Angelus. Sommige mensen weten ook dat er ook daarbij een gebed wordt gebeden, het Angelusgebed. Ik heb daar al enkele keren iets over geschreven. (zie: https://www.youtube.com/watch?v=kvltn7RbsjY&ab_channel=AndyPenne

In de Paastijd wordt niet het Angelus gebeden maar het Regina Caeli, het Koningin des Hemels. Over dat Regina Caeli wil ik het in dit woordje even hebben. Het Regina Caeli wordt in de Paastijd ook gebeden of gezongen als afsluiting van de completen, de kerkelijke dagsluiting.

De tekst van het Regina Caeli luidt:

Koningin des hemels, verheug u, alleluia;

Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.

Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluia.

Bid God voor ons, alleluia.

Verblijd en verheug u, Maagd Maria, alleluia.

Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.

Laat ons bidden.

God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus onze Heer, hebt Gij vreugde geschonken aan de wereld.

Wij bidden U: laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven.

Door Christus onze Heer. Amen.

Men weet eigenlijk niet waar het gebed vandaan komt. Er is een oude en mooie legende die vertelt dat het Regina Caeli komt uit een tijd dat Rome hevig werd geteisterd door de pest. Zelfs de paus was er al door gestorven. De nieuwe paus Gregorius de Grote hield op een eerste Paasdag een processie door Rome met de icoon van Moeder Maria, de beschermster van het Romeinse volk, de Salus Populi Romani, om zo het einde van een pestepidemie af te smeken. Tijdens die processie hoorde Paus Gregorius de Grote – in de buurt van wat nu de Engelenburcht heet – de engelen de eerste drie regels zingen van het huidige Regina Caeli. Hij voegde er spontaan de vierde regel aan toe, “Bid God voor ons, alleluia”. Dit gebed werd blijkbaar onmiddellijk verhoord want de Paus zag daarop een engel die zijn zwaard – dat vol bloed hing – afdroogde en in de schede stak als een teken dat de pestepidemie voorbij was. En zo gebeurde het ook. Een mooi verhaal !

Als we nog even naar de tekst van dat gebed gaan kijken, dan zien we dat in dat gebed wordt Maria aangesproken als “Koningin des hemels”. Ze is natuurlijk niet een koningin gelijk aan Christus de koning. Zoals koninginnen in het Oude Testament ten beste spreken bij de koning, zo doet Maria het ook. Maria is thuis in de Hemel en bij haar Zoon, Jezus Christus, de Koning, mag zij voor ons ten beste spreken. Eens heeft Maria haar ja-woord gegeven en mocht zij moeder worden van de Zoon van God, zij was waardig Hem te dragen. Haar Zoon, onze Heer Jezus Christus, is voor elk van ons persoonlijk aan het kruis gestorven en is verrezen zoals Hij op verschillende plaatsen in het evangelie had gezegd. Aan haar vragen wij dat ze bij haar Zoon, de volmaakte en voornaamste middelaar tussen God en de mensheid, voor onze intenties zou ten beste zou spreken. Zoals men op de bruiloft van Kana aan Maria ging melden dat er geen wijn meer was en Maria de nood doorgaf aan Jezus, zo mag ze ook onze gebeden bij Hem brengen. In het afsluitend gebed wordt nog vermeld dat we door de Verrijzenis van Jezus Christus vreugdevolle mensen mogen zijn, mensen die weten dat we altijd vriendschap hebben met God en dat zonde en dood nooit het laatste woord zullen hebben. Maria, die alle leerlingen van Jezus op het kruis hebben gekregen als moeder, mag voor ons ten beste spreken dat we eens mogen thuiskomen in het Eeuwige Leven bij de Heer.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be

Click hier voor het youtube kanaal van Pastoor Penne 

Redactie: We gaan kijken hoe we binnen EWTN Landen meer programma’s kunnen maken samen met Pastoor Andy Penne. Heeft u speciale wensen of ideeën laat het ons weten

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel