Vaticaanse kardinaal overweegt de waarde van boetedoening in een tijd van pandemie

HomeCNAgencyVaticaanse kardinaal overweegt de waarde van boetedoening in een tijd van pandemie

.- De boetedoening waartoe het christelijk leven oproept en die in de vastentijd wordt geaccentueerd, kan ons helpen de offers te begrijpen die wij tijdens de pandemie van het coronavirus hebben moeten brengen, aldus een kardinaal van het Vaticaan.

In een brief voor de Veertigdagentijd 2021, gepubliceerd in L’Osservatore Romano op 18 februari, heeft kardinaal Mauro Piacenza nagedacht over “boetedoening in de tijd van nood”.

Piacenza is hoofdpenitentiair van het Apostolisch Penitentiair, een tribunaal van de Apostolische Stoel dat jurisdictie heeft over aflaten en de absolutie van de zwaarste zonden.

Hij schreef dat de veertig dagen vastentijd en de overwinning van Christus op het kwaad “een onvergelijkbaar belang hebben voor het leven van de mens, omdat zij niet alleen betrekking hebben op het tijdelijke goed van de lichamelijke gezondheid, maar op het veel radicalere goed van de eeuwige verlossing”.

Hij zei dat, in tegenstelling tot wat is benadrukt tijdens de COVID-19 pandemie, de vastentijd gaat over “niet alleen genezing of immuniteit voor besmetting, maar de overwinning op de zonde, die de mens tot een slaaf maakt, en op de dood, die een einde maakt aan elk streven dat alleen menselijk is.”

Met de vastentijd kunnen we verder kijken dan de perioden van lockdown en pandemie naar “de tijd als geheel,” met een perspectief “verlicht door het licht van de verrijzenis,” zei de kardinaal.

Hij merkte op dat de gezondheidsnoodsituatie zich voordeed “juist toen verzaking, opoffering en boetedoening verbannen leken uit het lexicon van een Westen dat doof is geworden voor alle vormen van versterving”.

Nu, zo legde hij uit, wordt mensen over de hele wereld gevraagd “tenminste gedeeltelijk af te zien van de uitoefening van persoonlijke vrijheden” om de veiligheidsprotocollen voor de gezondheid te volgen en te gehoorzamen aan de aanwijzingen van de gevestigde autoriteiten.

Volgens de kardinaal hebben de massamedia tijdens de pandemie een drievoudige boodschap uitgezonden: het aan de kaak stellen van een dreigend gevaar en het benadrukken van iemands verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen; het aangeven van een toekomstig punt waarop alles ten goede zal zijn opgelost; en het stellen van een termijn voor het vereiste wachten en opofferen.  

“Deels zijn dit ook altijd de coördinaten geweest van de christelijke boetedoening…” zei Piacenza, “die in de heilige Veertigdagentijd aan allen wordt voorgesteld en aangeboden.” 

Hij voegde eraan toe dat er in de wereld altijd “een dreigend gevaar” is, de geest van het kwaad, waarvoor de christenen geroepen zijn zich te “wapenen” met boetedoening.

De positieve horizon is “de overwinning die door het kruis van Christus is behaald en die gedeeld wordt door hen die Hem in hun eigen bestaan verwelkomen”, legde hij uit. En er is een einde aan de strijd, “voorgesteld door het ‘heilige getal’ van de 40 dagen, een tijd van ware bekering en verlossing”.

De grote boeteling benadrukte dat de christelijke boetedoening geen “vermoeiende en onzekere poging is om met eigen kracht een of andere goddelijke gunst te verkrijgen.”

“Integendeel,” zei hij, “zij bestaat in de onbedwingbare behoefte, die in ieder authentiek christelijk hart opkomt, om met geheel zichzelf te beantwoorden aan die Liefde, geheel goddelijk en geheel menselijk, die in Christus het kwaad van de wereld op zich nam en met zijn eigen kruis en verrijzenis het door de zonde geschokte heelal vernieuwde.”

De Kerk heeft boetedoening altijd beschouwd als een “ware en eigen deugd, geschonken en bezield door de Heilige Geest”, waardoor “de mens zich opent voor de grote overwinning van Christus”, schreef Piacenza.

Door de penitentie leert de mens zijn hele leven aan Christus over te geven en aanvaardt hij met Hem te lijden, de gevolgen van zijn eigen zonde op zich te nemen en “een rechtvaardige genoegdoening te geven”.

Maar bovenal”, aldus de kardinaal, “leert de christen door boetedoening de geheimen van het Hart van Christus kennen en deel te hebben, nu en in de toekomst, aan het nieuwe leven van Hem die, “in ruil voor de vreugde die voor Hem was weggelegd, zich aan het kruis onderwierp, de schande verachtte en plaats nam aan de rechterhand van de troon van God” (Hebreeën 12,2).

Piacenza sloot zijn brief af met een smeekbede aan de Maagd Maria om de katholieken te helpen “de ware christelijke boetedoening te ontwikkelen, die als enige in staat is om de huidige pandemische noodsituatie te omarmen en ter gelegenheid van de verlossing getransfigureerd te zien, en in het hart van de mens de vreugde en de vrijheid te doen groeien van hen die weten dat zij aan geen enkele macht in deze wereld toebehoren, maar alleen aan Christus en zijn reddende kracht”.

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel