Bekeringen op het sterfbed onthullen kracht rozenkrans en geven hoop voor afvallige katholieken @PattiArmstrong @NCRegister

HomeGeloof en LevenBekeringen op het sterfbed onthullen kracht rozenkrans en geven hoop voor afvallige...

‘Bidden jullie maar, huilen jullie maar, doe alles wat jullie moeten doen, God zal naar jullie luisteren,’ zegt father Sebastian Walshe. ‘Hij gaat jullie gebeden aanhoren.’

Patti Maguire ArmstrongBlogs; 12 december 2022

Tot de mooiste ervaringen van father Sebastian Walshe als priester hoort het mensen bezoeken op hun sterfbed en hen de sacramenten toedienen. Mijn jongere ik had misschien met zijn ogen gerold. Leuke vent, hè? Nu als ouder met enkele kinderen die de kerk hebben verlaten, vind ik zijn verhaal erg bijzonder en hoopgevend.

“Ik ben als priester zo optimistisch als ik praat met ouders van wie de kinderen het geloof achter zich hebben gelaten en er geen hoop meer lijkt te zijn,” zei hij in een lezing, “The Grace of Deathbed Conversions,” voor The Coming Home Network International.

“Ik ben volkomen optimistisch omdat ik zie wat er gebeurt. Ik ga naar iemands sterfbed en het verhaal is zo vaak hetzelfde. … ‘Ik ben al 40 jaar niet meer naar de kerk geweest … Ik ben gestopt met het praktiseren van het geloof toen ik een tiener was.’ En er is die kleine roepstem in hun hart. Als ze dichter bij de dood komen, komt de genade van bekering. En zo vaak, bekeren mensen die er uitzagen alsof ze helemaal niet meer te bekeren waren, zich alsnog.”

Father Walshe vertelde het verhaal van zijn jeugdvriendin, Cynthia. Zij had zich tot het geloof bekeerd dankzij een vriendschap met een grote katholieke familie, de Grimms. Haar moeder was overleden en haar vader was nergens te vinden, dus voedde haar grootmoeder haar op. Ironisch genoeg was haar grootmoeder zeer anti-katholiek. Maar toen de grootmoeder 100 jaar was geworden en haar gezondheid achteruit ging, had ze een terugkerende droom dat ze werd uitgenodigd voor een feest, maar niet in staat was te gaan.

Doop van een 100-jarige

Cynthia vroeg father Walshe of hij haar grootmoeder wilde bezoeken. Hij ging in op de terugkerende droom en suggereerde dat zij misschien werd uitgenodigd om als katholiek naar de hemel te gaan, maar dat niet kon zonder doopsel.

“Wilt u gedoopt worden,” vroeg hij?

“Dat zou mooi zijn,” antwoordde ze. Een paar dagen later kwam een priester van de nabijgelegen abdij om de grootmoeder te dopen en het vormsel te geven, die daarna nog in staat was naar de mis te gaan en één keer de communie te ontvangen voordat ze stierf.

“Bij de doop zei ze dat haar moeder zo blij zou zijn,” vertelde father Walshe.

“Waarom,” vroeg Cynthia aan haar grootmoeder? “U was altijd zo anti-katholiek.”

Haar grootmoeder legde uit: “Ik heb je nooit verteld dat mijn moeder katholiek was, maar mijn vader was atheïst en hij verbood haar het geloof te praktiseren en aan ons door te geven.”

“Dus van die vrouw die misschien al 40 jaar dood was,” merkte pastoor Walshe op, “treedt haar dochter uiteindelijk op 100-jarige leeftijd het geloofsleven binnen.” Niet alleen Cynthia’s grootmoeder, maar ook haar eigen moeder werd bekeerd en gedoopt op haar sterfbed. En korte tijd later, toen father Walshe naar de familie Grimms ging, hadden ze net een telefoongesprek gehad met Cynthia’s broer. Hij lag in het ziekenhuis en zou de volgende dag geopereerd worden en wilde weten of father Walshe bij hem langs zou komen.

“Ik heb geen goed leven geleid,” vertelde hij de priester. “Ik wil gedoopt worden.”

Omdat hij de volgende dag geopereerd zou worden, kon de oom worden gedoopt en het vormsel ontvangen. Hij herstelde nooit, maar hij las de Catechismus van de Katholieke Kerk, die father Walshe hem in zijn resterende dagen had gegeven, tot hij stierf op het feest van Onze Lieve Vrouwe van Smarten.

Die vrouw, wier man atheïst was, liet al haar familieleden katholiek worden voordat ze stierven.

“Is dat niet verbazingwekkend?” merkte father Walshe op. “Dus, als ik hoor van deze arme verloren moeders, bezorgd en ongerust over hun kinderen en kleinkinderen die het geloof hebben verlaten, zeg ik hen: ‘Hé, kijk, ik heb wat kennis van binnenuit voor jullie. … Bidden jullie maar, huilen jullie maar, doe alles wat jullie moeten doen, God gaat naar jullie luisteren. Hij zal je gebeden aanhoren.'”

De kracht van de rozenkrans

Een zeer krachtig gebed voor bekeringen is volgens father Walshe de rozenkrans, want als we de vele Weesgegroetjes van de rozenkrans bidden, vragen we Onze Lieve Vrouwe voor ons te bidden, nu en in het uur van onze dood.

“Dat zijn zo’n beetje de twee bepalende momenten in ieders leven,” zei hij. “Het heden is alles wat je hebt, en dan is het moment waarop je speciaal wilt dat Onze Lieve Vrouwe voor je bidt het moment van onze dood. Dat is een moment van het hoogste belang en dat is het moment waarop onze Lieve Vrouwe het meest aanwezig is voor elke ziel, letterlijk in het uur van hun dood.”

H.Faustina sprak over de wonderen van de Goddelijke Barmhartigheid die plaatsvinden zelfs wanneer het lijkt alsof er geen hoop is, aldus father Walshe. Hij legde uit dat de duivel gefrustreerd is wanneer hij niet in staat is een ziel uit de hemel te rukken op het moment van de dood.

“Daarom zeg je de rozenkrans en vraag je onze Lieve Vrouwe steeds weer om voor ons te bidden, nu en in het uur van onze dood, en ze kan je op geen enkele manier laten vallen,” zei father Walshe. “Zij houdt meer van je dan je menselijke moeder, net zoals God meer van je houdt dan je menselijke vader. De rozenkrans is het grootste gebed dat we kunnen bidden voor de bekering van onszelf en voor anderen.”

De barmhartigheid van het sterfbed

Er was een heilige non genaamd eerbiedwaardige zuster Mary Potter (1847-1913) die een religieuze orde stichtte die zich toelegde op het gebed voor de stervenden. “Er is geen groter [werk], geen heilzamer voor de redding van zielen en mensen in de hemel,” schreef ze in haar boek, Devotion for the Dying: Mary’s Call to her Loving Children.

Potter raadde aan offers te brengen en de zondaars in het hart van onze Heilige Moeder te leggen, tot haar en de Heilige Geest te bidden en het Kostbaarste Bloed van Jezus aan te roepen. Potter had het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid nog niet, want de heilige Faustina ontving het van Jezus na haar dood.

In het dagboek van de Heilige Maria Faustina Kowalska lezen we dat Jezus de heilige Faustina het belang van bidden voor de stervenden heeft ingeprent. Hij leerde haar het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid en vroeg om het speciaal te bidden voor zondaars en stervenden, zeggende: “Schrijf dat wanneer zij dit kroontje bidden in aanwezigheid van de stervenden, ik tussen mijn Vader en de stervende persoon in zal staan, niet als de rechtvaardige Rechter maar als de barmhartige Verlosser” (nr. 1541).

Het zijn ook niet alleen ouders die voor hun kinderen bidden. Soms bidden kinderen voor hun ouders, zoals wordt verteld in “Deathbed Victories: Three Accounts of How Grace Conquers Sin, Even in Life’s Final Moments.”  (vert.: “Overwinningen op het sterfbed: drie verhalen over hoe genade de zonde overwint, zelfs in de laatste momenten van het leven”).

In “Get to Heaven with the Help of Our Lady, St. Joseph and the Holy Eucharist” (vert.: “Kom in de hemel met de hulp van Onze Lieve Vrouwe, de heilige Jozef en de heilige Eucharistie”) deelt father Joseph Aytona een sterfbedoverwinning waarbij de stem van Satan probeerde tussenbeide te komen. Hij legde uit dat bij de voorbereiding op onze eigen eeuwigheid, het zich wenden tot onze heilige Moeder (degene die Jezus het leven gaf) en de heilige Jozef (degene die Jezus’ leven redde van Herodes) grote kracht heeft om ook ons te redden.

Father Joseph deelde ook mee dat de gemakkelijkste weg naar de hemel loopt via de heilige Eucharistie. In die geest is de katholieke kerk in de Verenigde Staten op 19 juni, het feest van Corpus Christi, begonnen met een driejarig Eucharistisch Reveil. Jezus nodigt ons uit tot de bron en het hoogtepunt van ons geloof: zijn Echte Tegenwoordigheid in de heilige Eucharistie. Dichter bij Jezus komen en hem ontvangen in de heilige communie geneest onze eigen ziel, terwijl we ook bidden voor de zielen van anderen, dat we elkaar ooit in de hemel zullen ontmoeten.

Patti Maguire Armstrong

De schrijfster Patti Maguire Armstrong

Patti Maguire Armstrong is gastvrouw in een TV talkshow van  Ladies of Another View  en  een bekroonde auteur en was de managing editor en co-auteur van Ascension Press‘ bestseller Amazing Grace Series. Haar nieuwste boeken zijn Holy Hacks: Alledaagse Manieren om je Geloof te Leven & naar de Hemel te gaan en Groot Hartig: Inspirerende Verhalen van Alledaagse Families. Ze heeft een B.A. in maatschappelijk werk en een M.A. in bestuurskunde en werkte in beide vakgebieden voordat ze thuis bleef om als freelance schrijfster te werken. Patti en haar man, Mark, wonen in North Dakota, waar ze nog steeds de laatsten van hun 10 kinderen opvoeden. Volg haar op Twitter op @PattiArmstrong en lees haar blog op PattiMaguireArmstrong.com.

Source: Deathbed Conversions Reveal Rosary’s Power and Give Hope for Fallen-Away Catholics| National Catholic Register (ncregister.com)

 

Wilt u meer lezen of zien/horen van ‘Patti Maguire Armstrong‘? Klik dan hier of gebruik een van de ‘tags’ boven aan dit artikel.

Wilt u meer lezen of zien/horen van ‘Rozenkrans bidden‘? Klik dan hier of gebruik een van de ‘tags’ boven aan dit artikel.

 


221214 | [XLS000] | 

Keywoorden: | Bekering | Eerwaardige zuster Mary Potter | Father Joseph Aytona | Father Sebastian Walshe | Gebed voor de stervenden |  Genade van bekering | Goddelijke Barmhartigheid | H.Eucharistie | H.Faustina | Nationale Eucharistische Reveil | Patti Maguire Armstrong | Rozenkrans | Rozenkrans bidden | Sterfbed |  

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel