26 juli Heiligen Joachim en Anna: Vergeving zoeken in het heiligdom van Saint-Anne in Bretagne, haar enige plaats van verschijning – @NCRegister @Solena_Tad

HomeHeiligen26 juli Heiligen Joachim en Anna: Vergeving zoeken in het heiligdom...

Elk jaar op het feest van de Moeder van de Maagd Maria trekken duizenden gelovigen naar het heiligdom van Saint-Anne d’Auray, het derde grote heiligdom in Frankrijk, na Lourdes en Lisieux.

Katholiek overig; 24 juli 2022

Bretagne heeft altijd een speciale verering gehad voor Sint-Anna, de beschermheilige ervan, die de Bretons van oudsher “hun grootmoeder” noemen – Mamm gozh ar Vretoned in het lokale dialect. De devotie voor de heilige Anne is in deze noordwestelijke streek van Frankrijk nog springlevend, getuige de duizenden pelgrims die op haar feestdag, 26 juli, naar Sainte-Anne d’Auray (in het departement Morbihan) trekken. Dit heiligdom is gebouwd op de plaats van haar enige door de Kerk erkende verschijning, die plaatsvond in de 17e eeuw.

Zoals de traditie voorschrijft, geeft dit jaarlijkse feest aanleiding tot een tweedaagse bedevaart die bekend staat als de “Grote Vergiffenis” (een typisch Bretonse vorm van bedevaart), waarbij de gelovigen samenkomen en bidden om goddelijke genade af te smeken.

‘God wil dat ik daar geëerd word’

De eerste devotiebetuigingen aan de grootmoeder van Jezus Christus in deze streek gaan terug tot de zevende eeuw van de christelijke jaartelling, toen in het dorp Keranna (bij de stad Auray) een kapel ter ere van haar werd opgericht door de bisschop, de heilige Meriadec, die opdracht gaf om een kostbaar houten beeld te vervaardigen en dat binnen neer te zetten. Het heiligdom werd echter al snel verwoest door lokale rovers die paniek zaaiden in de regio.

De devotie tot de heilige Anna raakte in de loop der eeuwen geleidelijk in vergetelheid – tot in 1623, toen zij verscheen aan Yves Nicolazic, een boer wiens land zich uitstrekte tot waar eeuwen eerder de kapel was gebouwd die aan haar was gewijd.

Zoals de Franse historica en academica Edmée Vesco de Kereven vertelt in haar boek Saintes Patronnes de France (“Heilige beschermvrouwen van Frankrijk”) – oorspronkelijk gepubliceerd in 1930 en onlangs opnieuw uitgegeven door Voxgallia in geïllustreerde versie – verscheen de heilige Anna meerdere malen aan Nicolazic in de gedaante van “een mooie dame in het wit” en zei tegen hem: “Ik ben Anne, moeder van Maria. Vertel uw rector dat op het stuk land dat u de Bocenno noemt, eens een kapel stond die in mijn naam was gewijd.”

‘Saint Patronesses of France’, oorspronkelijk gepubliceerd in 1930, is opnieuw uitgegeven door Voxgallia. | Met dank aan Voxgallia

Ze vervolgde: “Het is 984 jaar en zes maanden geleden dat het werd verwoest. Ik wens dat het onmiddellijk herbouwd wordt en dat u de zorg daarvoor op u neemt. God wil dat ik daar geëerd word. Spoedig zullen jullie wonderen in overvloed zien en de toevloed van mensen die naar deze plaats zullen komen, zal het grootste van alle wonderen zijn.”

Om Nicolazic te helpen de kerkelijke autoriteiten, die aanvankelijk terughoudend waren, te overtuigen, wees de H. Anna hem de precieze plaats aan waar het houten beeld naar haar evenbeeld, dat vroeger in de kapel was geplaatst, was begraven nadat het eerste heiligdom was verwoest.

Toen de pelgrims toestroomden om het beeld van de heilige te bewonderen, dat ondanks het verstrijken van negen eeuwen nog steeds duidelijk herkenbaar was, werden er snel wonderen gemeld.

Dit bracht de toenmalige bisschop Sébastien de Rosmadec ertoe de kerkelijke autoriteiten op te dragen de geldigheid van deze verschijningen en van deze snel groeiende volksdevotie te onderzoeken. Het onderzoek, dat werd afgesloten met de erkenning van de goede trouw van Nicolazic en de echtheid van de verschijningen, leidde tot de bouw van een kapel op de plaats waar het beeld was opgedolven. Deze werd enkele jaren later voltooid, in 1628.

In 1864, toen de bescheiden kapel uit de 17e eeuw in verval raakte, liet paus Pius IX er een majestueuzer monument oprichten en verhief het tot de waardigheid van een kleine basiliek. Vandaag de dag wordt Sainte-Anne d’Auray beschouwd als het derde grote heiligdom in Frankrijk, na Lourdes en Lisieux.

Missen, concerten en wake met fakkellicht

Zoals elk jaar verwacht het heiligdom zo’n 20.000 pelgrims voor de viering van de Grote Vergiffenis, die wordt voorgegaan door bisschop Jacques Habert van Bayeux en Lisieux (in Normandië). Dit jaar zal vrede het thema zijn van de bijeenkomst, die het hoogtepunt vormt van een reeks fakkelwakes, die sinds maart elke 25e van de maand worden georganiseerd om om het einde van de oorlog in Oekraïne af te smeken en voor het verminderen van de spanningen in de rest van de wereld, met name in West-Afrika en het Midden-Oosten.

De feestelijkheden beginnen in de namiddag van 25 juli met eerst vespers en mis, gevolgd door een avondwake bij het World War I Memorial en een fakkelprocessie met het beeld van Sint Anna.

Het heiligdom eert St. Anne op een speciale manier voor haar feestdag. | Foto’s Emmanuel Pottier

De dag van 26 juli wordt opgeluisterd door verschillende missen, waaronder een in de Bretonse taal, processies in traditionele klederdracht en concerten met gewijde en wereldlijke muziek.

“Wij Bretons hebben een natuurlijke en voorouderlijke devotie voor Sint Anna,” vertelde Jean-Noël Toubon, directeur van de katholieke uitgeverij Voxgallia en eigenaar van een YouTube-kanaal dat de Franse geschiedenis populariseert, aan het Register. “Wat een genade voor ons om een vrome boer in ons midden te hebben gehad die eeuwen geleden deze visioenen van de heilige Anna had!”

Alle katholieken wereldwijd uitnodigend om Sainte-Anne d’Auray te bezoeken, benadrukte hij dat de basiliek een “uniek en wereldberoemd monument is, dat een blijvende indruk achterlaat op bezoekers uit heel Bretagne, maar ook uit Frankrijk en de hele wereld, die hun grootmoeder in de hemel komen eren en dank betonen.”

Solène Tadié – NCRegister   Solène Tadié is de Europa-correspondent voor het National Catholic Register. Ze is Frans-Zwitserse en groeide op in Parijs. Nadat ze afstudeerde aan de Roma III Universiteit met een graad in journalistiek, begon ze met verslaggeving over Rome en het Vaticaan voor Aleteia. In 2015 trad ze in dienst bij L’Osservatore Romano, waar ze achtereenvolgens werkte voor de Franse sectie en de culturele pagina’s van het Italiaanse dagblad. Ze heeft ook samengewerkt met verschillende Franstalige katholieke media-organisaties. Solène heeft een bachelor in de filosofie van de Pauselijke Universiteit van Sint-Thomas van Aquino, en vertaalde onlangs in het Frans (voor Editions Salvator) Defending the Free Market: The Moral Case for a Free Economy van pater Robert Sirico van het Acton Institute. Solène is op twitter te volgen onder @Solena_Tad

Bron: Seeking Forgiveness at the Shrine of Saint-Anne in Brittany, Her Only Apparition Site| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden: | De grote vergiffenis | Goddelijke genade |  H.Anna | Heiligdom van Saint-Anne d’Auray Bretagne (Fr)| Moeder van de Maagd Maria | NCRegister | Solène Tadié | 

 

Wilt u meer lezen over ‘religieuze heilige plaatsen‘? Klik dan hier.

Wilt u meer vertaalde artikelen lezen van de katholieke journaliste  ‘Solène Tadié‘? Klik dan hier.  

Wilt u meer artikelen lezen of horen over de grootouders van Jezus ‘de Heiligen Joachim en Anna‘? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan dit artikel 

220726 | [XLS000] | 240509 Post views 742 |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel