5 suggesties van Moeder Angelica voor de Goede Week @NCRegister @WSanchezSilva

HomeInternationaal Katholiek Nieuws5 suggesties van Moeder Angelica voor de Goede Week @NCRegister @WSanchezSilva

Nuttige adviezen uit een tv-programma dat 30 jaar geleden werd uitgezonden.

Walter Sanchez Silva/ACI Prensa/CNA; Katholiek overig; 24 maart 2024

Moeder Angelica, de stichteres van het Eternal Word Television Network (EWTN), het moederbedrijf van het Register en van CNA, gaf ooit nuttige adviezen voor de Goede Week.

In een programma dat in maart 1994 voor Pasen werd uitgezonden, gaf Moeder Angelica vijf manieren om goed voorbereid het Paastriduüm te beginnen. Haar aanbevelingen voor de Goede Week zijn tot op de dag van vandaag wijs en praktisch:

  1. Kom tot inkeer en verander je leven.

Aan het begin van haar overdenkingen haalde Moeder Angelica Mariaverschijningen aan en zei dat ze allemaal gemeen hebben dat ze oproepen tot “bekering, een metanoia (vert.: =ommekeer, spirituele transformatie), een verandering van leven”.

Wanneer de boodschap van de Heilige Maagd wordt opgevolgd, moet dit de persoon “tot een betere katholiek, een betere christen maken; het moet een beter individu van u maken, liefdevoller, vriendelijker, vergevingsgezinder. Het moet ervoor zorgen dat u Jezus meer waardeert en onze Moeder, uw gezin meer waardeert.”

“Het moet u liefdevoller maken in uw familie en medelevender. We zijn christenen!” benadrukte ze.

Daarna verwees ze naar de Bijbel en zei: “Dit boek moet geleefd worden, niet alleen gelezen.”

Sprekend over de barmhartigheid van God en over de passage over de vrouw die betrapt was op overspel, wees de stichteres van EWTN erop dat Jezus tegen haar zei: “Ga heen en zondig niet meer.”

“Er geldt een omstandigheid waaronder ze vergeven is,” legde Moeder Angelica uit.

  1. Onthoud dat de hel bestaat.

“U zegt: ‘Nou, er zijn een heleboel theologen die zeggen dat er geen hel is.’ Als u daar beneden zit met die theoloog, zult u hem aankijken en zeggen: ‘U hebt ervoor gezorgd dat ik hier zit.’  Gaat u daar wat aan hebben? Besteed geen aandacht aan dat soort rotting. U kunt beter in de hemel zijn en dan naar beneden kijken en zeggen: ‘Ik zei toch dat er wel een was; je wilde niet luisteren,'” voegde ze eraan toe.

Moeder Angelica zei vervolgens dat de Maagd Maria niet wil dat haar kinderen naar de hel gaan, maar juist dat ze daarvan gered worden.

“Onze Moeder probeert ons te vertellen: ‘Je kunt God niet voor altijd tarten; je kunt niet voor altijd kinderen vermoorden [door abortus]; je kunt niet voor altijd grote afvalligheden en leugens onderwijzen; je kunt je kinderen niet voor altijd ruïneren. God ziet jullie richting die afgrond gaan, die eeuwig is, en hij zal ons vastgrijpen.'”

  1. Vergeef je vijand.

Moeder Angelica legt uit dat de grote wonden van mensen ontstaan “wanneer we niet kunnen vergeven.”

“De Heilige Week is de week waarin we moeten vergeven. Niemand van ons heeft doorgemaakt wat Jezus doormaakte, maar toch vergaf hij. Kun u zich dat voorstellen? Ga op Goede Vrijdag naar de kerk en stelt u zich voor hoe onze lieve Heer zo lang heeft gehangen.”

Deze week, zei ze: “Ik zou graag willen dat u voor Goede Vrijdag uw favoriete vijand belt”, dat wil zeggen iemand die u het meeste haat. “Bel hem op en zeg hem: ‘Ik vergeef je.’ En als het antwoord is ‘Val me niet lastig,’ wat iets is wat hij zou kunnen zeggen, dan hoeft u zich geen zorgen te maken omdat u hem al vergeven hebt.”

  1. Bid elke dag de rozenkrans.

Moeder Angelica benadrukte verder de noodzaak om dagelijks de rozenkrans te bidden, aangezien “er niets krachtigers is dan gebed.”

In antwoord op een vrouw die het programma belde met de vraag om gebeden en advies om met een familieprobleem om te gaan, herinnerde Moeder Angelica eraan, dat “onze lieve Heer zei: ‘Laat de zon niet ondergaan over je woede.’ …Wat u moet weten en wat ik u wil vertellen is dit: Bidden u en uw zuster elke dag de rozenkrans en wees in vrede.”

“Mijn hele leven heb ik gedacht dat wanneer iemand sterft, er die ruimte is van minder dan een seconde tussen het oordeel en het moment waarop er geen kansen meer zijn, waarop alles voor altijd vast komt te liggen. Ik geloof dat dat moment het moment is waarop iemand, door te bidden, Jezus voor een ogenblik kan zien. Ik denk dat dat visioen hen kan doen zeggen: “O, God, vergeef me! Dat is alles wat ze nodig hebben om gered te worden.”

“Raak dus niet ontmoedigd door het zoeken naar resultaten. Bid met vertrouwen. Ik kan  vertellen dat als u op de Heer vertrouwt, Hij nooit, maar dan ook nooit, het zal laten afweten. Zo is Hij,” legde ze uit.”God zal uw gebeden verhoren zoals hij die van [Sint.] Monica voor [Sint.] Augustinus verhoorde,” voegde ze eraan toe.

  1. Leer te luisteren naar de problemen van anderen.

Op een bepaald moment in het programma hoorde Moeder Angelica van een man die aan depressie lijdt en die opmerkte dat  er niets was waar hij zin in had om te doen.

“Veel mensen lijden aan depressies. Soms is het lichamelijk, dat weet ik, maar soms gebeurt het dat we te veel over onszelf nadenken, over de toekomst,” zei ze.

“Soms bidden mensen die aan een depressie lijden niet; ze zeggen dat ze het niet kunnen, maar je moet jezelf dwingen het wel te doen door te zeggen: ‘Jezus, ik hou van u; help me. Ik wil me zo niet voelen.’ En doe dan iets: ga naar een verpleeghuis. ‘Wat deprimerend!’ Nee, dat is het niet.”

Moeder Angelica legde de voordelen uit van iets concreets doen, niet alleen voor mensen die aan depressie lijden: “Je moet de liefde en dankbaarheid van andere mensen voelen; en op deze manier treden we uit onszelf, uit ons hoofd.”

“Onthoud dat iemand u ergens nodig heeft. Iemand heeft uw gebed nodig, uw glimlach, uw aandacht,” zei ze.

“Er zijn mensen in verpleeghuizen die negen of tien kinderen hebben en geen van hen bezoekt hen. Waarom gaat u niet? Waarom kijkt u niet om zich heen en ziet u uw buurman niet? Waarom zoekt u hem niet op en luistert u niet even naar zijn problemen?  Plotseling eindigt het er dan mee dat u zegt: ‘En ik dacht dat ik een probleem had’.”

“U moet iets doen: u moet bidden; u moet vertrouwen, en dan iets doen om uit uzelf te komen, en op die manier uit uw depressie te komen. En vraag anderen voor u te bidden,” raadde Moeder Angelica aan.

Tot slot wenste de stichteres van EWTN en het Our Lady of the Angels Monastery (klooster Onze Lieve Vrouw van de Engelen) in Alabama iedereen “een gezegende, genadevolle en Goede Week toe met veel gebed: Vergeef uw ergste vijand, houd van uw familie en heb een gezegend Pasen. God zegene u.”

Mother Angelica Live – 3/22/94 – Preparing for Holy Week (youtube.com)

Dit verhaal werd voor het eerst gepubliceerd door ACI Prensa, CNA’s Spaanstalige nieuwspartner. Het is eerst vertaald en bewerkt door CNA.

 


Bron: 5 Suggestions From Mother Angelica for Holy Week| National Catholic Register (ncregister.com)

 

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel