Christus herstelt de schepping – 1e zondag van de veertigdagentijd (B) – Podcast #158 Mgr.Rob Mutsaerts

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsChristus herstelt de schepping - 1e zondag van de veertigdagentijd (B) -...

Monseigneur Rob Mutsaerts reflecteert op de lezingen van de eerste zondag in de veertigdagentijd (jaar B), 18 Februari 2024

Verwondering is het verlangen te zien

Jezus ging de woestijn in en ervoer de bekoringen of verleidingen van Satan. Hij werd op de proef gesteld. Tussen de wilde dieren en de engelen, het fysieke en het geestelijke.   

De vastentijd is een tijd waarin we meer mogen ervaren en beseffen dat Christus de schepping heeft hersteld (recreatio). Stap in Zijn voetsporen en zie dat het gaat in het leven om de balans tussen het fysieke en het geestelijke, lichaam en ziel. Veertig dagen om om de harmonie te herstellen. Weg van het pure hedonisme. Ora et labora.  

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten.
Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde Boodschap.
Hij zei: „De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” (Mc., 1, 12-15)


Lezingen:
Openingstekst – Ps. 91(90), 15-16 – (Zo spreekt de Heer:) Wanneer mijn dienaar Mij aanroept, geef Ik gehoor.Ik zal hem redden en aanzien verlenen;een lang leven zal Ik hem schenken. 

Gen., 9, 8-15 Het verbond van God met Noach, die gespaard bleef van de wateren van de zondvloed | Ps. 25 (24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9 R: De wegen van God zijn goed en betrouwbaarvoor ieder die zijn verbond onderhoudt | 1 Petr., 3, 18-22 Gij zijt door het doopsel gelijkvormig geworden aan Christus | Mc., 1, 12-15 Hij werd door de Satan op de proef gestelden de engelen bewezen Hem hun diensten | 
 

Muziek: 
Eric Lagerström en Bertina Grijpstra zingen uit psalm 51 ” Create in me a clean heart” van sonwriters Keith & Melody Green

 
 

Wilt u naar de hele lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier.

Wilt u meer horen van ‘ Mgr.Rob Mutsaerts’ en bijvoorbeeld zijn recente podcast horen ter gelegenheid van 12,5 jaar jubileum als bisschop, ‘ helder en hartelijk‘? Klik dan hier .

Mgr.Rob Mutsaerts lijkt in het buitenland meer bekend dan in zijn eigen land. Lees hier zijn bijdragen voor de Paarse pepers die razend populair blijken te zijn. 

U kunt verder ook gewoon de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) gebruiken van één van de andere ‘tags’ boven of onder dit bericht.  


12:42 | 240218 | ​​[XLS00, L000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel