Barmhartigheidszondag: Heer wees mij zondaar genadig – podcast #165 Mgr.Rob Mutsaerts 1e zondag na Pasen

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsBarmhartigheidszondag: Heer wees mij zondaar genadig - podcast #165 Mgr.Rob Mutsaerts 1e...

De zondag na Pasen wordt traditioneel Beloken Pasen genoemd. In het jaar 2000 riep H. paus Johannes Paulus II deze dag uit tot “Zondag van de Goddelijke barmhartigheid”. We vieren dat God iedere zondaar die spijt heeft, zal vergeven. Deze instelling van barmhartigheidszondag is het antwoord van de toenmalige Paus op de berichten van Zuster Faustina, De Heilige Faustina Kowalska, Apostel van de Goddelijke barmhartigeid.

Zuster Faustina werd geboren op 25 augustus 1905 en ontving de doopnaam Helena. Haar ouders, arme landbouwers, hadden tien kinderen. In 1921 ging zij, 16 jaar oud, haar diensten aanbieden in een gezin om haar ouders financieel bij te staan. In 1922 wilde zij intreden in het klooster. Maar haar ouders hadden de middelen niet en met veel moeite kon zij haar uitzet bijeenkrijgen. Op 1 augustus 1925 werd Helena aanvaard bij de zusters van O.L.Vrouw van Barmhartigheid. Deze zette zich in voor de opvoeding van arme meisjes die in moeilijke omstandigheden verkeerden. Op 30 April 1926 ontving zij het habijt en de kloosternaam zuster Maria-Faustina. [Faustina betekent: begunstigde]

Weinig onderlegd – ze had nauwelijks enige jaren lager onderwijs genoten – vervulde zij in de verschillende kloosters wat haar oversten haar opdroegen: de taak van o.a. keukenhulp, hovenierster en portierster. De liefde tot God en de naastenliefde brachten haar tot een buitengewone graad van offervaardigheid en intimiteit met God. Op bevel van haar geestelijke leider schreef zij haar dagboek, dat uiteindelijk zes delen bevat. Na veel lijden stierf zij aan tuberculose op 5 oktober 1938. Zij was pas 33 jaar. Op 25 november 1966 werd haar stoffelijk overschot overgebracht naar de kapel van de zusters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid te Lagiew-niki (Krakau). Paus Johannes Paulus II verklaarde haar zalig op 18 april 1993 en heilig op 30 april 2000.

Mgr.Rob Mutsaerts overweegt de barmhartigheid in een tijd waarin mensen makkelijk via social media gecanceld worden, een tijd waarin het relativisme hoogtij viert en iedereen zo zijn eigen waarheid mag en moet hebben…   

Vrede zij u. “Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u” Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven,en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.” (Joh., 20, 19-31) 

Een van de grootste fouten van deze tijd is de verkondiging van barmhartigheid zonder het te hebben over noodzakelijke berouw. Hoeveel preekstoelen zwijgen niet over de zonde

“Als je het slechte nieuws niet kent, is het goede nieuws geen nieuws” wie zei dat ook al weer?

Iedereen kan ‘bakken met Genade‘ gebruiken. Het enige wat nodig is: vraag om vergeving

Klik hier of hierboven om de Podcast te beluisteren

Muziek:
Samenzang ” De vrede van God”

Lezingen:
1 Petr. 2, 2 Verlangt als pasgeboren kinderen naar melk,naar zuiver voedsel voor uw geestom als verlosten op te groeien. Alleluia | Hand., 4, 32-35 Één van hart en één van ziel | Ps. 118 (117), 2-4, 22-24, 25-27a R: Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,eindeloos is zijn erbarmen | 1Joh.,5, 1-6 Alles wat uit God geboren is, overwint de wereld | Joh., 20, 19-31 Na acht dagen kwam Jezus | 

 

 

 

Wilt u naar de hele lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier.

Wilt u meer horen van ‘ Mgr.Rob Mutsaerts’ en bijvoorbeeld zijn recente podcast horen ter gelegenheid van 12,5 jaar jubileum als bisschop, ‘ helder en hartelijk‘? Klik dan hier .

Mgr.Rob Mutsaerts lijkt in het buitenland meer bekend dan in zijn eigen land. Lees hier zijn bijdragen voor de Paarse pepers die razend populair blijken te zijn. 

U kunt verder ook gewoon de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) gebruiken van één van de andere ‘tags’ boven of onder dit bericht.  


Tenslotte: wilt u mee doen met de missie van EWTN? Uw talenten inzetten, meehelpen als medewerker in het team, als ambassadeur, of via financiële ondersteuning? Laat het ons weten: mail ons. Tot ziens/horens. Team EWTN


12:42 | 240408 | ​​[XLS00, L000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel