God’s wijsheid is heel eenvoudig, het moet uit te leggen zijn aan kinderen – Podcast #126 Mgr.Rob Mutsaerts

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsGod’s wijsheid is heel eenvoudig, het moet uit te leggen zijn aan...

Zondag 9 juli 2023,  Mgr. Rob Mutsaerts reflecteert op het Matteüs evangelie van de 14e zondag van het jaar A.

God, de vader heeft de wijsheden verborgen gehouden voor wijzen en verstandigen, maar ze geopenbaard aan kinderen. God’s wijsheid is heel eenvoudig, het moet uit te leggen zijn aan kinderen. Met grote gecompliceerde verhalen komen we niet verder. Theologen hebben de kerk verdeeld in vele denominaties. 

Jezus is de enige autoriteit. Alles wat we van God weten, weten we door Jezus. En hoe weten we dat we de wil van God moeten doen? Hij die de wil van God doet zal het ondervinden.

Kijk naar de eenvoud van de geloofsbelijdenis en het Onze Vader. Zoals de H.Thomas van Aquino heel raak zei:

“de geloofsbelijdenis (het credo)geeft aan we moeten weten,

de 10 geboden wat we moeten doen  en

het Onze Vader zegt ons alles waarop we mogen hopen en waarvoor we moeten bidden” 

En tenslotte zegt Jezus: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 

Dit gaat over vrijheid. De joden hadden meer dan 600 regels en verboden. Vraag aan Jezus: wat is de belangrijkste regel? Antwoord: “Hou van God en de naasten…” Wat is vrijheid? Graag doen, wat je zou moeten doen. 

Hoe eenvoudig en hoe krachtig. Luister naar de Podcast: helder en hartelijk.


Lezingen: Zach. 9, 9-10 Zie, uw koning komt tot u. Hij is deemoedig| Ps. 145 (144), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 R: Uw Naam wil ik verheerlijken voor altijd, mijn God en Koning| Rom. 8, 9. 11-13 Als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven | Mt. 11, 25-30 Ik ben zachtmoedig en nederig van hart 

 
 

Muziek: Jenn Johnsson zingt haar country versie  van “Goodness of God” van songwriter Don Moen

 


Wilt u naar de hele lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier of gebruik de categorie ‘tag’ boven- of onderaan dit artikel.  

Wilt u meer horen van ‘Mgr.Rob Mutsaerts’ en bijvoorbeeld zijn recente podcast horen ter gelegenheid van zijn 12,5 jaar jubileum als bisschop, ook weer aangekondigd ‘helder en hartelijk’? Klik dan hier .

Meer lezen of horen over ‘Jezus volgen‘? Klik hier 

U kunt verder ook gewoon de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) gebruiken of één van de andere ‘tags’ boven of onder dit bericht.  


12:32 | 230709 ​​​​​​​​​​[XLS00, L000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel