Verwondering en zien liggen heel dicht bij elkaar Podcast #166 Mgr.Rob Mutsaerts 3e zondag van Pasen

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsVerwondering en zien liggen heel dicht bij elkaar Podcast #166 Mgr.Rob Mutsaerts...

Mgr.Rob Mutsaerts overweegt op de derde zondag van Pasen het wonderlijke zien in verwijzend naar wat de twee leerlingen mee hadden gemaakt op weg naar Emmaus.

Hoe ga je anders kijken, hoe ga je zien? Waarom kijkt een kind anders naar haar vader dan als ze een puber is? Wat is het puzzelstukje dat alles op zijn plaats doet vallen. 

Kennen, begrijpen en zien gebeurt dikwijls door wonderlijke gebeurtenissen maar vaak staan we er niet bij stil. 

Kennen is niet alleen gebaseerd op feiten en informatie. Soms zie je het gewoon. Sta open voor de mogelijkheid. hoe zit dat met dat oerpude instinct dat vervulling zoekt? Ga de weg van Jezus lopen, loop met hem mee, loop mij door die  bijbel.

“Dit zijn mijn woorden, die Ik sprak toen Ik nog bij u was: 
Alles moet vervuld worden wat over Mij staat in de Wet van Mozes,
in de profeten en in de psalmen.”
Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.
Hij zei hun: „Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias
en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren,
van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam.

“Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.” (Lc., 24, 35-48)

Religieuze kennis is de werkelijkheid zijen op basis van de gaven van de Heilige Geest. i.h.b. zijn gaven van wijsheid, begrip en kennen. Verwondering is het verlangen naar zien.

Zij zag, geloofde en ontmoette. 

Klik hier of hierboven om de Podcast te beluisteren

Muziek:
Sela zingt “U bent Hier”: U bent hier en woont in mij.

Lezingen:

Openingstekst: Ps. 66 (65), 2 Jubelt voor God, alle landen der aarde;bezingt de heerlijkheid van zijn Naam en brengt Hem uw hulde.Alleluia.

Hand., 3, 13-15. 17-19 De Vorst des levens hebt gij gedood;God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan | Ps. 4, 2, 7, 9 R: Heer, laat uw licht over ons opgaan | 1 Joh., 2, 1-5a Hij is onze voorspreker voor onze zonden, maar ook die van de hele wereld | Lc. 24, 35-48 Zo moest Christus lijden en de derde dag verrijzen uit de doden | 
 

Meer Lezen of horen over over ‘verlangen naar zien’? Klik hier

Wilt u naar de hele lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier.

Wilt u meer horen van ‘ Mgr.Rob Mutsaerts’ en bijvoorbeeld zijn recente podcast horen ter gelegenheid van 12,5 jaar jubileum als bisschop, ‘ helder en hartelijk‘? Klik dan hier .

Mgr.Rob Mutsaerts lijkt in het buitenland meer bekend dan in zijn eigen land. Lees hier zijn bijdragen voor de Paarse pepers die razend populair blijken te zijn. 

U kunt verder ook gewoon de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) gebruiken van één van de andere ‘tags’ boven of onder dit bericht.  


Tenslotte: wilt u mee doen met de missie van EWTN? Uw talenten inzetten, meehelpen als medewerker in het team, als ambassadeur, of via financiële ondersteuning? Laat het ons weten: mail ons. Tot ziens/horens. Team EWTN


12:20 | 240414 | ​​[XLS00, L000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel