Nadat document over seksualiteit op Duitse Synodale Weg wordt geblokkeerd, zweren organisatoren het ‘naar Rome te brengen’ @CNAlive @AC_Wimmer

HomeAC WimmerNadat document over seksualiteit op Duitse Synodale Weg wordt geblokkeerd, zweren organisatoren...

De uitslag van de stemming op 8 september leidde tot emotionele uitbarstingen in de zaal in Frankfurt, waarbij sommige deelnemers de bisschoppen ervan beschuldigden zich niet uit te spreken alvorens tegen de voorgestelde tekst te stemmen.

Door AC Wimmer, Wereld; 9 september 2022

FRANKFURT, Duitsland – Nadat bisschoppen bij de Duitse Synodale Weg een blokkade opwierpen bij een stemming die veranderingen eiste in de leer van de Kerk over seksualiteit, uitten organisatoren vrijdag hun ongenoegen over de uitkomst en zwoeren het “naar Rome te brengen.”

Een van de twee voorzitters van de synode, bisschop Georg Bätzing, uitte “persoonlijke teleurstelling” over het feit dat de blokkade door een minderheid van bisschoppen verhinderde dat het document dat aandrong op veranderingen in de leer van de Kerk over homoseksualiteit, biseksualiteit, genderidentiteit en masturbatie officieel werd aangenomen.

Terwijl bijna 83% van de synodale deelnemers in Frankfurt stemde voor aanname van de tekst, getiteld “Leven in Succesvolle Relaties”, deed slechts ongeveer 61% van de bisschoppen dat.

Het document over seksualiteit behaalde daarom net geen tweederde meerderheid, aangezien 21 bisschoppen de tekst verwierpen en drie zich onthielden van stemming, terwijl 33 bisschoppen voor aanname van het document stemden, zo meldde CNA Deutsch, CNA’s Duitstalige nieuwspartner.

Volgens de statuten van het Duitse proces moet niet alleen tweederde van de aanwezige leden vóór een tekst stemmen om deze officieel te laten goedkeuren, maar eveneens moet tweederde van de aanwezige bisschoppen “ja” stemmen.

Bisschop Bätzing zei dat de verworpen tekst niettemin een product is van de Synodale Weg, aldus CNA Deutsch, en “daarom zullen we het meenemen naar het niveau van de universele Kerk als we in november in Rome zijn voor het ad limina bezoek wanneer we de Wereldsynode gaan voorbereiden met de continentale bisschoppenconferenties in januari.” Een “ad limina apostolorum” bezoek is een pauselijke ontmoeting die vereist is voor elke diocesane bisschop in de wereld om een update te geven over de staat van het bisdom van die bisschop.

De uitslag van de stemming op 8 september leidde tot emotionele uitbarstingen in de zaal in Frankfurt, waarbij sommige deelnemers de bisschoppen ervan beschuldigden zich niet uit te spreken alvorens tegen de voorgestelde tekst te stemmen.

Na de geheime stemming op donderdag hadden verschillende bisschoppen gezegd dat zij zich niet van tevoren hadden uitgesproken omdat zij druk vanuit de synodevergadering vreesden.

Irme Stetter-Karp, voorzitter van het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK) en medevoorzitter van de Synodale Weg, bestempelde deze verklaring vrijdag als “zeurderig” en “enigszins hulpeloos”.

“Het is mijn wens om te zien dat er nu beweging komt vanuit de bisschoppenconferentie als gevolg van wat er gisteren heeft plaatsgevonden, dat de communicatie verandert, dat mensen met een open geest spreken,” zei de ZdK-voorzitter.

Het document over seksualiteit is slechts één van de vele controversiële documenten. Op de agenda staan ook documenten over de wijding van vrouwen en de afschaffing van het celibaat van priesters, en over de instelling van een permanent Synodaal Concilie.

Deze maatregel, die een permanent orgaan in het leven zou roepen om toezicht te houden op de Kerk in Duitsland, stond op de agenda van de algemene vergadering voor vrijdag 9 september.

Critici hebben vergelijkingen getrokken met de communistische Sovjets en beschuldigden het proces van het opnieuw uitvinden van bestaande protestantse structuren.

Vanaf het begin heeft het Duitse proces – ook bekend als de Synodale Weg, hoewel het geen synode is – felle kritiek uitgelokt.

 

AC Wimmer is de oprichter en hoofdredacteur van CNA Deutsch. Als voormalig leidinggevende bij de publieke omroep SBS en afgestudeerd aan de Universiteit van Melbourne en Monash University (Australië), heeft hij over de hele wereld gewerkt als tv-verslaggever, omroeper en journalist in de gedrukte media. Voordat hij bij EWTN News kwam, was de Australiër met Beierse wortels hoofdredacteur van de krant van het aartsbisdom München.

Bron: After Sex Document at German Synodal Way is Blocked, Organizers Vow to ‘Take it to’ Rome| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden: | AC Wimmer |  Biseksualiteit | Bisschop Georg Bätzing | Celibaat | Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK)  | CNA Deutsch | Duitse synodale weg | Genderidentiteit | H.Huwelijk | Homoseksualiteit | NCRegister |  Seksualiteit | Synodale weg | Vrouw in het ambt |  


Als u meer wilt lezen of horen over/van bijvoorbeeld ‘Duitse synodale weg‘ ? Klik dan hier, of gebruik een van de tags bovenaan dit artikel 


220913 | [XLS000]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel