Bisschoppen in België spreken Vaticaan tegen en publiceren ceremonie voor zegen over gelijkgeslachtelijke verbintenissen @NCRegister @AC_Wimmer

HomeAC WimmerBisschoppen in België spreken Vaticaan tegen en publiceren ceremonie voor zegen over...

Het Vaticaan heeft in maart 2021 een officiële verklaring gepubliceerd dat de katholieke kerk niet bevoegd is om homoseksuele verbintenissen liturgisch in te zegenen.

Door AC Wimmer, Wereld; 20 september 2022

In openlijke tegenspraak met het Vaticaan hebben katholieke bisschoppen in België dinsdag de invoering aangekondigd van ceremonies om zegen over stellen van hetzelfde geslacht in hun bisdommen.

De bisschoppen van Vlaanderen publiceerden ook een liturgie voor de viering van homoseksuele verbintenissen.

“Daarmee gaan ze rechtstreeks in tegen het Vaticaan”, meldde het Nederlands Dagblad.

Het Vaticaan publiceerde in maart 2021 een officiële verduidelijking dat de katholieke kerk niet bevoegd is om liturgische zegeningen te geven aan homoseksuele verbintenissen.

Echter, kardinaal Jozef De Kesel van Mechelen-Brussel en andere bisschoppen van het Vlaams sprekende deel van België publiceerden op 20 september een document, – waarbij ze zich baseerden op Amoris laetitia -, met de titel “Pastoraal dicht bij homoseksuele personen staan – Voor een gastvrije Kerk die niemand buitensluit.” (Red: voor een Nederlandse vertaling klik hier, met dank aan RKDocumenten.nl)

De publicatie van de bisschoppen bevat een voorgestelde liturgie voor zegeningen voor personen van hetzelfde geslacht, die gebeden omvat, lezing van de Schrift en gedeelten waarin het paar “voor God tot uitdrukking kan brengen hoe ze elkaar zijn toegewijd.”

De bisschoppen van het Vlaams-sprekende deel van België kondigden ook aan dat elk bisdom een persoon zal aanwijzen als “concreet antwoord en vervulling van de wens om in het beleid expliciet aandacht te geven aan de situatie van homoseksuele personen, hun ouders en gezinnen. Paus Franciscus heeft dit ook expliciet verwoord in zijn apostolische exhortatie van april 2016 over de pastorale zorg voor gezinnen, Amoris laetitia (De vreugde van de liefde).

De Belgische bisschoppen worden volgende week in Rome verwacht voor hun “ad limina apostolorum” bezoek, een pauselijke bijeenkomst die voor elke diocesane bisschop in de wereld verplicht is om een update te geven over de toestand van het bisdom van die bisschop.

De Congregatie voor de Geloofsleer (CDF) publiceerde haar laatste verklaring over  zegeningen voor gelijkgeslachtelijke verbintenissen op 15 maart 2021, in een document dat bekend staat als een Responsum ad dubium (“Antwoord op een vraag”) (Red: voor een Nederlandse vertaling, klik hier met dank aan RKDocumenten.nl). 

In antwoord op de vraag: “Heeft de Kerk de bevoegdheid om de zegen te geven aan verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht?” antwoordde het CDF: “Negatief.”

De congregatie zette haar redenering uiteen in een toelichting en een begeleidend commentaar. (Red: voor een Nederlandse vertaling, klik hier met dank aan RKDocumenten.nl). 

De verklaring van het Vaticaan, uitgegeven met goedkeuring van paus Franciscus, leidde tot protesten en openlijk verzet in de Duitstalige katholieke wereld.

Organisatoren hielden een protestdag als reactie op de verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer dat de Kerk niet bevoegd is om verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht te zegenen.

Ook Duitse priesters en pastoraal werkers trotseerden openlijk het Vaticaan en voerden zegeningsceremonies uit voor paren van hetzelfde geslacht.

In juli zei de secretaris-generaal van het Centraal Comité van Duitse katholieken (ZdK) dat de Synodale Weg – soms Synodaal Pad genoemd – “een bewuste stellingname was tegen de huidige katholieke catechismus, die sinds het midden van de jaren zeventig kritisch en laatdunkend is over homoseksualiteit en homoseksuele activiteit nog steeds als zonde betitelt.”

Zijn opmerkingen werden op 17 juli in het Duits en Engels gepubliceerd door Outreach, een website onder redactie van de jezuïet-priester James Martin die zichzelf omschrijft als een “LHBT katholieke hulpbron”.

Verschillende Duitse bisschoppen hebben onlangs hun steun uitgesproken voor veranderingen in het kerkelijke onderricht over seksualiteit en genderidentiteit.

De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt: “Het aantal mannen en vrouwen met diepgewortelde homoseksuele neigingen is niet te verwaarlozen. Deze neiging, die objectief gezien ongeordend is, vormt voor de meesten van hen een beproeving. Zij moeten met respect, mededogen en gevoeligheid worden aanvaard. Elk teken van onrechtvaardige discriminatie ten aanzien van hen moet worden vermeden” (nr. 2358).

Deze gaat verder: “Deze personen zijn geroepen om Gods wil in hun leven te vervullen en, als zij christenen zijn, de moeilijkheden die zij door hun toestand kunnen ondervinden te verenigen met het kruisoffer van de Heer” (nr. 2358).

En voegt toe: “Homoseksuele personen zijn geroepen tot kuisheid. Door de deugden van zelfbeheersing die hen innerlijke vrijheid leren, soms door de steun van belangeloze vriendschap, door gebed en sacramentele genade, kunnen en moeten zij geleidelijk en vastberaden de christelijke volmaaktheid benaderen” (nr. 2359).

AC Wimmer is de oprichter en hoofdredacteur van CNA Deutsch. Als voormalig leidinggevende bij de publieke omroep SBS en afgestudeerd aan de Universiteit van Melbourne en Monash University (Australië), heeft hij over de hele wereld gewerkt als tv-verslaggever, omroeper en journalist in de gedrukte media. Voordat hij bij EWTN News kwam, was de Australiër met Beierse wortels hoofdredacteur van de krant van het aartsbisdom München.

Bron: Bishops in Belgium Defy Vatican, Publish Ceremony for Blessing Same-Sex Unions| National Catholic Register (ncregister.com)


Keywoorden: | AC Wimmer | Amoris Laetitia | Belgische bisschoppen | Centraal Comité van Duitse katholieken (ZdK) | Congregatie voor de geloofsleer (CDF) | Homoseksualiteit | Homoseksuele verbintenissen | James Martin s.j.| Kardinaal Jozef de Kesel | Kuisheid | NCRegister | Responsum ad dubium | Seksualiteit | Synodale weg | Vlaamse bisschoppen | Zondige homoseksuele activiteit | 


Als u meer wilt lezen of horen over/van bijvoorbeeld ‘Homoseksuele verbintenissen‘ ? Klik dan hier, of gebruik een van de tags bovenaan dit artikel 


220921 | [XLS000]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel