Bronnen website van de Bisschoppen synode bevat links naar de Women’s Ordination Group

HomeInternationaal Katholiek NieuwsBronnen website van de Bisschoppen synode bevat links naar de Women's Ordination...

De Women’s Ordination Conference, opgericht in 1975, beschrijft zichzelf als “de oudste en grootste organisatie die zich inzet voor de wijding van vrouwen tot diaken, priester en bisschop.”

CNA Redactie; Vaticaan; 19 januari 2022

VATICAANSTAD – Een website die wordt beheerd door het secretariaat-generaal van de bisschoppensynode in het Vaticaan heeft een link geplaatst naar een groep die campagne voert voor de wijding van vrouwen.

In een bericht van 15 januari deelde de website Synodresources.org informatie over de organisatie Women’s Ordination Conference, gevestigd in Washington, D.C.

Thierry Bonaventura, communicatiemanager van het Secretariaat-Generaal van de Bisschoppensynode, vertelde CNA op 19 januari dat de website de groep niet promootte.

“Ik zou eerder spreken van ‘delen’, zoals de titel van de website luidt,” zei hij.

Bonaventura wees erop dat de “Over ons” sectie van Synodresources.org benadrukt, dat de website “een instrument is om te luisteren en een platform om te delen, dat niet de officiële website van Synode 2021-2023 (synod.va) vervangt.”

“In plaats van verticale, top-down communicatie, beoogt het horizontale communicatie te zijn,” staat er.

De website stond eerder centraal in een polemiek, nadat er een link was geplaatst naar een op  LGBT-gemeenschappen gerichte pastoraatsgroep.

Ambtenaren van het secretariaat-generaal van de bisschoppensynode verwijderden de link naar New Ways Ministry nadat ze hadden vernomen dat de Amerikaanse bisschoppenconferentie in 2010 haar afkeuring had uitgesproken over de organisatie.

Maar na ophef daarover hebben ze de link hersteld en excuses aangeboden.

Synodresources.org biedt ook links aan naar de Latijns-Amerikaanse Regenboog Katholieke gemeenschap, onderdeel van het Wereldwijde Netwerk van Regenboog Katholieken, die zegt dat het “groepen en hun leden samenbrengt die werken voor pastorale zorg en gerechtigheid voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LGBTI) mensen en hun families.”

De Women’s Ordination Conference, opgericht in 1975, beschrijft zichzelf als “de oudste en grootste organisatie die zich inzet voor de wijding van vrouwen tot diaken, priester en bisschop.”

In zijn apostolische brief Ordinatio sacerdotalis, in 1994, schreef paus Johannes Paulus II dat “de Kerk op geen enkele wijze bevoegd is de priesterwijding aan vrouwen toe te kennen en dat dit oordeel definitief moet worden gevolgd door alle gelovigen van de Kerk”.

Tijdens een persconferentie tijdens een vlucht in 2016 werd paus Franciscus gevraagd, of het waarschijnlijk was dat er in de komende decennia vrouwelijke priesters in de katholieke kerk zouden komen.

“Wat de wijding van vrouwen in de katholieke kerk betreft, werd het laatste duidelijke woord gesproken door Johannes Paulus II, en dit geldt nog steeds,” antwoordde hij.

De paus heeft twee commissies gevraagd om de kwestie van een vrouwendiaconaat in de katholieke kerk te bestuderen.

De eerste, ingesteld in 2016, onderzocht de historische vraag naar de rol van diaconessen in de vroege Kerk, maar bereikte  geen consensus.

Hij stelde een tweede commissie in 2020 in, na bespreking van het vrouwendiaconaat tijdens de Amazone-synode van 2019.

Paus Franciscus veranderde in januari 2021 de kerkelijke wet, zodat vrouwen formeel kunnen worden aangesteld in de lekenambten van lector en acoliet.

Het secretariaat-generaal van de bisschoppensynode, een permanente instelling in het Vaticaan ten dienste van de synode, houdt momenteel toezicht op wat een van de grootste raadplegingen in de geschiedenis van de mensheid is genoemd, in de aanloop naar de synode over synodaliteit van 2023.

Een vademecum, of handboek, dat in september 2021 door het Vaticaan werd vrijgegeven, drong er bij de bisdommen op aan om “alle gedoopten” bij het proces te betrekken, met inbegrip van degenen die zich in de marge van het kerkelijk leven bevinden.

Het zei: “Speciale zorg moet worden besteed aan het erbij betrekken van personen die het risico lopen te worden uitgesloten: vrouwen, gehandicapten, vluchtelingen, migranten, ouderen, mensen die in armoede leven, katholieken die zelden of nooit hun geloof praktiseren, enz.”

Een pop-up venster op de homepage van Synodresources.org legt uit dat iedereen materiaal naar de site kan sturen, maar dat niet alle bijdragen zullen worden aanvaard.

Er staat: “Het huidige synodale proces is gericht tot het hele Volk van God, tot alle gedoopten. In hoofdstuk 2.1 van het Vademecum hebben wij er bij de bisdommen op aangedrongen mensen die het risico lopen te worden uitgesloten (vrouwen, migranten, ouderen of katholieken die zelden of nooit hun geloof belijden) bij het proces te betrekken.”

“Tegelijkertijd is het belangrijk dat de gedoopten, om volledig deel te nemen aan de daad van onderscheiding, luisteren naar de stemmen van andere mensen in hun lokale context, met inbegrip van degenen die de praktijk van het geloof hebben opgegeven, mensen uit andere geloofstradities, mensen die helemaal geen religieuze overtuiging hebben.”

“Daarom heeft iedereen het recht materiaal in te zenden. Maar omdat wij er vast van overtuigd zijn dat de beleving van geloof communitair is en moet zijn, zullen wij alleen bijdragen accepteren die de opvattingen van een duidelijk afgebakende groep tot uitdrukking brengen. Het spijt ons, dat individuele inzendingen niet in overweging zullen worden genomen.”

Het Vaticaan kondigde in mei 2021 aan, dat de Synode over Synodaliteit zou worden geopend met een diocesane fase die in oktober van dat jaar zou starten.

Een tweede, continentale fase zal plaatsvinden van september 2022 tot maart 2023.

De derde, universele fase zal beginnen met de XVIe Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, gewijd aan het thema “Voor een Synodale Kerk: Gemeenschap, Participatie en Missie” in het Vaticaan in oktober 2023.

 

Keywoorden –  | Apostolische brief Ordinatio Sacerdotalis | Bisschoppensynode | H.Paus Johannes Paulus II | Handboek voor de Synodale weg | Kerkelijke wet |  NCRegister | Priesterwijding | Regenboog katholieken | Synodale weg | Thierry Bonaventura | Vaticaan | Vrouwen in het ambt | Women’s Ordination Conference |

Bron: Synod of Bishops’ Resources Website Links to Women’s Ordination Group| National Catholic Register (ncregister.com)

 

Als u meer wilt lezen of horen over de Synodale Weg klik dan hier, of gebruik een van de tags bovenaan dit artikel 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel