VitaDonum – 8 december start een nieuwe serie eerst in de Engelse taal over het menselijk leven, een goddelijk geschenk

HomeGeloof en LevenVitaDonum - 8 december start een nieuwe serie eerst in de Engelse...

Het leven is een geschenk – en in de schaduw van de wereld van vandaag is het belangrijk om de goedheid en de schoonheid van het leven te herontdekken. Het leven daagt ons uit om waarheidsgetrouw en nog mooier terug te keren naar de Gever van het leven, de Almachtige Schepper. We zijn verlost om ons persoonlijke levende antwoord op het gegeven goddelijke Woord vorm te geven.

Deze nieuwe serie is gewijd aan dit mysterie van ons leven. Het zal worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Johannes Paulus II Academie voor menselijk leven en het gezin. Het zal gestart worden op 8 December, Het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria.

Er zal zowel een Nederlandse als een Engelse Versie zijn van de serie. We beginnen met de  Engelse versie als introductie.

Paus Johannes Paulus II stichtte het oorspronkelijke Pauselijk Instituut voor de Studie over Huwelijk en Gezin in 1982 met de apostolische constitutie Magnum Matrimonii Sacramentum.

Muziek: Alec Koff

Keywoorden: Apostolische constitutie Magnum Matrimonii Sacramentum | Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria |  H.Paus Johannes Paulus II | Het leven is een geschenk | Het menselijk leven | Humanae Vitae | Huwelijk en Gezin | Johannes Paulus II Academie voor menselijk leven en het gezin | Mysterie van ons leven | Ongeboren leven | Verantwoordelijkheid


 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel