Wijlen Benedictus XVI verdedigt christendom tegen beweringen van onverdraagzaamheid

HomeAC WimmerWijlen Benedictus XVI verdedigt christendom tegen beweringen van onverdraagzaamheid

Wijlen Benedictus XVI verdedigt in nieuw boek christendom tegen beweringen van onverdraagzaamheid @CNAlive @AC_Wimmer

In een nieuw boek, gepubliceerd in Italië, waarschuwt de overleden paus voor “de vervorming van de seksen door genderideologie” in naam van de tolerantie.

Door AC Wimmer , Vaticaan; 19 januari 2023

Paus emeritus Benedictus XVI heeft het christendom postuum verdedigd tegen beweringen van intolerantie “in naam van tolerantie”.

In een nieuw boek, gepubliceerd in Italië, waarschuwt de overleden paus voor een “radicale manipulatie van de mens” en “de vervorming van de seksen door gender-ideologie” in naam van de tolerantie.

Benedictus verwerpt het argument van een Duitse theoloog dat monotheïsme verbonden is met onverdraagzaamheid, met het tegenargument dat “het authentieke tegenwicht tegen elke vorm van onverdraagzaamheid” in feite de gekruisigde Christus is.

De bijdrage van de overleden paus, gedateerd december 2018, is gepubliceerd in een nieuwe verzameling teksten van de theologsche paus, door de Italiaanse uitgever aangeprezen als een spiritueel “quasi-testament.”

De 190 pagina’s tellende bundel heet What is Christianity? en bevat 16 bijdragen, waarvan er vier nog niet eerder zijn gepubliceerd.

Volgens CNA Deutsch, CNA’s Duitstalige nieuwspartner, zijn alle teksten geschreven na Benedictus’ aftreden in 2013.

Naast zijn beschouwing over het monotheïsme en de moderne intolerantie tegen het christendom, behandelen de teksten verschillende andere theologische onderwerpen, van intercommunie tot de hervorming van de liturgie en de dialoog van de kerk met de islam.

Verschillende van deze onderwerpen hebben felle reacties uitgelokt van Duitse bisschoppen en theologen, en hebben de Kerk in Duitsland op gespannen voet gebracht met het Vaticaan – en de overleden paus.

Een van die heftige onderwerpen is de kwestie van de intercommunie tussen protestanten en katholieken – waar vooraanstaande Duitse bisschoppen op hebben aangedrongen, ondanks bezwaren van het Vaticaan.

In zijn essay over intercommunie reflecteert wijlen de paus op het sacrament van de eucharistie. Hij legt uit waarom echte oecumene rekening moet houden met de verschillen tussen protestanten en katholieken, in plaats van deze te verdoezelen.

Reacties uit Duitse kringen tegen dergelijke verklaringen en zijn eigen persoon in het verleden waren – volgens de uitgever – een reden voor de emeritus paus om postuum, en eerst in het Italiaans, te publiceren.

 

AC Wimmer is de oprichter en hoofdredacteur van CNA Deutsch. Als voormalig leidinggevende bij de publieke omroep SBS en afgestudeerd aan de Universiteit van Melbourne en Monash University (Australië), heeft hij over de hele wereld gewerkt als tv-verslaggever, omroeper en journalist in de gedrukte media. Voordat hij bij EWTN News kwam, was de Australiër met Beierse wortels hoofdredacteur van de krant van het aartsbisdom München.

Bron: In New Book, the Late Benedict XVI Defends Christianity Against Claims of Intolerance| National Catholic Register (ncregister.com)


Keywoorden: | AC Wimmer | Christocentrisme | Genderideologie | Intercommunie | Islam | NCRegister | Overlijden Paus Emeritus Benedictus XVI | Paus Benedictus XVI | Tolerantie | Verdraagzaamheid | ‘What is Christianity?’| 


Als u meer wilt lezen over of horen van  ‘Overlijden Paus Emeritus Benedictus XVI‘ ? klik dan hier, of gebruik een van de tags onder- of bovenaan dit artikel 

 

230120 | [XLS000] 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel