‘Schülerkreis’ verdedigt Benedictus XVI

HomeEdward Pentin‘Schülerkreis’ verdedigt Benedictus XVI

Sommigen hebben Benedictus bekritiseerd na de publicatie van een rapport dat zijn tijd als aartsbisschop van München-Freising onderzocht, maar anderen hebben zich achter Benedictus geschaard.

Edward Pentin; Blogs; 2 februari 2022

ROME – Nieuwe en oude leden van Benedictus XVI’s “schülerkreis” – een theologische discussiegroep die aartsbisschop Joseph Ratzinger in 1978 oprichtte voor zijn oud-studenten – zijn de paus-emeritus gaan verdedigen na een recent rapport, dat hem bekritiseerde voor zijn afhandeling van misbruikzaken, toen hij aartsbisschop van München en Freising was van 1977-1982.

De leden merkten in een verklaring van 31 januari op, dat sinds de publicatie op 20 januari van het rapport van een Münchens advocatenkantoor over de behandeling van misbruikzaken in het Zuid-Duitse aartsbisdom van 1949 tot 2019, “velen scherpe kritiek hebben geuit” op de voormalige paus “en hem zelfs hebben beschuldigd van liegen”.

“Dit brengt niet alleen zijn persoon en ambt in diskrediet,” schreven de geleerden, “maar ook zijn werk als priester en zijn grote theologische prestaties.”

“De Neuer Schülerkreis Joseph Ratzinger/Paus Benedictus XVI, waarvan de leden in hun eigen geschriften geïnspireerd zijn door zijn theologische werken en deze erfenis willen doorgeven, wil heel graag haar solidariteit betuigen met haar naamgenoot ook in deze moeilijke situatie,” schreven zij.

Het langverwachte rapport bekritiseerde de behandeling van vier zaken door de gepensioneerde Duitse paus, gedurende de tijd dat hij aan het hoofd stond van het Zuid-Duitse aartsbisdom, evenals de behandeling van misbruikzaken door zijn opvolgers, kardinaal Friedrich Wetter en kardinaal Reinhard Marx, die volgens het rapport respectievelijk 21 en twee zaken behandelden.

Benedictus XVI, die beschuldigingen van doofpotaffaires ten stelligste ontkent, stuurde 82 bladzijden met opmerkingen naar de onderzoekers die het rapport samenstelden. Vier dagen na de publicatie van het rapport verontschuldigde hij zich voor het feit, dat hij ten onrechte had gezegd dat hij niet aanwezig was geweest bij een omstreden bijeenkomst in 1980 toen hij aartsbisschop van München en Freising was.

De voormalige paus had aanvankelijk tegen onderzoekers gezegd, dat hij niet aanwezig was bij een vergadering van aartsbisschoppelijke functionarissen op 15 januari 1980, die ging over de behandeling van een misbruikzaak. Zijn persoonlijke secretaris, aartsbisschop Georg Gänswein, zei dat de fout te wijten was aan “de bewerking van zijn verklaring”, “niet te kwader trouw” was gedaan en dat hij in een volgende verklaring zou uitleggen hoe het zo gekomen was.

In hun verklaring van 31 januari, ondertekend door drie leden van de oorspronkelijke “schülerkreis” en twee leden van het bestuur van de “Neuer Schülerkreis” die Benedictus in 2008 oprichtte, vestigden de geleerden de aandacht op Benedictus XVI’s verdiensten in de strijd tegen seksueel misbruik door geestelijken, zowel als paus als in de hoedanigheid van kardinaal-prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Als prefect, schreven zij, begon hij “misbruik in de Kerk te bestrijden en ermee in het reine te komen, en duwde hij nieuwe beslissende maatregelen door, die hij als paus verder ontwikkelde.

“Daarbij heeft hij herhaaldelijk en met grote gevoeligheid ontmoetingen geregeld met degenen die door misbruik zijn getroffen, vooral tijdens zijn reizen naar het buitenland, en hij heeft er geen twijfel over laten bestaan hoezeer hij zich schaamt voor de misdaden in de katholieke kerk”, zo voegden zij eraan toe.

De ondertekenaars van de verklaring, onder wie pater Vincent Twomey van  de Ierse Divine Word Missionary – een van de eerste “schülerkreis”-studenten van professor Ratzinger – raadden degenen die meer wilden weten over de aanpak van de paus-emeritus van de misbruikcrisis aan, om Benedictus’ “gevoelige brief aan de katholieken van Ierland van 19 maart 2010″ te lezen. “Ze raadden ook aan een Duitstalig dossier te lezen dat een samenvatting geeft van zijn pleidooi tegen misbruik, samengesteld door de liefdadigheidstak van de katholieke Duitse krant, Die Tagespost, evenals verdere referenties die te vinden zijn op de website van de Neuer Schülerkreis.

“In persoonlijke ontmoetingen met Joseph Ratzinger/Paus Benedictus XVI hebben wij steeds weer kunnen ervaren, hoezeer hij in al zijn handelen trouw is gebleven aan zijn gekozen motto ‘medewerker van de waarheid'”, zo voegden zij eraan toe. “Daarvoor zijn wij hem dankbaar.”

Sinds 2008 komt de groep oud-studenten van Joseph Ratzinger jaarlijks in de nazomer bijeen in de traditionele zomerresidentie van de paus in Castel Gandolfo buiten Rome. Jongere theologen die zijn theologie wilden onderzoeken en zich verbonden voelden met zijn spiritualiteit, hebben ook deelgenomen. In 2017 werd de “Neuer Schülerkreis Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI” op verzoek van Benedictus een geregistreerde vereniging.

Andere reacties

Hoewel een aantal critici, waaronder Duitse prelaten en de voorzitter van de bisschoppenconferentie van het land, Benedictus hebben bekritiseerd na de publicatie van het rapport, hebben anderen zich geschaard achter Benedictus’ verdediging.

Onder hen Andrea Tornielli, redactioneel directeur van het Dicasterie voor Communicatie van het Vaticaan, die net als de leden van de “schülerkreis” de nadruk legde op “zeer strenge normen tegen misbruikplegers van de geestelijkheid, speciale wetten ter bestrijding van pedofilie” die Benedictus heeft ingevoerd, evenals op zijn fijngevoeligheid bij ontmoetingen met slachtoffers van misbruik.

“De reconstructies in het rapport van München, dat – dat moet niet vergeten worden – geen gerechtelijk onderzoek noch een definitief vonnis is, zullen helpen pedofilie in de Kerk te bestrijden, als ze niet gereduceerd worden tot het zoeken naar gemakkelijke zondebokken en overhaaste oordelen,” schreef Tornielli.

Kardinaal Gerhard Müller, emeritus prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, zei dat het “ronduit grotesk” was, om te suggereren dat Benedictus loog, door aan hem een “enkele gebeurtenis 42 jaar later toe te schrijven, één van de vele honderden bijeenkomsten die hij al dan niet heeft bijgewoond”.

In gesprek met de Oostenrijkse katholieke website Kath.net op 1 februari, merkte de Duitse kardinaal op, hoe degenen die kardinaal Ratzinger bespotten als de “Panzerkardinal” voor zijn vasthoudendheid in het handhaven van de kerkelijke leer als CDF-prefect, hem nu bekritiseren voor zijn gebrek aan hardheid in het behandelen van misbruikzaken, vooral gezien zijn staat van dienst in het opnieuw in werking stellen van verwaarloosd kerkelijk strafrecht.

Hij zei dat de vraag of toenmalig aartsbisschop Ratzinger geheel of gedeeltelijk deelnam aan de bijeenkomst in 1980, “niet doorslaggevend” was voor de behandeling van de zaak. “Het is gewoon verraderlijke zelfgenoegzaamheid om de presentielijst over zijn hoofd te gooien en hem die cynisch als een trofee voor te houden,” zei kardinaal Müller.

“Elke dag ontmoet ik veel mensen uit verschillende landen die mij vragen, hoe het mogelijk is dat in Duitsland een paus uit hun thuisland een leugenaar wordt genoemd,” zei hij. “In het licht van deze gebeurtenissen kan men zich alleen maar schamen om een Duitser te zijn, vooral omdat zoveel mensen van goede wil vallen voor de antikatholieke propaganda.

 

Edward Pentin

Edward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd voor EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan over de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere publicaties waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaanse publicatie gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: ‘Schülerkreis’ Comes to the Defense of Benedict XVI| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden:  |  Andrea Tornielli | Edward Pentin | Duitse Bisschoppen | Kardinaal Gerhard Müller | Kindermisbruik |  NCRegister | Pater Vincent Twomey | Paus Benedictus XVI | Schülerkreis |

 

Wilt u meer lezen of horen/zien over onderwerpen zoals bijvoorbeeld ‘Paus Benedictus XVI’ klik dan hier  of gebruik een van de ‘tags’ boven aan het artikel

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel