FilioQue 101 – Waar staat Jordan Peterson tussen wijsheid en gnosis?

HomeFilioQueFilioQue 101 - Waar staat Jordan Peterson tussen wijsheid en gnosis?

Pater Elias Leyds c.s.j. gaat door met zijn serie ‘FilioQue – het katholiek handelsmerk’. In deze video gaat hij nog eens in op de rol die Jordan Person speelt, met zijn vele (miljoenen) aanhangers. “Waar staat hij nu eigenlijk?” hoor je veel. Hij lijkt op en neer te gaan tussen geloof en gnosis?

Jordan Peterson gebruikt veel van Jung in zijn werken en dan kom je haast vanzelf bij het gnosticisme. En dan komt de terechte vraag op of hij werkelijk verder komt dan de gnosis. Dit is zeer interessant met name omdat hij juist vanuit de psychologie tot de conclusie komt van een haast onvermijdelijke natuurlijke religiositeit bij ieder mens die veel verklaart van zijn zoeken.

“Maar gelooft hij dan in een God?” wordt dan dikwijls gevraagd. In verschillende lezingen lijkt hij dat te ontkennen, maar doet dan dan met grote bescheidenheid vanuit “wie ben ik om God te kunnen kennen?”.    

De taal die Jordan Peterson gebruikt is van nut voor het zoeken naar wijsheid, dat nodig is om mens te worden, om te groeien als mens. Het is goed om te beseffen dat je soms op de drempel staat waar zinsgevingsvragen het verschil kunnen maken:

Welke offers zijn de moeite waard?

Wat is het ‘zijn’, wat bedoelt Goed als hij zegt: “ik ben de zijnde”? (Metafysica) 

Wat zijn absolute waarheden, onveranderlijk tijdloos, waar het menselijke verstand aan kan tippen? 

Waar staat Jordan Peterson? Wat is die drempel in ons leven die religiositeit betreft en die onze religieuze houding zowel verstandelijk als moreel definieert?


Keywoorden:  | Bestemming | Dialectiek | FilioQue | Freud | Gender ideologie | Gezond verstand | Gnosis | Gnosticisme | Jordan Peterson | Jung | LGBT agenda | Lucifer | Luciferiaanse Godsdienst | Metafysica | Natuurlijke religiositeit | Natuurwet |  Offerbereidheid | Onderscheiding | Op een drempel staan | Pater Elias Leyds c.s.j. | Strijd tegen de moderniteit | Transcedente Goddelijke wereld | Wereld van de ziel | Zingeving | Zingevingsvragen | Zoeken naar wijsheid |    


Mocht u meer willen lezen of horen over het gebruik van ‘Gezond verstand‘? Klik dan hier of klik op één van de andere ‘tag’-knoppen boven aan deze post.

 

Mocht u meer willen lezen of horen over ‘Zingeving‘? Klik dan hier of klik op één van de andere ‘tag’-knoppen boven aan deze post.


15:28 220721 [XLS000] | 221002 263 views |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel