‘Katholieke Excalibur’: het ware verhaal achter het zwaard van de heilige Galgano

HomeInternationaal Katholiek Nieuws'Katholieke Excalibur': het ware verhaal achter het zwaard van de heilige Galgano

‘Katholieke Excalibur’: het ware verhaal achter het zwaard van de heilige Galgano @NCRegister @Solena_Tad

In tegenstelling tot de legende van het mythische zwaard van Koning Arthur, heeft dit zwaard werkelijk bestaan en symboliseert het de nederigheid van een ridder die macht afzwoer om een kluizenaarsleven te omarmen en een heilige werd.

Solène Tadié’Katholiek divers; 28 februari 2023

Het verhaal van Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel, een klassieker uit de Keltische literatuur en mythologie, heeft generaties mensen van alle gezindten geboeid vanwege de glorieuze dimensie ervan. Veel minder bekend is het verhaal van de heilige Galgano Guidotti, een ridder die kluizenaar werd, dat vaak in verband wordt gebracht met de legende van Excalibur, maar dat gebaseerd is op bewezen historische feiten. En het leent zich niet minder voor een roman vol geheimen.

Galgano Guidotti, geboren rond 1148 in Chiusdino, Toscane, legde een weg in het geloof af die vergelijkbaar is met die van een H. Franciscus van Assisi of een H. Charles de Foucauld, doordat hij een nogal wanordelijk en losbandig leven leidde tot aan zijn vroege volwassenheid. Volgens de akten van het proces van zijn heiligverklaring en de oudste biografieën kreeg de onstuimige ridder rond zijn dertigste, na de dood van zijn vader, in een droom een verschijning van de heilige aartsengel Michaël, die in hem het diepe verlangen opwekte zijn leven radicaal te veranderen.

In een andere droom leidde de goddelijke boodschapper hem naar de nabijgelegen heuvel Montesiepi, waar de twaalf apostelen aan hem verschenen en hem aanspoorden zich daar terug te trekken, een huis te bouwen ter ere van God, de Maagd Maria en de apostelen, en als kluizenaar te gaan leven.

Het symbool van het zwaard in de steen

De exacte locatie van Guidotti’s toekomstige kluizenaarshut werd hem door zijn paard aangewezen toen hij de vrouw ging ontmoeten waarmee zijn moeder, Dionysia, wilde dat hij zou trouwen, zoals zij zelf aan de kerkelijke autoriteiten zou vertellen tijdens zijn heiligverklaringsproces.

Halverwege de tocht veranderde het paard abrupt van richting, negeerde het verzet en de hielen van zijn berijder en leidde hem naar Montesiepi, waar het paard op een exact bepaalde plek stopte en niet meer wilde verdergaan. Deze nieuwe mystieke ervaring markeerde officieel het begin van Guidotti’s leven als kluizenaar.

Op die plek stak hij, als teken van eeuwig afzien van oorlog, zijn ridderzwaard in de grond, waardoor hij het aan het kruis van Christus liet denken.

Zijn levensgetuigenis verspreidde zich snel naar de naburige dorpen en trok een aanzienlijk aantal pelgrims naar Montesiepi, waarbij veel gelovigen om gebeden en wonderen vroegen.

“Op een dag, terwijl Galgano weg was, braken enkele ‘jaloerse’ mensen het zwaard doormidden, zodat hij gedwongen werd het in een steviger basis te planten: in een rotsblok van Montesiepi, dezelfde waarin het nu geplant staat,” vertelde Alessio Tommasi Baldi, kanselier van de broederschap van de heilige Galgano, aan het Register.

Gevraagd naar de vaak gemaakte vergelijking door sommige historici en volksvertellers tussen het verhaal van Sint Galgano en de legende van Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel – vooral vanwege het gemeenschappelijke symbool van het in de rots geplante zwaard – zei Baldi dat de twee verhalen weliswaar gemeen hebben dat ze een radicale verandering van leven markeren, maar dat hun diepe symboliek tegelijkertijd een heel verschillende betekenis heeft.

“Door zijn zwaard uit het aambeeld te trekken wordt Arthur koning, terwijl Galgano, een ridder, zijn toewijding aan een externe en aardse militie omzet in het in zijn wezen opnemen van de militia Christi door zijn zwaard in de kale aarde vast te zetten,” aldus Baldi. “In het eerste geval is het zwaard een teken van macht en kracht, dat degene die het gebruikt onoverwinnelijk maakt. In het tweede geval wijkt het af van zijn primaire functie, neemt de vorm aan van het kruis en wordt zo een voorwerp van ascese, van geestelijke vrede.”

Historisch verband met Koning Arthur?

Mede op basis van het boek La Spada e la Roccia – San Galgano: La Storia, Le Leggende (Het zwaard en de rots – Sint Galgano: geschiedenis, legenden) van Andrea Conti en Mario Arturo Iannaccone, dat hij beschouwt als de beste verwijzing naar dit onderwerp, weerlegt Baldi het wijdverbreide idee dat de twee verhalen elkaar inspireerden.

Deze veelvuldige historische parallel tussen de twee personages is volgens de auteurs van het boek een recent product van de “popcultuur”, voornamelijk afkomstig uit het Walt Disney-universum en ontwikkeld door gewetenloze hedendaagse historici.

De eerste sporen van verhalen over Koning Arthur in de Keltische literatuur gaan namelijk terug tot de zesde eeuw, enkele eeuwen voor de geboorte van de heilige Galgano.

Baldi voegde eraan toe dat, in tegenstelling tot de Bretonse legende, het verhaal van de heilige Galgano gebaseerd is op onbetwistbare historische feiten.

“De bewering van diegenen – waaronder esoterici of zelfs vrijmetselaars – die het verhaal van Galgano willen omvormen tot een soort symbolische ‘herhaling’ van de legende van Koning Arthur, waarbij alle historische waarde wordt onttrokken aan de bronnen die getuigen van de werkelijke mystieke ervaring van de kluizenaar van Chiusdino, zijn volkomen onbetrouwbaar,” zei hij.

De Broederschap van Sint Galgano houdt het verhaal van hun heilige naamgenoot levend.(Foto: Confraternità di San Galgano )

Vruchtbare erfenis

Sint Galgano blijft tegenwoordig een centrale figuur van het Toscaanse kluizenaarsleven van de 12e eeuw, hoewel zijn religieuze leven in Montesiepi relatief kort was. De kluizenaar stierf namelijk op 3 december 1181, slechts enkele maanden nadat hij van paus Alexander III toestemming had gekregen voor de stichting van zijn gemeenschap.

Zijn vroegtijdige dood deed echter niets af aan zijn spirituele invloed op de naburige bevolking, die al snel naar zijn graf toestroomde om zijn voorspraak te vragen voor de meest uiteenlopende zaken. De talrijke wonderen die aan de toenmalige kerkelijke autoriteiten werden gemeld, leidden slechts vier jaar later, in 1185, tot zijn heiligverklaring.

In datzelfde jaar kwamen zijn volgelingen, onder wie verschillende mensen die op zijn voorspraak weldaden door wonderen hadden ontvangen, bijeen in een aan de heilige gewijde broederschap in Chiusdino, bekend als de broederschap van de heilige Galgano, die nog steeds een van de oudste katholieke broederschappen is.

Zijn hermitage in Montesiepi, die zijn graf en zijn beroemde zwaard bewaart, is nog steeds de eindbestemming van vele pelgrimstochten en trekt jaarlijks duizenden mensen. Het religieus-monumentale complex gewijd aan de heilige op het grondgebied van Chiusdino omvat ook de grote 13e-eeuwse abdijkerk, een juweel van gotisch-cisterciënzer architectuur gelegen aan de Val di Merse Road, evenals een kerk grenzend aan het geboortehuis van de ridder-kluizenaar, waar zijn feestdag nog steeds wordt gevierd op de kerkelijke kalender op 30 november en lokaal op elke 3e december.

 

Solène Tadié – NCRegister   

Solène Tadié is de Europa-correspondent voor het National Catholic Register. Ze is Frans-Zwitsers en groeide op in Parijs. Na haar afstuderen aan de universiteit van Roma III met een graad in journalistiek, begon ze met verslaggeving over Rome en het Vaticaan voor Aleteia. In 2015 ging ze deel uitmaken van L’Osservatore Romano, waar ze achtereenvolgens werkte voor de Franse sectie en de culturele pagina’s van het Italiaanse dagblad. Ze heeft ook samengewerkt met verschillende Franstalige katholieke media-organisaties. Solène heeft een bachelordiploma filosofie van de Pauselijke Universiteit van Sint Thomas van Aquino, en vertaalde onlangs in het Frans (voor Editions Salvator) Defending the Free Market: The Moral Case for a Free Economy van father Robert Sirico van het Acton Institute. Solène is op twitter te volgen onder @Solena_Tad

 

Bron:‘Catholic Excalibur’: The True Story Behind St. Galgano’s Sword| National Catholic Register (ncregister.com)


 

 

Keywoorden: | 30 november | Broederschap van de heilige Galgano | H.Galgano Guidotti | Het zwaard | Katholieke Excalibur | Kluizenaar | Montesiepi | NCRegister | Ridder | Ridders van de ronde Tafel | Solène Tadié | 


Wilt u meer vertaalde artikelen lezen zoals bijvoorbeeld van de katholieke journaliste  ‘Solène Tadié‘? Klik dan hier, gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan dit artikel of gebruik de zoekfunctie van de website (het vergrootglas rechtsboven aan de pagina) 


221203 | [XLS000] 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel