Internationale katholieke Pers (CNA, Remnant Video a.o.) geeft veel aandacht voor kritische blog van Mgr. Rob Mutsaerts

HomeCNAgencyInternationale katholieke Pers (CNA, Remnant Video a.o.) geeft veel aandacht voor kritische...

Nederlandse katholieke bisschop: Traditionis Custodes lijkt een ‘oorlogsverklaring’ te zijn

Door CNA staf

‘s-Hertogenbosch, Nederland, 27 jul, 2021 / 06:00 am

Een Nederlandse katholieke bisschop heeft een fel geformuleerde aanval gelanceerd op het motu proprio van paus Franciscus dat de traditionele Latijnse missen aan banden legt, door te zeggen dat het document een “oorlogsverklaring” leek te zijn.

In een essay dat op 22 juli op zijn blog werd geplaatst, beschreef bisschop Rob Mutsaerts de interventie van de paus als “dictatoriaal”, “onpastoraal” en “onbarmhartig”, en betoogde dat het de Society of St. Pius X (SSPX), een afgescheiden traditionalistische groepering, ten goede zou komen.

De opmerkingen van de hulpbisschop van het bisdom ‘s-Hertogenbosch, in het zuiden van Nederland, staan in contrast met die van andere Europese bisschoppen die het motu proprio in grote lijnen hebben toegejuicht, zoals bisschop Jean-Pierre Batut van Blois en bisschop Olivier Leborgne van Arras in Frankrijk.

Het motu proprio Traditionis custodes, dat in werking trad op 16 juli, de dag waarop het werd vrijgegeven, stelt dat het de “exclusieve bevoegdheid” van een bisschop is om in zijn bisdom traditionele Latijnse missen toe te staan.

Het document bracht ingrijpende wijzigingen aan in Benedictus XVI’s apostolische brief Summorum Pontificum van 2007, waarin het recht van alle priesters werd erkend om de mis op te dragen volgens het Romeins Missaal van 1962 zonder de toestemming van hun bisschop te hoeven vragen.

De mis volgens het Romeins Missaal van 1962 wordt ook wel de buitengewone vorm van de Romeinse ritus, de Tridentijnse mis of de traditionele Latijnse mis genoemd.

Het essay van de Nederlandse bisschop was getiteld “Een kwaadaardige oekaze van Paus Franciscus”. Een “oekaze” was een proclamatie met de kracht van een wet uitgevaardigd door de tsaar van Rusland.

“Paus Franciscus propageert synodaliteit: iedereen moet zijn zegje kunnen doen, iedereen moet gehoord worden”, schreef Mutsaerts.

“Daarvan was weinig sprake in zijn onlangs gepubliceerde motu proprio Traditionis custodes, een oekaze die een onmiddellijk einde moet maken aan de traditionele Latijnse mis.”

“Daarmee zet Franciscus een dikke vette streep door Summorum Pontificum, het motu proprio van paus Benedictus dat ruim baan gaf aan de oude mis.”

Mutsaerts, 63, suggereerde dat het besluit van de paus erop wijst dat hij “zijn gezag aan het verliezen is”.

“Dit was al eerder duidelijk toen de Duitse bisschoppenconferentie zich niets aantrok van het advies van de paus met betrekking tot het synodaliteitsproces”, schreef hij, verwijzend naar botsingen tussen het Vaticaan en Duitse kerkfunctionarissen over de “Synodale Weg“.

“Hetzelfde gebeurde in de Verenigde Staten toen paus Franciscus de bisschoppenconferentie opriep om geen document op te stellen over het op een waardige manier ontvangen van de heilige communie,” zei hij, zinspelend op het geschil over de “eucharistische coherentie” binnen de Conferentie van Katholieke Bisschoppen van de Verenigde Staten.

Hij vervolgde: “De paus moet gedacht hebben dat het beter zou zijn om geen advies te geven, maar een dwangbevel, nu we het over de traditionele mis hebben.”

“De gebruikte taal lijkt erg op een oorlogsverklaring.”

Mutsaerts, die in 2010 door Benedictus XVI tot bisschop werd benoemd, bevestigde zijn auteurschap van de blogpost in een e-mail van 26 juli aan CNA.

Op de vraag of hij bezorgd was over de reactie van het Vaticaan op zijn essay, antwoordde hij aan CNA: “Nee, ik ben niet bezorgd. Ik denk niet dat Rome zich druk maakt over de mening van een onbekende hulpbisschop in dit kleine land. Ze hebben andere zaken om zich zorgen over te maken.”

Hij voegde eraan toe dat hij zelf nooit de traditionele Latijnse mis had gevierd.

“En ik ben niet oud genoeg om het uit mijn jeugd te kennen, dus mijn opmerkingen hebben niets te maken met nostalgie of iets van die strekking,” zei hij.

Mutsaerts publiceert sinds 2019 uitgesproken berichten op zijn blog, “Paarse Pepers”. Eerdere berichten bevatten scherpe kritiek op de Amazone-synode, paus Franciscus’ apostolische exhortatie Amoris laetitia, en “cancelcultuur”.

Het aantal katholieken in Nederland, een land met 17 miljoen inwoners dat grenst aan Duitsland en België, is de afgelopen decennia sterk gedaald. Maar katholieken blijven de grootste religieuze groep in het land.

Het bisdom ‘s-Hertogenbosch heeft het grootste aantal katholieken van alle bisdommen in Nederland, volgens het Nederlandse katholieke blog In Caelo et in Terra.

In zijn essay betoogt de bisschop dat paus Franciscus de traditionele Latijnse mis radicaal anders benadert dan zijn voorgangers.

“Paus Franciscus gooit de deur hard dicht door middel van Traditionis custodes. Het voelt als verraad en is een klap in het gezicht van zijn voorgangers,” schreef hij.

Mutsaerts betoogde dat Sacrosanctum concilium, de Constitutie over de Heilige Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie, een “conservatief document” was dat veel liturgische veranderingen die volgden niet goedkeurde.

“Slechts 17% van de gebeden van het oude missaal (Trente) zijn terug te vinden in het nieuwe missaal (Paulus VI). Het is dan moeilijk om te spreken van continuïteit van een organische ontwikkeling,” schreef hij.

Hij vervolgde: “Paus Franciscus doet nu alsof zijn motu proprio in de organische ontwikkeling van de Kerk staat, wat volstrekt in tegenspraak is met de werkelijkheid. Door de Latijnse Mis praktisch onmogelijk te maken, breekt hij definitief met de eeuwenoude liturgische traditie van de R.K. Kerk. Liturgie is geen speeltje van pausen, maar is het erfgoed van de Kerk”.

Hij betoogde dat het kleine aantal plaatsen waar de traditionele Latijnse Missen worden opgedragen grote, vrome gezinnen aantrekt.

Hij zei: “Waarom wil de paus de mensen dit ontzeggen? Ik kom terug op wat ik eerder zei: het is ideologie. Het is Vaticanum II, inclusief de uitvoering ervan met al zijn aberraties, of niets!”

“Het relatief kleine aantal gelovigen (dat overigens groeit naarmate de Novus Ordo instort) dat zich thuis voelt bij de traditionele Mis moet en zal uitgeroeid worden. Dat is ideologie en kwaad.”

Hij zei dat als het doel was te evangeliseren, de Tridentijnse Missen moesten worden gehandhaafd.

Hij schreef: “Vanaf heden mag de Oude Mis niet meer gevierd worden in parochiekerken (waar dan wel?), je hebt expliciete toestemming nodig van je bisschop, die het alleen op bepaalde dagen mag toestaan, en voor wie in de toekomst gewijd wordt en de Oude Mis wil opdragen, heeft de bisschop toestemming van Rome nodig. Hoe dictatoriaal, hoe onpastoraal, hoe onbarmhartig wil je het hebben!”

Tags / Keywoorden: Liturgie, Katholiek Nieuws, Latijnse Mis, Traditionele Latijnse Mis, Katholieke Kerk Nederland, Motu Proprio, Traditionis custodes, bisschop Rob Mutsaerts, Bisdom ‘s-Hertogenbosch

Bron: https://www.catholicnewsagency.com/news/248504/dutch-catholic-bishop-traditionis-custodes-appears-to-be-a-declaration-of-war

Bijlage 1:

Aandacht voor het zelfde onderwerp nu ook bij National Catholic Register

Bijlage 2: Aandacht voor Mgr. Rob Mutsaerts bij het populaire programma ‘Remnant video’ van Michael Matt (1 augustus 2021).

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel