Podcast #122: daar waar Christus is, is geen bederf – Sacramentsdag, Mgr.Rob Mutsaerts

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsPodcast #122: daar waar Christus is, is geen bederf - Sacramentsdag, Mgr.Rob...

Zondag  11 juni 2023,  Mgr. Rob Mutsaerts reflecteert op het hoogfeest van Sacramentsdag   

‘Wat de zinnen niet vermogen heeft het geloof gekent’. De H.Thomas van Aquino heeft de Eucharistische hymne ‘Tantum Ergo’ geschreven die gezongen wordt terwijl de H.Eucharistie met de aanwezige Christus wordt aanbeden. Hij heeft heel precies het wonder van de zgn. Transsubstantiatie uitgelegd.

Het gaat om de werkelijke aanwezigheid van het lichaam en bloed van Christus in de H.Communie. Dit is geen symbool maar realiteit

Lees hoe duidelijk in Johannes 6, Jezus spreekt over zijn aanwezigheid in brood en wijn:  Jezus sprak tot hen: “Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen (36) … Ik ben het brood des levens. Uw vaderen, die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel neer, opdat wie er van eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.” (48-51)… “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.” Dit zei Jezus bij zijn onderricht in de synagoge van Kafarnaüm.  (53-59) (Willibrordus  vertaling 1975 (c) KatholiekeBijbel.nl | Katholieke Bijbelstichting | Katholieke Bijbelstichting (rkbijbel.nl)    

Daar waar Christus is daar geen bederf. De Monseigneur spreekt over het kleine Eucharistisch wonder dat hij meemaakte tijdens een vergadering van Kerk in Nood in Den Bosch. Na een brand in de kapel op zolder was alles pikzwart … met uitzondering van een cirkel rondom de zuil waar het tabernakel op stond.

Hoor in de podcast en lees over de Eucharistische wonderen. Laat je regelmatig sterken in geloof, hoop en liefde met de genade van de H.Eucharistie geholpen door de Heilige Geest. Zalig Sacramentszondag

Mgr Rob Mutsaerts 12,5 jaar bisschop, Foto (c) Marc de Koning

Lezingen: Hos. 6, 3-6 Vroomheid wens Ik, geen offergaven | Ps. 50 (49), 1 en 8, 12-13, 14-15 R: Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God | Rom. 4, 18-25 Hij twijfelde niet, maar heeft God geëerd door de kracht van zijn geloof | Mt. 9, 9-13 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Muziek:  “De Heer is hier”  Sela 


 

Wilt u naar de hele lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier

Wilt u meer horen van ‘ Mgr.Rob Mutsaerts’ en bijvoorbeeld zijn recente podcast horen ter gelegenheid van zijn 12,5 jaar jubileum als bisschop, ook weer aangekondigd ‘helder en hartelijk’? Klik dan hier .

U kunt verder ook gewoon de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) gebruiken of één van de andere ‘tags’ boven of onder dit bericht.  


 

13:06 | 230611 ​​​​​​​​​​[XLS00, L000] | 240517 778 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel