Zondag Laetare, verheugt u, God is Liefde. Podcast #161 Mgr.Rob Mutsaerts 4e zondag van de veertigdagentijd (B)

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsZondag Laetare, verheugt u, God is Liefde. Podcast #161 Mgr.Rob Mutsaerts 4e...

Zondag Laetare, verheugt u: God is Liefde

Monseigneur Rob Mutsaerts reflecteert op de lezingen van de vierde zondag in de veertigdagentijd (jaar B), 10 maart 2024 en in het bijzonder het evangelie, welke tekst een onderdeel is van een antwoord van Jezus aan Nicodemus, een Farizeeër.

Mocht u ook geinteresseert zijn in een overweging op de eerste lezing Kronieken dan verwijzen wij u hier naar Podcast #5 van de Monseigneur, 3 jaar geleden, 4e zondag, Laetare zondag, van de Veertigdagentijd 2021 (jaar B).  

Lezingen:
Openingstekst – naar Jes. 66, 10-11 Verheug u, Jeruzalem! Komt allen samen, die haar liefhebt! juicht van vreugde, allen die eens hebt getreurd! Weest opgetogen en geniet van de overvloedige troost die u geboden wordt.

Eerste lezing: 2 Kron.36, 14-16. 19-23 De toorn en het medelijden van de Heer worden duidelijk door de ballingschap en de bevrijding van het volk | Ps. 137 (136), 1-2, 3, 4-5, 6 R: Moge mijn tong in mijn mond blijven klevenals ik aan u niet meer denk | Ef., 2, 4-10
Hoewel wij dood waren door onze zonden danken wij aan zijn genade onze redding | Joh., 3, 14-21 God heeft zijn Zoon gezonden opdat de wereld door Hem zou worden gered.

Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft eeuwig leven zal hebben (Joh., 3, 16)

Velen hebben grote lasten te dragen. Waarom die alleen dragen als we ook hulp kunnen vragen bij onze Lieve Heer? Geloof en vertrouwen gaan samen. God heeft de wereld zozeer liefgehad, dat hij zijn Zoon heeft gezonden, maar dat liefhebben is niet gestopt. Het geloof is onvoorwaardelijk. Het ligt enkel bij ons wanneer wij klaar zijn om onze vragen bij hem neer te leggen. God is Liefde

Bovendien, wie in de waarheid wandelt, komt bij het licht:

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren zoon van God. Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. 20Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.” (Joh.3, 17-21)

We moeten dan echter ook wel aan onze eigen onvolmaaktheid blijven denken.   

Muziek: 
Retief Burger zingt :
God is liefde
Juig ons harte
En bedink wat liefde doen
Dat Hy ons Sy Seun gestuur het
Om ons sonde te versoen

Hy wat eerste lief gehad het
Het in liefde ons vergeef
Nou kan ons uit God gebore
Uit die bron van liefde leef

 

Wilt u naar de hele lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier.

Wilt u meer horen van ‘ Mgr.Rob Mutsaerts’ en bijvoorbeeld zijn recente podcast horen ter gelegenheid van 12,5 jaar jubileum als bisschop, ‘ helder en hartelijk‘? Klik dan hier .

Mgr.Rob Mutsaerts lijkt in het buitenland meer bekend dan in zijn eigen land. Lees hier zijn bijdragen voor de Paarse pepers die razend populair blijken te zijn. 

U kunt verder ook gewoon de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) gebruiken van één van de andere ‘tags’ boven of onder dit bericht.  


15:15 | 240310 | ​​[XLS00, L000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel