Preek bisschop Rob Mutsaerts bij uitvaart van Pater Elias Leyds c.s.j. 31 Januari 2024 Oisterwijk

HomeMgr.Rob MutsaertsPreek bisschop Rob Mutsaerts bij uitvaart van Pater Elias Leyds c.s.j. 31...

Hetzelfde geldt voor geestelijke wetten. Goed en kwaad zijn voor iedereen hetzelfde. Dat bepalen we niet zelf. We hebben een ijkpunt. Ons geweten wijst daar naar toe.
Waarden zijn NIET subjectief. Bepaalde dingen zijn altijd goed en andere dingen zijn altijd fout, hoezeer de seculiere wereld ons ook vertelt dat waarden niets meer zijn dan persoonlijke voorkeur. Beweren dat waarden subjectief zijn is niet verlicht en progressief – het is een recept voor chaos en anarchie. De kerk heeft altijd vastgehouden aan wat wij natuurwet noemen. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar en de boel ontspoort als je er tegenin gaat. Dat ook veel katholieken zich er niet aan houden, is een andere zaak.

Je kunt van mening verschillen, maar niet van waarheid. Als iemand oprecht gelooft in reïncarnatie, terwijl iemand anders oprecht gelooft in de bijbelse leer “De mens is voorbestemd om eenmaal te sterven en daarna het oordeel onder ogen te zien” (Hebreeën 9:27), dan kunnen ze niet allebei waar zijn. En houd dit alsjeblieft in gedachten: Christenen hebben niet besloten dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Jezus zelf zei het. Als het idee je echt dwars zit, neem het dan op met Hem, niet met ons katholieken.

Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat dit is waar pater Elias altijd aan dacht. De waarheid is wat telt. De waarheid is wat je bevrijdt. Bestaat er een tijdloze waarheid? Kunnen we die kennen? De antwoorden waren duidelijk voor Elias. Hij vond antwoorden in de filosofie, in de theologie, in Christus, in de heiligen, in het gebed, in de Sacramenten. Hoe leggen we dat uit aan mensen in deze seculiere tijden waar de waarheid wordt geannuleerd en relativisme regeert? Elias had zijn manier om mensen te overtuigen die daar heel blij mee waren.

En er is nog een andere reden waarom ik dit vertel. Waar is Elias nu? Is sterven de overgang van leven naar dood? Of van dood naar leven? In oude tijden en in Griekse mythen is het wereldbeeld als volgt: alles draait in cirkels rond. Het is een constante herhaling van hetzelfde. Zoals seizoenen: lente zomer herfst winter lente zomer …. En het gaat maar door. Zoals de baan van de sterren, of dag en nacht. Het is altijd hetzelfde, er gebeurt niets nieuws, het leidt nergens toe, het is allemaal zinloos, betekenisloos.

De Bijbelse kijk is heel anders. Geschiedenis is als een verhaal. Er is een begin, er zijn allerlei gebeurtenissen en mensen bij betrokken, er is een plot, er zijn hints en het verhaal leidt ergens naartoe. En aan het eind weet je wat het allemaal betekende. De gebeurtenissen hangen samen, de geschiedenis rijmt als het ware. Het lijkt erop dat niets voor niets gebeurt. Het leidt ergens toe.

Hetzelfde geldt voor elk mensenleven. Als je dat niet gelooft, maak je dan geen zorgen om niets. Uiteindelijk zijn we allemaal dood, hoe je je leven ook hebt geleefd. Als een Moeder Teresa of een egoïstische Scrooge. Maar als je dat wel gelooft, dan begint het leven zin te krijgen. Katholieken en christenen accepteren dat er tijdloze waarheden zijn. En dat het heel verkeerd gaat als je ze negeert. Zoals het misgaat als je je niet aan de handleiding van het apparaat houdt. Het apparaat werkt niet of gaat zelfs kapot.

Jezus vertelt ons: De tijd is vervuld. Alle gebeurtenissen in het Oude Testament zijn in Hem
vervuld. De geschiedenis gaat ergens naartoe, naar een einddoel. De Kerk heeft dat niet
uitgevonden. Het is gebaseerd op historische gebeurtenissen, op getuigen. En voor ons zijn ze geloofwaardig. En het is logisch. En het gaat niet tegen de logica in. Als je een glimp wilt opvangen van het hele plaatje, van de eeuwige waarheid, denk dan aan deze drie principes: Fides et Ratio, Ora et Labora, paradoxen. Maar dat is voor een andere keer.
Zijn de eisen van Jezus hoog? Ja. Maar zijn barmhartigheid ook. Vraag oprecht om vergeving en je zult het krijgen! Daarom zijn we hier nu. Om voor zijn ziel te bidden. Hij zal dat meer waarderen dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Moge de goede God al het goede dat pater Elias heeft gedaan – en dat is veel, hij heeft veel mensen de weg naar Christus gewezen – hem als gerechtigheid aangerekend worden. Ik hield van Elias’ boek ‘Antwoordt mij!’. Elias heeft nu alle antwoorden op al zijn vragen. Jezus noemt sterven ‘Thuiskomen’. Dat vind ik mooi. Moge je thuiskomen bij de goede God. Moge de goede God je genadig zijn, Elias. Elias, goede, eenvoudige, complexe lieve vriend, rust in vrede. Amen

 

Foto: Vaticaan Media

Wil u meer lezen of horen over Mgr.Rob Mutsaerts ‘helder en hartelijk’? Klik dan hier.

240205 [XLS000] | 240518 182 |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel