Dag 31: onrecht, martelaarschap en gerechtigheid

HomeApokalyps90Dag 31: onrecht, martelaarschap en gerechtigheid

Apokalyps90 31: martelaarschap en gerechtigheid (Apok. 6, 9-11)

Het boek ‘Openbaring’ lezen in 90 dagen met @PaterElias,

om de aflevering te zien  klik hier 

1 Februari 2023

08:27/09:59

HET LAM VERBREEKT DE ZES ZEGELS: DE VIER RUITERS, DE GEDODEN ONDER HET ALTAAR, KOSMISCHE RAMPEN

Apok.6, 9-11

Toen Hij het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren om het woord van God en het getuigenis dat zij hadden afgelegd. En zij begonnen luid te roepen: “Hoelang nog, heilige en waarachtige Heerser, zult Gij het oordeel uitstellen en ons bloed niet wreken op de bewoners der aarde?” Toen werd aan ieder van hen een wit gewaad gegeven en hun werd aangezegd, dat zij nog een korte tijd moesten wachten, totdat het getal volledig zou zijn van hun broeders, die evenals zij in dienst van God gedood zouden worden. (Willibrordus vertaling)

N.b. 1. Dag 31 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: 5e zegel | Barmhartigheid | Dorst naar gerechtigheid | Gerechtigheid | Het Lam | Martelaarschap | Onrecht | Onschuldige slachtoffers wreken | Onze kleinheid | Potentieel van de mens | Strijd met de gevolgen van de zonden |


Apokalyps90 30: overwinning op bederf (Apok.6, 7-8)

om de aflevering te zien  klik hier 

31 januari 2023

07:01/08:34

HET LAM VERBREEKT DE ZES ZEGELS: DE VIER RUITERS, DE GEDODEN ONDER HET ALTAAR, KOSMISCHE RAMPEN

Apok.6, 7-8

‘Toen Hij het vierde zegel verbrak, hoorde ik de kreet van het vierde dier: “Kom!” En daar verscheen een vaalgroen paard. En die erop zat, zijn naam was de Dood, en Hades kwam achter hem aan. En hem werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard en met hongersnood en met de pest en door de wilde dieren der aarde.’ (Willibrordusvertaling)

De drie paarden die getemd moeten worden (het vuur rode, het zwarte en het vaalgroene paard) staan voor de hartstochten die onder controle moeten worden gebracht, waarbij de deugden worden geleerd of aangescherpt.

N.b. 1. Dag 30 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: Bederf | Beest | Beestachtig | dodenrijk | Dood | Dood en bederf | Geloof | Groen paard | Lichte wapen | Ongeordendheid in ons | Ontbinding | Ordening van met morele leven | Temmen |


Apokalyps90 dag 29: overwinning op de ijdelheid (Apok.6, 5-6)

om de aflevering te zien  klik hier 

30 januari 2023

05:40/07:16

HET LAM VERBREEKT DE ZES ZEGELS: DE VIER RUITERS, DE GEDODEN ONDER HET ALTAAR, KOSMISCHE RAMPEN

Apok.6, 5-6

‘Toen Hij het derde zegel verbrak, hoorde ik het derde dier roepen: “Kom!” En ik zag een zwart paard verschijnen, en die erop zat hield een weegschaal in de hand. En ik meende daar waar de vier dieren waren een stem te horen, die zei: “Een maat tarwe voor een tienling en drie maten gerst voor een tienling, maar doe geen schade aan olijfboom en wijnstok.” ‘ (Willilbrordus vertaling 1975)

De drie paarden die getemd moeten worden, staan voor de hartstochten die onder controle moeten worden gebracht, waarbij de deugden worden geleerd of aangescherpt.

N.b. 1. Dag 29 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: Derde zegel | Ijdelheid | Juk | Weegschaal | Zwart paard |


Apokalyps90 dag 28: overwinning op de hoogmoed (Apok.6,3-4)

om de aflevering te zien  klik hier 

29 januari 2023

03:59/05:31

HET LAM VERBREEKT DE ZES ZEGELS: DE VIER RUITERS, DE GEDODEN ONDER HET ALTAAR, KOSMISCHE RAMPEN

Apok.6, 3-4

Toen Hij het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede dier roepen: “Kom!”  En er kwam een ander paard tevoorschijn, vuurrood. En hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde te nemen, zodat zij elkander zouden uitmoorden. En hem werd een groot zwaard gegeven.(Willilbrordus vertaling 1975)

De drie paarden die getemd moeten worden, staan voor de hartstochten die onder controle moeten worden gebracht, waarbij de deugden worden geleerd of aangescherpt.

N.b. 1. Dag 28 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: 2e zegel verbreken | Angst | Deugden | Hartstochten | Hoogmoed | Narcisme | Nederigheid | Rode paard | Wil om macht |


Apokalyps90 dag 27: overwinnaar met lichte wapenen (Apok.6,1-2)

om de aflevering te zien  klik hier 

28 januari 2023

05:34/07:11 

HET LAM VERBREEKT DE ZES ZEGELS: DE VIER RUITERS, DE GEDODEN ONDER HET ALTAAR, KOSMISCHE RAMPEN

Apok.6, 1-2

Wat zijn de ‘lichte wapenen’ waarmee het Lam van God gaat overwinnen? Het Lam dat het eerste zegel verbreekt van het boek met de wijsheid?

Toen zag ik, dat het Lam het eerste van de zeven zegels verbrak, en ik hoorde het eerste van de vier dieren roepen als met de stem van de donder: “Kom!”  En daar verscheen voor mijn ogen een wit paard, en die erop zat droeg een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij reed weg, zegevierend en om zege te behalen. (Willilbrordus vertaling 1975)

N.b. 1. Dag 27 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: 1e zegel verbreken | Beproeving | Boog | De witte kleur van de overwinning | Het Boek met de geheimen | Het Lam | Kroon | Overwinnaar | Overwinnaar met lichte wapenen | Stem van de donder | Wijsheid | Wit paard |

 


Apokalyps90 dag 26: de enige en exclusieve verlosser (Apok.5,5-14)

om de aflevering te zien  klik hier 

27 januari 2023

06:05/09:19

DE VERZEGELDE BOEKROL EN HET LAM. DE AANBIDDING VAN HET LAM

Apok.5,5-14

Toen zei een van de oudsten tot mij: “Ween niet. De Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David, Hij heeft overwonnen: Hij mag het boek openen en de zeven zegels verbreken.”

Toen zag ik tussen de troon met de vier dieren en de kring van de oudsten een Lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen – dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over heel de aarde. En Hij kwam naderbij en nam het boek uit de rechterhand van Hem die op de troon is gezeten. En toen Hij het boek genomen had, vielen de vier dieren neer voor het Lam; en ook de vierentwintig oudsten, elk met een citer in de hand en met gouden schalen vol reukwerk – dat zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied: Waardig zijt Gij het boek te nemen en zijn zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen gekocht voor God met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, en zij zullen heersen op de aarde.”

En terwijl ik keek, hoorde ik de stem van talloze engelen rondom de troon en de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizenden en duizenden duizendtallen; en zij riepen luid: “Waardig is het Lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, en eer en heerlijkheid en lof.” En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee, het ganse heelal hoorde ik roepen: “Aan Hem die gezeten is op de troon en aan het Lam zij de lof en de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen!” En de vier dieren zeiden: “Amen.” En de oudsten vielen in aanbidding neer. (Willilbrordusvertaling 1975)

N.b. 1. Dag 26 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: 4 dieren | 24 oudsten | Autoriteit die zegels kan verbreken | Boek van wijsheid | De Leeuw | De zeven geesten Gods | Enige verlosser | Het Lam | Sleutel van zingeving | 

 


Apokalyps90 dag 25: jouw verborgen potentieel (Apok.5, 1-4)

om de aflevering te zien  klik hier 

26 januari 2023

Vandaag start een nieuw blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

07:00/08:58

DE VERZEGELDE BOEKROL EN HET LAM. DE AANBIDDING VAN HET LAM

Apok.5, 1-4

‘Toen zag ik in de rechterhand van Hem die op de troon is gezeten, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, en verzegeld met zeven zegels. En ik zag een machtige engel, die riep met luide stem: “Wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken?” Maar niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde was bij machte het boek te openen en te lezen. En ik weende zeer, omdat niemand waardig werd bevonden het boek te openen en te lezen. Toen zei een van de oudsten tot mij: “Ween niet. De Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David, Hij heeft overwonnen: Hij mag het boek openen en de zeven zegels verbreken.”‘ (Willibrordusvertaling)

Keywoorden: 7 zegels | Boek | Een krachtige engel | Menselijk Potentieel | Verkondigend met grote stem |


Apokalyps90 dag 24: hoe deelnemen aan de lofprijzing van heel de schepping? (Apok.4,9-11)  klik hier 

25 januari 2023

07:00/08:58

HET HEMELSE HOF EN DE HEMELSE LITURGIE / HET VISIOEN VAN DE HEMEL

Apok.4, 9-11

‘En telkens als de dieren heerlijkheid, eer en dank brengen aan Hem die op de troon is gezeten en die leeft in de eeuwen der eeuwen, vallen de vierentwintig oudsten neer voor Hem die op de troon is gezeten en die leeft te aanbidden die leeft in de eeuwen der eeuwen. En zij werpen hun kronen neer voor de troon, zeggend: “Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht; want Gij hebt het heelal geschapen: door uw wil ontstond het en werd het geschapen.” (Willibrordus vertaling)

Luister ook naar de mooie beschrijving van de 4 dubbele (8) archetypes die Christus in zicht draagt. Welke rol(len) appeleert het meest aan u, en wilt u dankbaar voor zijn in het einde van alle dingen?   

N.b. dit is de laatste aflevering van het derde deel (dag 20-24) dat ging over  over de manier waarop God’s wijsheid de wereld regeert, hoe we uit die inzichten kunnen putten, om dichter bij God te komen 

Keywoorden: 4 archetypes en 8 rollen van Christus | Bliksem en donderslag | Lofzang | Visioen van de hemel


Apokalyps90 dag 23: het mens geworden Woord van God (Apok.4, 6-8) klik hier 

24 januari 2023

7:59/09:55

HET HEMELSE HOF EN DE HEMELSE LITURGIE / HET VISIOEN VAN DE HEMEL

Apok.4, 6-8

‘En rondom de troon waren vier dieren, bezaaid met ogen voor en achter. En het eerste dier geleek op een leeuw en het tweede op een jonge stier, en het derde dier had een gelaat als van een mens en het vierde dier geleek op een adelaar in zijn vlucht. En de vier dieren hadden elk zes vleugels; rondom en vanbinnen zijn zij met ogen bezet. En zij roepen zonder rusten dag en nacht: “Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was en die is en die komt’ (Willibrordusvertaling)

Overweeg de beschrijving van de 4 levende wezens rondom en in de troon. Zie de symboliek van de menswording van Christus…

N.b. dit derde deel (dag 20-24) gaat gedurende 5 dagen over de manier waarop God’s wijsheid de wereld regeert, hoe we uit die inzichten kunnen putten, om dichter bij God te komen 

Keywoorden: Bruid van de nieuwe mensheid | Evangelisten | Gezicht als een mens | Goddelijke persoon met een menselijke ziel | Incarnatie | Jonge stier| Koningschap | Leeuw | Licht van de aanschouwing | Menswording | Priesterschap | Vliegende adelaar | Zoon van de vader | Voltooiing |


Apokalyps90 dag 22: de Vader geeft wat nodig is (Apok. 4, 5-6) klik hier 

23 januari 2023

5:00/06:06

HET HEMELSE HOF EN DE HEMELSE LITURGIE / HET VISIOEN VAN DE HEMEL

Apok.4, 5-6

‘Het hemelse hof en de hemelse liturgie: ‘Van de troon gingen bliksemstralen uit en dreunende donderslagen. En zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven geesten Gods. En vóór de troon was als een glazen zee, kristal gelijk…’ ‘ (Willibrordusvertaling)

Wat zegt de beschrijving over Goddelijke moederschap en vaderlijke middelen? 

N.b. dit derde deel gaat gedurende 5 dagen over de manier waarop God’s wijsheid de wereld regeert, hoe we uit die inzichten kunnen putten, om dichter bij God te komen (dag 20-24)

Keywoorden: 7 gaven van de H.Geest | 7 geesten Gods | Bliksemschichten | Donderdslagen | Glazen zee die gelijkvormig is aan kristal | Goddelijk moederschap | Stemmen | Stilte en tijd wijden aan God | Vaderlijke middelen


Apokalyps90 dag 21: delen in Gods wijsheid (Apok.4, 3-4) klik hier 

22 januari 2023

5:00/06:06

CHRISTUS OVERWINNAAR, DE ONDERGANG VAN DE BEIDE BEESTEN

Apok.4, 3-4

… En die erop gezeten was, was van aanzien gelijk jaspissteen en karneool. En rond de troon was een regenboog, helder als smaragd. Vierentwintig tronen omringden de troon en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, gekleed in witte gewaden, met gouden kronen op het hoofd…. (Willibrordus vertaling)

Hoe zou het zijn om een eenvoudig licht te hebben waardoor we alles kunnen zien? 

Dit derde deel gaat gedurende 5 dagen over de manier waarop God’s wijsheid de wereld regeert, hoe we uit die inzichten kunnen putten, om dichter bij God te komen (dag 20-24)

Keywoorden: Bekroning | Geestelijk leven | Gods wijsheid | Kronen | Lichamelijk leven | Licht om te zien | Voltooiing | Witte gewaden |


Apokalyps90 dag 20: over hemelse ontvankelijkheid, openheid (Apok.4, 1-3) klik hier 

21 januari 2023

11:29/13:00

Apok.4, 1-3

‘Daarna had ik een visioen: Ik zag een deur in de hemel die open stond, en de stem, luid als een trompet, die ik al eerder tot mij had horen spreken, riep: “Kom hier omhoog, dan zal ik u tonen wat geschieden moet na dezen.” ‘

‘Aanstonds raakte ik in geestvervoering. En zie: er stond een troon in de hemel en op de troon was iemand gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien gelijk jaspissteen en karneool. En rond de troon was een regenboog, helder als smaragd’ (Willibrordus vertaling) 

Met dag 20 is een nieuw deel begonnen, deel 3 (dag 20-24), dat gaat over de manier waarop Gods wijsheid de wereld regeert. Blijft de vraag: sta je wel open om eventueel die wijsheid te kunnen ontvangen? 

Keywoorden: Aanschijn van God | Ontvankelijkheid | Open deur | Openheid | Radicaliteit | Trompet | Troon | Verantwoordelijkheid | Wat wil God? | Wat wil ik? | Werken | Wijsheid | zonde


Apokalyps90 dag 19: over onnozel- en zelfingenomenheid (brief aan de kerk van Laodicéa, Apok.3, 14-22) klik hier 

20 januari 2023

04:11/05:52

Apok.3, 14-22 Brief aan de kerk van Laodicéa

“ik weet wat je werken zijn, dat je nog koud, noch warm bent, je bent lauw “. 

Keywoorden: Arrogant en onnozel | Gave van de godvrezendheid | Gave van de vrees |  Laodicéa | Ons Nieuwe gezicht | Werken |


Apokalyps90 dag 18: deurwachter van Jeruzalem (Brief aan de engel van de Filadelfia, Apok.3, 7-13) klik hier 

19 januari 2023

06:15/08:09

Het gaat over het diepe mysterie van wat God ons geeft voor de verlossing, om gered te worden. Maar gebruiken we dat ook? De gave van de Heilige Geest die wijsheid, raad geeft?

Keywoorden: 7 sacramenten | Beproeving | Filadélfia | Ons Nieuwe gezicht | Collectieve bezetenheid | Gaven van Gods barmhartigheid |Gave van de H.Geest| Gave van de wijsheid | Gods middelen | Kerk van Christus | Sleutels van David | Sleutels van Petrus | Mysterie van de H.Katholieke kerk |


Dag 17: traditie die tot leven moet komen, brief aan engel van de kerk van Sardes (Apok. 3,1-6) klik hier 

18 januari 2023

06:14/07:52.

“Traditie moet levend worden gehouden door de beschouwing van de werken en die aanpassen als de tijd er om vraagt.”

“Kerkvernieuwing heeft dus te maken met aanpassen van de werken, niet van de geloofsleer.”

“De werken die je ontleent aan de geloofsleer moet je voortdurend te ijken. Blijf waakzaam voor wat er mis kan gaan, kijk wat je hebt ontvangen van wie, en dat is geen bezit maar heb je in bruikleen gekregen, je hebt de gaven in pacht”

“De gave van de vroomheid tov God de Vader is nodig voor het vormen van een nieuwe gerichtheid”. 

Keywoorden: Autoriteit | Gave van de vroomheid | Kerkvernieuwing via de werken | Levende traditie | Ons Nieuwe gezicht | Patriarchaat | Sardes | Vaderschap |


Dag 16: actie & onderscheid, brief aan de engel van de kerk van Thyatira (Apok.2, 18-29) klik hier 

17 januari 2023

05:23/07:05.

Apok.2, 18-29 – brief aan de kerk in Thyatira

‘Zo spreekt de Zoon Gods, wiens ogen vlammen als vuur en wiens voeten zijn als koperbrons: Ik ken uw daden: liefde, trouw en dienstbetoon, en ook uw standvastigheid, want gij doet nu nog meer goed dan in het begin (18-19)’

‘Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken zegt (29)’ (Willibrordusvertaling)

“We hebben de gave van de kennis of de wetenschap nodig om te onderscheiden wat van God komt en is en wat van ons is en komt”

Keywoorden: Actie zonder transcedentie | Gave van de H.Geest | Gave van de Kennis | Gave van de onderscheiding | Gave van de wetenschap | Geloof | Jezabel | Noodzaak voor herbronning | Onderscheiding | Profeet Elias | Thyatíra | Vrouw Jezabel | Werken | Wetenschappelijke kennis |


Dag 15: geloof en inzicht, brief aan de engel van de kerk in Pérgamum (Apok.2, 12-17) klik hier 

16 januari 2023

03:17/05:10.

Brief aan de engel van de kerk in Pérgamum

“Zo spreekt Hij die het zwaard voert, het scherpe en tweesnijdende..”

“Bekeer u toch! Zo niet, dan kom Ik spoedig bij u, om tegen hen te strijden met het zwaard van mijn mond.”

 

Keywoorden: Eenheid van de geloofsleer | Gave van de H.Geest | Gave van het verstand | Geloof | Inzicht | Kerkleer | Mysterie binnengaan | Pergamum | Troon van Satan | Tweesnijdend zwaard | Vlijmscherp iets door hebben | Waarheid |


Dag 14: waarheid en zelfverloochening, brief aan de engel van de kerk van Smyrna (Apok.2,8-11) klik hier 

15 januari 2023

03:53/04:47.

Brief aan de engel van de kerk in Smyrna

“… We zullen een Goddelijke kracht ontvangen om door geduld de veroordeling aan God over te laten. De bezetters zullen mogelijkerwijs zichzelf uiteindelijk tegenspreken en onderling ruzie krijgen…”

Keywoorden: Bureaucratische onderdrukking | Fysieke onderdrukking | Gave van de H.Geest | Gave van de kracht | Gave van de moed | Geduld | Ideologische onderdrukking | Kerk van Smyrna | Martelaarschap | Vormen van lijden | Waarheid | Zelfverloochening |


Dag 13: wijsheid en de oorsprong van alles, brief aan de engel van de kerk in Efeze (Apok.2,1-7) klik hier 

14 januari 2023

 

06:57/08:51

 

Brief aan de engel van de kerk in Efeze

Keywoorden:  Een daad schrijven | Kerk van Efeze | Engelen | Daad van naastenliefde | Gave van de H.Geest | Gave van de wijsheid | Gods Almacht | Gods barmhartigheid | Gods Liefde | Gods Waarheid | Oorsprong | Oorsprong van alles | Schrijven | Vrees jegens God | Wijsheid | 


Dag 12: een vreemd gebod: schrijf op wat je gezien hebt  (Apok.1, 19-20)  klik hier 

13 januari 2023

06:28/07:34

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

Schrijf dan op wat gij gezien hebt, en wat nu is en wat geschieden zal na dezen. Dit is het geheim van de zeven sterren die gij in mijn rechterhand gezien hebt, en van de zeven gouden luchters: de zeven sterren zijn de engelen van de kerken, en de zeven luchters zijn de zeven kerken.” 

(Willibrordusvertaling: KatholiekeBijbel.nl | Katholieke Bijbelstichting | Katholieke Bijbelstichting (rkbijbel.nl)

 

Keywoorden: Aanbidding | Engelen | Gods rechterhand | Kwetsbaarheid | Opdracht | Opdracht voor Johannes | Opschrijven | Zeven sterren | Zeven kandelaars | Zeven kerken |

 


Dag 11: aanbidden alsof je erin blijft (Apok.1, 17-18)  klik hier 

12 januari 2023

06:13/7:02

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

‘…Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en sprak: “Vrees niet. Ik ben het, de eerste en de laatste,  de levende. Ik was dood, en zie, Ik leef in de eeuwen der eeuwen. En Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk…’ 

“… De mens die nadenkt over zijn oorsprong komt dikwijls uit op mensenoffer …”

“… Als een dode neervallen aan zijn voeten laat zien hoe relatief wij zijn tov Hem…”

 

Keywoorden: Aanbidding | De dood | De eerste laatste en levende | Mensenoffer | Radicaliteit | Realisme | Sleutels van de dood en dodenrijk |

 

 


 

Dag 10: de parakleet, nabijgeroepen helper (Apok.1, 16)  klik hier 

11 januari 2023

06:13/7:02

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

‘…en zijn gezicht: zoals de zon schijnt in haar kracht (Apok.1,16)’ 

 

Keywoorden: Actief werken door aanwezigheid | Christus | Christus in zijn heerlijkheid | H.Geest | Helper | Parakleet | 

 

 


Dag 9: Hij zuivert ons: Geest van waarheid (Apok.1, 16)  klik hier 

10 januari 2023

08:25/9:06

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

‘…In zijn rechterhand had Hij zeven sterren, en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. En zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht. ‘ 

“De Geest van de waarheid is tweesnijdend en heeft een zuiverende werking op twee vlakken. Het zuivert het verstand en ons hart, opdat we in waarheid willen liefhebben. Ze legt ook onwaarheid bloot “.

“Beproevingen zijn in ons leven gegeven om een onderscheid te maken wat waarheid is, of waarheid kan worden.”

 

Keywoorden: Beproevingen | Christus in zijn heerlijkheid | Geest van de waarheid | Hart ziel verstand zuiveren | Hart zuiveren | Komt voort uit de mond | Onderscheiden | Tweesnijdend zwaard | Zuiveren |

 

 


Dag 8: Hij spreekt tot ieder over alles (Apok.1, 15)  klik hier 

9 januari 2023

08:25/9:06

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

‘…Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid, en zijn stem klonk als het gedruis van vele wateren…’ 

Hij spreekt tot ieder over alles (Apok.1, 15). Maar let op dat je de kerk of de H.Geest niet reduceert tot je eigen wereld. 

Keywoorden: H.Geest| Klinken als wateren| Onderscheiding | Reductie | Stem | Wateren |

 

 


Dag 7: Hij weet, ziet en ervaart alles (Apok.1, 14-15)  klik hier 

07:48/8:58

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

Zijn hoofd en haren waren wit als sneeuwwitte wol, en zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid’

Keywoorden: Goddelijke wetenschap | Hoofd en haren als witte sneeuw | Kennis van de mensenzoon | Menselijke ervaring | Reiziger | Voeten gelijkvormig aan koper en brons | Wetenschap van de schepping |

 

 


Dag 6: middelaar tussen jou en God (Apok.1, 13)  klik hier 

02:46/3:34

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

‘…en tussen de luchters zag Johannes iemand als een mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, het middel omgord met een gouden gordel…’ 

Keywoorden: Christus zien zoals Hij is | Gouden gordel | H.Apostel Johannes | Hogepriester | Middelaar tussen god en mens | Omkeren om Hem te zien | Omkering | Priesterschap |

 

 


Dag 5: confrontatie met de mensenzoon (Apok.1, 12-13)  klik hier 

04:22/5:15

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

Keywoorden: Amen | Bekering | Confrontatie | Gelijkvormigheid | God en mens | Heerlijkheid | Mensenzoon | Omkeren en zien |

 

 


Dag 4: Gods tijd (Apok.1, 10-12)  klik hier 

06:11/7:37

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

 

Ik raakte in geestvervoering op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een stem, luid als een trompet, die riep: “Schrijf op wat ge ziet in een boek, en stuur het aan de zeven kerken: Éfeze, Smyrna, Pérgamum, Tyatíra, Sardes, Filadélfia en Loadicéa.” Ik keerde mij om om te zien wie mij had aangesproken.

Keywoorden: Contemplatief zien | Een stem te zien | Gods tijd | In vervoering raken | Op de dag des heren |

 

 


Dag 3: in ballingschap, jouw ballingschap (Apok.1, 9) klik hier 

05:08/6:24

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

Keywoorden: Alleen kunnen zijn met de Heer | Ballingschap |  Getuigenis voor Jezus Christus | Kwaliteit zoeken | Patmos | Roeping | Tijdelijk | Vervolging | Wie is hij voor mij? | Zijn manier |  

 

 


Dag 2: van God uit & weer terug (Apok.1, 4-8)  klik hier 

4:59/6:06

Briefopschrift. Lofprijzing. Motto’s

Keywoorden: Alpha en Omega | Beweging | Meegaan in een beweging | Van God uit en weer terug | Werken van Gods wijsheid |

 

 


Dag 1: Wat & waarvoor (Apok.1, 1-3)?  klik hier 

4:06/5:07

Opschrift

Keywoorden: Deuren | Dingen die moeten gebeuren | Dingen die wij moeten laten gebeuren | Geheimen | Kathedraal | Onvermijdelijke dingen | Ruimtes | Tekens | Urgentie | Zijn dienaar Johannes | Zijn engel | 

 

 


2:44

Introductie van het programma klik hier

Vanaf 2 januari tot Palmzondag biedt EWTN Lage Landen een ‘supplement’ bij de programma’s Exodus 90 (https://www.Exodus90) en Magnificat 90 (https://www.magnificat90.nl) Dagelijkse korte overwegingen aan de hand van het boek ‘Openbaring’ van de apostel Johannes, door Pater Elias Leyds c.s.j.


Samenvatting van de vragen in het programma:

Deel 1 – Persoonlijk individuele confrontatie van Johannes (of de lezer) met God waar alle echt essentiële delen van het leven ter sprake komen

Dag 3  :Waar is jouw ballingschap?

Dag 4  :Hoeveel tijd besteed jij eraan om je uitsluitend tot God te richten? 

Dag 5  :Zoek ik Jezus Christus in al mijn confronterende ontmoetingen? 

Dag 6  :Aanvaard ik Jezus Christus als God en enige verlosser zonder wie ik niets ben? 

Dag 7  :Geloof ik dat Jezus alles weet; Hoop ik te zien wat hij ziet; Wil ik delen in zijn leven? 

Dag 8  :Neem ik de tijd om de stem van Jezus te zoeken in de stilte?

Dag 9  :Aanvaard ik, dat juist onwelkome beproevingen mij zuiveren? 

Dag 10:Vertrouw ik de trouw van Christus, altijd aanwezig om me bij te staan?


Deel 2 – hoe de mens deel is van een groep – één van de 7 kerken en wat God in de brieven aan de engel van die kerken dan niet allemaal zegt

Dag 11:Besef je hoe radicaal aanbidding is (of zou moeten zijn)?

Dag 12:Hoe geeft jij het beste van jezelf, zodat het voor altijd geschreven staat? 

Dag 13:Zoek jij extremen die jou dichter bij de oorsprong van alle dingen brengen?

Dag 14:Wil jij net zo moedig worden als de martelaren voor ons waren? 

Dag 15:Wil jij jouw geloof zuiver houden en door niemand laten bedriegen? 

Dag 16:Heb je helder voor ogen wat je gaat doen en waarvoor? 

Dag 17:Respecteer je vaderschap en aanvaard je het in je eigen leven? 

Dag 18:Maak jij gebruik van de middelen die Christus je in zijn kerk aanbiedt? 

Dag 19:Hoed jij je voor de valse zekerheiden en verafschuw je zelfgenoegzaamheid? 


Deel 3 – Over de manier waarop Gods wijsheid deze wereld regeert

Dag 20:Vertrouw ik en zoek ik de wijsheid van Gods almacht?

Dag 21:Zoek ik een eenvoudig licht, waarin ik alle dingen kan zien en liefhebben?  

Dag 22: Wijd ik stilte & tijd aan God waardoor Hij mij kan voorbereiden op Zijn komst? 

Dag 23: Doorzie ik dat in Christus alles en ook ik, voltooid wordt?

Dag 24: Waarvoor wil ik dankbaar kunnen zijn in het einde van alle dingen? 


Deel 4: blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn. 

Dag 25: Geloof je in een uniek geheim tussen God en jou alleen, dat je niet op eigen kracht te weten kan komen? 

Dag 26: Aanvaard je Jezus Christus als jouw enige verlosser? 

Dag 27: Aanvaard je Jezus Christus als de enige met wie je kunt overwinnen?

Dag 28: Durf jij te vertrouwen op de nederigheid van Jezus Christus in plaats van je eigen hoogmoed?

Dag 29: Hoeveel tijd besteed je aan uiterlijkheden en meningen en aan zinloze investeringen? 

Dag 30: Probeer jij ook (met humeur en woede als het nodig is) het dier in je te temmen, zodat het geen beest wordt? 

Dag 31: Waarin zie jij onrecht dat je aangrijpt en dat offers van jou vraagt? 


Wilt u op de hoogte gehouden worden over dit programma, data voor het beantwoorden van vragen door Pater Elias via een life youtube uitzending e.a.

Als u met vragen of opmerkingen komt, dan geeft dat pater Elias de kans om te reageren.

Neem contact op door een mail te sturen: inspiratie@ewtn.lc


13:57 | 230102 [XLS00, L000] | 230104 200 | 230131 3003

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel