Podcast #143: Jezus vraagt bekering, geen zouteloze hap – zondag 5 nov 2023 Mgr.Rob Mutsaerts

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsPodcast #143: Jezus vraagt bekering, geen zouteloze hap - zondag 5 nov...

31e zondag door het jaar A – 5 november 2023

Mgr.Rob Mutsaerts reflecteert op de lezingen van de zondag. Vandaag focust hij op het Matteüs evangelie ( Mt. 23 , 1-12 waar gezegd wordt:
 

“Op de leerstoel van Mozes heeft de schriftgeleerden en de Farizeeën plaats genomen. Doet en onderhoud daarom alles wat zij u zeggen, maar handelt niet naar hun werken, want zelf gehandeld ze niet naar hun woorden”

“laat u ook geen ‘leraar’ noemen; gij hebt maar één leraar, de Christus. “Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Alwie zichzelf verheft, zal vernederd en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.”

IJdelheid , trots en middelmatigheid door gemakzucht is des mensen. Wat Farizeeërs zeggen klopt wel, maar volg niet wat ze zelf doen. 
 
Er is een verschil tussen de leer van de kerk en de menselijke kant van de kerk. Het lukt niet altijd om te doen wat mannen zeggen. De buitenkant van de kerk, de menselijke kant is kwetsbaar. 
 
Geloven hebben zo hun gebreken maar dat betekent niet dat het geloof niet deugt.
 
Geloof zit niet te wachten op gemakszucht. Het kost moeite om Jezus te volgen. Om heiligen zitten we verlegen. Jezus is veeleisend. Een ideale wereld bouw je niet op gemakzucht maar op offers die gebracht worden
 
De kerk is een Heilige kerk, omdat het de kerk van Christus is. De kerk is een zondige kerk, omdat het mensen zijn, die de kerk van Christus voortzetten.   
 
“Ga heen (in barmhartigheid), en zondig niet meer”, en niet “ga heen en ga door waar je al mee bezig was”. Nee, dan zitten we op het verkeerde spoor.
 
Op priesters, bisschoppen, gelovigen die een scheve schaats rijden mag iedereen kritiek hebben, dat is terecht. Praat alsjeblieft niet goed wat niet goed is. En zeker niet om die reden bijvoorbeeld het celibaat maar af te schaffen, omdat  geestelijken zelf in de praktijk het zelf niet kunnen of willen naleven. Dezelfde pastors en bisschoppen moeten niet de fout maken een half lauw geloof te verkondigen.
 
Jezus vraagt ​​bekering, geen zouteloze hap. Het is geen mensenkerk maar Gods kerk
 
Monseigner Rob Mutsaerts (s)preekt helder en hartelijk . Hoe eenvoudig en hoe krachtig. Luister naar de podcast van deze week. 
 
 

 

Lezingen
Mal. 1, 14b-2, 2b.8-10 Gij zijt van de weg afgeweken en heeft door uw lering
velen laten struikelen | Ps. 131 (130), 1, 2, 3  R: Heer, bewaar mijn hart in vrede bij U | 1 Tess. 2, 7b-9.13 Met het evangelie hadden wij graag ons eigen leven geïnvesteerd | Mt. 23, 1-12 Zelf handelend ze niet naar hun woorden.

Muziek 
“Lead kindly Light” een tekst van kardinaal John Henri Newman op muziek van John B. Dykes


Wilt u naar de hele lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier of gebruik de categorie ‘tag’ boven- of Voltooid dit artikel.  

Wilt u meer horen van ‘ Mgr.Rob Mutsaerts’ en bijvoorbeeld zijn recente podcast horen ter gelegenheid van zijn 12,5 jaar jubileum als bisschop, ook weer aangekondigd ‘helder en hartelijk’? Klik dan hier .

In juni vorig jaar gaf de monseigneur een mooie andere samenvatting voor de ingewikkelde van de wetten voor het leven: kies voor de vrijheid die in Christus is
 

U kunt verder ook gewoon de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) gebruiken van één van de andere ‘tags’ boven of onder dit bericht.  


13:45 | 231105| ​​​​[XLS00, L000] | 231112 238 | 231118 295 | 240707 693 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel