“God wil dat mensen durven te denken in het onmogelijke, zodat God het onmogelijke mogelijk kan maken ” (Moeder Angelica)

Jonge jaren

20 april, 1923

Rita Antoniette Rizzo, de toekomstige Moeder Angelica, wordt geboren in het zuidoosten van Canton, Ohio, in een getto dat geregeerd wordt door de Siciliaanse maffia. Haar ouders zijn John Rizzo, een werkloze en ruwe, gewelddadige kleermaker die geen kinderen wilde krijgen, en Mae Gianfrancesco Rizzo, haar moeder die veel psychische problemen heeft.

November 1928

John Rizzo verlaat het gezin en dwingt de kleine Rita en haar moeder om bij haar grootouders, Anthony en Mary Gianfrancesco, te gaan wonen. Omdat er maar twee slaapkamers waren en de vier broers en zussen van Mae ook in hetzelfde huis woonden, gingen moeder en dochter op de zolder wonen. Anthony runt een familiehuis waar ook een activiteitencentrum voor immigranten was gevestigd. Rita leert daar veel over prostitutie, de maffia, heilige Italiaanse vrouwen en etnische verschillen.


Hoewel haar ouders niet gelovig zijn, neemt Mae deel aan activiteiten in de St. Anthony’s Church, waar zij Italiaanse feesten organiseert. In 1927 staat Rita voor het eerst op het podium en imiteert Al Jolson terwijl ze “Danny Boy” zingt.

10 maart 1929

De pastoor van St. Anthony, pater Joseph Riccardi, wordt vermoord, omdat hij de parochie naar een beter deel van Canton heeft verplaatst, in een poging om drugsdealers ervan te weerhouden drugs te blijven begraven op het schoolplein. De dood van hun pastoor komt hard aan bij Rita en haar moeder Mae.

Oktober 1929

Na de Grote Depressie zal Rita nooit meer geld op een bank zetten.

24 september 1930

John Rizzo besluit terug te keren naar zijn familie, maar Mae vraagt echtscheiding aan, omdat ze hem “extreem wreed” noemt. Eén van Rita’s neven zegt later, dat Rita “nooit een jeugd heeft gehad”.

10 maart 1931.

Mae krijgt de voogdij over Rita. John betaalt zelden alimentatie, waardoor moeder en dochter in armoede moeten leven en het stigma van de scheiding moeten ondergaan.

1933 tot 1937

Mae opent een wasserij en onenigheid met haar broers en zussen dwingt moeder en dochter te verhuizen naar een aantal door ratten geteisterde studio-appartementen met één kamer, waarin ze beiden zowel wonen als werken. Op momenten dat Rita ruzie heeft met haar moeder, gaat ze soms logeren bij vrienden van de familie of bij Victoria Addams, een vrouw met wie haar vader vroeger uitging.

1933

De situatie thuis en het harde karakter van de nonnen die de St. Anthony’s School leiden (soms zelfs tot uiting komend in echte wreedheid), dwingt Mae om Rita in te schrijven op een openbare school. Hoewel een priester Mae later overhaalt het kind weer in te schrijven op de parochiale school, zorgt een ander voorval van wreedheid t.o.v. Mae (door een missionaris tijdens een biecht – vanwege het stigma, veroorzaakt door de echtscheiding) ervoor, dat moeder en dochter een decennium lang vervreemd raken van de kerk.


1934


Armoede en depressie brengen Mae tot aan de rand van de afgrond. De voortdurend suïcidale toestand van haar moeder dwingt Rita, die dan pas 11 jaar oud is, om de leiding van de stomerij over te nemen, met de auto bestellingen bij klanten af te leveren en voor de betalingen te zorgen.


Rita’s eerste miraculeuze ervaring vindt in 1934 plaats. Terwijl ze de bus wil halen, rijdt een auto haar bijna omver. Als ze de auto ziet, bevriest Rita. Ze voelt hoe twee handen haar van de grond tillen en haar in veiligheid brengen. De buschauffeur beweert, dat hij nog nooit iemand zo hoog heeft zien springen.

1937

Op veertienjarige leeftijd keert Rita met haar moeder terug naar haar grootouders. Ze schrijft zich in op McKinley High School, waar leraren de ongelukkige tiener willen helpen.

Zomer van 1939

Rita wordt majorette. Maar haar jeugd heeft haar geleerd geen vreemden te vertrouwen. Ze maakt geen vrienden en gaat nooit uit. Haar moeder, die midden in haar eerste zenuwinzinking zit, gaat bij haar zuster Rose in Philadelphia wonen. Rita gaat naar school en spaart wat geld door les te geven aan majorettes en te werken in een bedrijf dat liturgische kaarsen vervaardigt. Ze is echter ongelukkig en heeft het zwaar te verduren.

December 1940

Rita’s lichamelijke problemen openbaren zich meer en meer. Na verloop van tijd zullen die worden gediagnosticeerd als gastroptosis (ook wel “maagzweer” genoemd). De ziekte doet haar handen trillen, verdooft haar linkerarm en veroorzaakt krampen in haar maag, waardoor ze moeilijk kan slapen of eten.

1942

In december 1941 vallen de Japanners Pearl Harbor aan en Rita krijgt een baan als secretaresse van de vice-president op de reclameafdeling van de Timken Roller Bearing Company, waar ze leert schrijven, redigeren, reclamecampagnes organiseren en plannen, en verschillende machines leert bedienen.


Na een bezoek aan de mystieke Rhoda Wise, krijgt Rita een wonderbaarlijke genezing van haar steeds terugkerende maagziekte. De ervaring verandert haar leven. Zij realiseert zich, dat God persoonlijk van haar houdt – en zij begint op haar beurt van Hem te houden.

Herfst 1943

Na het bidden van de kruisweg in Sant’Antonio, voor een beeld van Onze Lieve Vrouw van Smarten, realiseert Rita zich plotseling dat ze een roeping heeft, maar ze weet, dat ze die voor haar geestelijk instabiele moeder verborgen moet houden. Rita roept de hulp in van de geestelijk vader van Rhoda Wise, Monseigneur Habig, en begint de zieneres vaker te bezoeken. Wise geeft haar een lijst van communiteiten van religieuze vrouwen om contact mee op te nemen, maar Rita’s getuigschriften zijn zo beperkt dat ze moeite heeft er een te vinden die haar wil accepteren.

15 augustus 1944

Rita Rizzo treedt in in het klooster van de Zusters Franciscanessen van het Heilig Sacrament in Cleveland, Ohio, en neemt de naam Zuster Maria Angelica van de Aankondiging aan. De orde zou later haar naam veranderen in de Clarissen van het Heilig Sacrament.

De eerste jaren van het religieuze leven

1 oktober 1946

De onstuimige persoonlijkheid van Moeder Marie Angelica en haar lichamelijke gesteldheid maken het leven in het klooster moeilijk. Naast een longontsteking en een ontsteking van de amandelen krijgt de non last van bloeduitstortingen in beide knieën, waardoor het knielen, een verplichting in die tijd, uiterst pijnlijk wordt. Gelukkig schenkt een gepensioneerd zakenman zijn huis en landgoederen aan de contemplatieve orde. Hoewel het niet vaak voorkomt dat een non naar haar geboortestad wordt overgeplaatst of deel uitmaakt van een nieuwe stichting, voordat zij de eeuwige geloften heeft afgelegd, gelooft de abdis gelukkig, dat het zuster Angelica’s lichamelijke conditie ten goede zal komen, als zij verhuist van een gebouw met vijf verdiepingen en trappen naar een huis zoals dat is geschonken aan het nieuwe St. Clare klooster in Canton, Ohio.

2 oktober 1946

Zuster Mary Angelica wordt wakker zonder zwelling in haar knieën, wat haar oversten ervan overtuigt dat de postulante een roeping heeft. Twee maanden later legt ze haar eerste geloften af.

Oktober 1951

Het nieuwe klooster en de kapel van het Heilig Sacrament zijn in de beginfase van de bouw. Zuster Angelica begint zich te onderscheiden door jongens uit haar oude buurt aan te trekken om als vrijwilliger te helpen bij de bouwwerkzaamheden, die zij ook leidt en uitvoert.

2 januari 1953

Zuster Angelica legt haar eeuwige plechtige geloften af.

12 augustus 1953.

De abdis van Canton, Moeder Veronica, vertrekt om een nieuw klooster te stichten in Washington, D.C.. Dit brengt zuster Angelica op het idee om in het zuiden een nieuw klooster te stichten om zwarte vrouwen de kans te geven het contemplatieve leven in te gaan.

Eind 1953

Moeder Angelica maakt tijdens het schoonmaken van de kloostervloeren met een elektrische boenmachine een zware val, waarvoor zij drie jaar rugpijn zal moeten doorstaan. Geen van de behandelingen die ze ondergaat – gipsverband, been- en nektractie en rugprothesen – werkt.

November 1953

Zuster Angelica vervangt de overste van de novicen, die acht dagen op retraite gaat, waarbij zij de door de novicen opgelegde strenge gewoonten verandert, de nadruk legt op de liefde tot God en onderwijst dat de heiligen “de regels niet overtraden, maar ze misschien beter overwonnen”. Na de terugkeer van de overste krijgt zuster Angelica toestemming van de abdis om enkele zusters geestelijk te begeleiden.

31 juli 1956.

In afwachting van een riskante operatie aan haar ruggegraat die zij moet ondergaan, belooft zuster Angelica de Heer een klooster te bouwen in het Zuiden als Hij haar weer zou laten lopen. Hoewel de rugoperatie mislukt, is zuster Angelica in staat beide benen te bewegen als ze wakker wordt.

Eind 1956

Hoewel het Amerikaanse Hooggerechtshof de apartheid in openbare scholen verbiedt, houdt de discriminatie van zwarte mensen niet op en zuster Angelica wil een kloostergemeenschap van zwarte nonnen stichten die zich wijden aan “het onophoudelijk verrichten van daden en gebeden tot eerherstel voor de beledigingen en vervolgingen van het zwarte ras in het algemeen, en het afsmeken van de zegeningen en genaden van de Heer voor dat volk dat zo geliefd is door het Hart van God”, waarbij ze de steun inroept van de nieuwe abdis van St. Chiara , Moeder Veronica.

8 januari 1957

Na verschillende vruchteloze pogingen om haar project op te starten, besluit zuster Angelica te schrijven naar de bisschop van Mobile-Birmingham. Een oudere non in het klooster kondigt ook haar wens aan om een nieuw klooster te stichten in St. Cloud, Minneapolis. Aangezien de gemeenschap zelf geen middelen heeft voor een nieuw klooster, besluit de abdis de zaak te laten afhangen van het antwoord dat elk van de zusters krijgt van de bisschoppen van de plaatsen die zij voor hun stichtingen hebben uitgekozen: beiden schrijven naar de afzonderlijke bisschoppen, maar de zuster die als eerste een positief antwoord van haar bisschop krijgt, zal haar klooster stichten. De brieven zijn verzonden op 8 januari 1957.

12 januari 1957

Hoewel de aartsbisschop van Mobile-Birmingham, monseigneur Toolen, de eerste is die reageert, zal de vreugde van zuster Angelica slechts enkele dagen duren.

28 februari 1957

Bisschop Emmet Walsh van Youngstown vertelt de abdis van de Canton gemeenschap dat hij niet gelooft dat het klooster sterk genoeg is om het vertrek te boven te komen van de zes nonnen die volgens de Canonieke Code nodig zijn om een nieuwe stichting op te richten.

7 maart 1957

De abdis bepleit Zuster Angelica’s zaak bij bisschop Walsh. Op 25 maart 1957 doet Zuster Angelica hetzelfde. Het antwoord van de bisschop is ruimhartig genoeg om zuster Angelica toe te staan haar voorbereidingen voort te zetten, hoewel het geen definitief ‘ja’ is. Zuster Angelica gaat verder met de bouw van het klooster.

27 april, 1959

De strenge winter van 1958 veroorzaakt krampen van pijn in de linkerschouder en het linkerbeen van zuster Angelica, waardoor ze gedwongen wordt opgenomen in de kliniek van Cleveland voor observatie en fysiotherapie.

7 augustus 1959

Zuster Angelica schrijft aan bisschop Walsh haar plannen, inkomsten en uitgaven en smeekt hem haar over te brengen naar Birmingham, waar het klimaat milder is, om volledige invaliditeit van de linkerzijde van haar lichaam te voorkomen.

November 1959

Bisschop Walsh keurt de concepten goed en begint na te denken over de vraag hoe hij binnen de Canonieke Code zou kunnen toestaan dat een 37-jarige non als zuster Angelica de gemeenschap gaat leiden, aangezien haar jonge leeftijd een obstakel kan zijn om abdis te worden. Zij heeft daarvoor een officiële dispensatie nodig.

1960

In 1960 wordt Zuster Angelica officieel Moeder Angelica.

3 februari 1961

Rome geeft Moeder Angelica toestemming om een nieuw klooster te stichten in Alabama. Om haar belofte aan God na te komen, en met alle nodige goedkeuringen, verlaat Moeder Angelica haar klooster in Ohio om het klooster Onze Lieve Vrouw van de Engelen te stichten in Irondale, Alabama, waar 2% van de bevolking katholiek is. Op weg naar Birmingham brengen de zusters een nacht door in een motel waar Moeder Angelica voor het eerst televisie ziet. De zusters zijn ondergebracht bij de Zusters van de Heilige Drievuldigheid in Birmingham terwijl zij op zoek zijn naar een stuk grond.

Mei 1961

De voormalige burgemeester van Birmingham toont Moeder Angelica een stuk land van 10 acre op de berghelling in Irondale. Moeder Angelica koopt dat land, een aangrenzend eigendom dat in beslag is genomen, en nog eens 1,5 hectare “zodat niemand te dicht zal bouwen” bij het klooster.

24 juli 1961.

De aartsbisschop van Mobile-Birmingham, monseigneur Toolen, steekt een schop in de grond en geeft het startsein voor de bouw van het klooster Our Lady of the Angels.

September 1961

Het klooster wordt elk weekend vernield door vandalen.

22 november 1961

Bezorgd over de buitensporige uitgaven, beveelt Aartsbisschop Toolen Moeder Angelica het werk te stoppen totdat zij de nodige fondsen vindt. Moeder Angelica licht de arbeiders in, maar de elektricien houdt haar tegen en zegt: “Zuster, dat u mij geld schuldig bent is hetzelfde als dat u het op de bank zet. Ik zal het karwei afmaken.” De rest van de groep gaat akkoord. Moeder Angelica leent 25.000 dollar van St. Clare om het terug te betalen. Om de kosten te drukken, veranderen Moeder Angelica en een andere non de plattegrond van het klooster om de omvang ervan te verkleinen, een beslissing die jaren later als ingegeven door voorzienigheid zou lijken te zijn.

21 februari 1962

Moeder Angelica opent de kloosterdeur op een regenachtige dag en hoort vijf geweerschoten. Twee weken later, gebeurt hetzelfde. Media-aandacht voor deze gebeurtenissen vestigt de aandacht op het klooster.

8 mei 1962

Moeder Angelica verlaat officieel St. Clare’s klooster met de nonnen die haar zullen volgen naar het nieuwe klooster. Twee dagen later komen ze aan in Birmingham. De volgende 10 dagen, laat ze het klooster open.

20 mei 1962

Nadat het klooster is ingewijd, sluit het zijn deuren voor het publiek. De nonnen verkopen vis-aas met een zegening bij St. Petrus, rozenkransen, en tekeningen gemaakt van steenkool om zichzelf te financieren, maar de problemen blijven bestaan.

Augustus 1962

Moeder Angelica neemt haar eerste toespraak op, getiteld “Gods liefde voor iedereen.”

September 1963

Moeder Angelica voelt zich “gedwongen” om haar tweede lezing op te nemen, “De Aanwezigheid van God.” Moeder Angelica wil ook de naam van haar gemeenschap veranderen van Zusters Franciscanessen van het Heilig Sacrament in Arme Clarissen van de Eeuwigdurende Aanbidding.

Oktober 1965

Moeder Angelica ondergaat een operatie voor galstenen -50 stenen worden verwijderd.

28 oktober 1965

Het Tweede Vaticaans Concilie decreteert de aanpassing en vernieuwing van het religieuze leven, waarbij sommige vormen van leven, werken en bidden worden gewijzigd; sommige “verouderde praktijken” worden afgeschaft; en de religieuze kleding wordt veranderd.

1967

Moeder Angelica keert terug naar haar congegratie, hoewel in principe beperkt tot haar gemeenschap.

September 1967

Moeder Angelica wordt voor het eerst geïnterviewd door een lokaal radiostation om de veranderingen in haar klooster uit te leggen.

5 december 1967

De zusters stoppen met de verkoop van vis-aas om pinda’s te roosteren en te verkopen. Zij vragen God hen te helpen werk te vinden dat deel kan uitmaken van de zending van de Kerk.

22 maart 1969

De diplomatieke afgevaardigde van de paus voor de Verenigde Staten, aartsbisschop Luigi Raimondi, bezoekt het klooster en belooft Moeder Angelica formeel toestemming te verlenen haar conferenties voort te zetten als “missionaire activiteit”, een speciale dispensatie voor een kloosterzuster.

1971

Met de aanmoediging van bisschop Joseph Vath van Birmingham, aanvaardt Moeder Angelica uitnodigingen om te spreken voor een selecte groep katholieken buiten het klooster. Tegen midden 1971 worden de toespraken opgenomen en verkocht.

November 1971

Moeder Angelica begint een 10-minuten durend radioprogramma op te nemen voor WBRC.

1972

De zusters kopen een tweedehands bandrecorder en een nasynchronisatiemachine om de toespraken van Moeder Angelica voor massaproductie te nemen.

Augustus 1972

Moeder Angelica voelt de behoefte aan een gebedenboek. Haar eerste boek “A Journey into Prayer” wordt gepubliceerd.

December 1972

Moeder Angelica schrijft nog drie boeken “In de schaduw van zijn licht,” “In zijn sandalen,” en “De pracht van de Vader”.

Oktober 1975

Wanneer de uitgever van Moeder Angelica weigert haar laatste boek, “Verlaten en toch blijven”, uit te geven, vermoeden de zusters dat de inhoud het probleem is. Zij staan voor de keuze: het boeken- apostolaat opgeven of zelf drukken. Moeder Angelica koopt een boekdrukmachine, een snijmachine en een fixeermachine, en de zusters beginnen miniboekjes te maken.

Juni 1977

De Catholic Family Missionary Alliance wordt geboren, met als missie het onderwijzen en werven van missionarissen die Moeder Angelica’s boeken, opnames en een vijf-stappen-vernieuwingsplan zullen verspreiden onder elke geïnteresseerde parochie in de Verenigde Staten.

Het begin van EWTN

Maart 1978

Moeder Angelica reist door het land om mensen toe te spreken en hen op te roepen tot heiligheid. In maart 1978, tijdens een zevendaags verblijf in Chicago, bezoekt de non een televisiestation dat door baptisten wordt gerund op de bovenste verdieping van een wolkenkrabber. Als Moeder Angelica ziet hoeveel mensen bereikt kunnen worden met dit medium, dat slechts een paar camera’s, videoapparatuur en een paar mensen voor het runnen van een kleine televisiestudio vereist, roept zij de beroemde zin uit: “Heer, zo één moet ik ook hebben!”

Tijdens die reis houdt de non een toespraak in aanwezigheid van Bill Steltemeier, een senior partner bij een advocatenkantoor in Nashville, een contact dat later van vitaal belang zal worden voor de toekomstige omroep.

Van mei tot augustus 1978

Moeder Angelica produceert haar eerste televisieshow, “Onze Hermitage,” in een lokale TV studio. Zij vraagt iemand in haar omgeving om de opname persoonlijk af te leveren bij CBN, een christelijke televisieketen, die om 60 afleveringen vraagt. Om ze te financieren, hervat Moeder Angelica haar toesprakentournee.

16 oktober 1978

Paus Johannes Paulus II wordt gekozen. Op dat moment heeft Moeder Angelica er geen idee van hoe dicht haar zending en boodschap bij die van de nieuwe Paus liggen. Deze Paus, die de wereld zal rondreizen, en die een televisiestation zal hebben, dat elke reis van hem over de wereld zal uitzenden.

November 1978

Wanneer Moeder Angelica verneemt, dat de directeur van het station waar zij haar tweede serie opneemt, van plan is een godslasterlijke film uit te zenden, dreigt zij haar programma te stoppen. Hij antwoordt dat het werk van de non op TV spoedig zal eindigen zonder de steun van zijn station. Moeder Angelica antwoordt dat zij alleen God nodig heeft en haar eigen studio zal bouwen. Hij antwoordt dat ze het niet zal kunnen, waarop de non hem zegt: “Let maar eens op!” Gewapend met 200 dollar – en 12 nonnen zonder televisie-ervaring – vraagt Moeder Angelica de bouwploeg die verantwoordelijk is voor het klooster om de garage 10 voet langer en 12 voet breder te maken om beter plaats te bieden aan een televisiestudio.

1979

De Catholic Family Alliance begint donaties in te zamelen om een busje te kopen om de lezingen te filmen die Moeder Angelica op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten geeft. Daarnaast dienen de gelden om de producties in de kloosterstudio te financieren. Moeder Angelica begint ook fondsen te werven om apparatuur te kopen voor de televisiestudio.

September 1980

Moeder Angelica, die honderdduizenden dollars in de schulden zit, koopt nu ook nog een satellietschotel die 350.000 dollar kost en besteedt meer dan 700.000 dollar aan apparatuur voor satelliettransmissie. Een gulle weldoener geeft haar $250.000 waarmee Moeder Angelica een zendvergunning aanvraagt bij de Federal Communications Commission. De operationele kosten zullen meer dan 1,5 miljoen dollar bedragen – maar Moeder Angelica stopt niet.

De theologie van het risico: “Als je iets voor de Heer wilt doen – doe het. Wat je ook denkt dat er gedaan moet worden, zelfs als je bang bent, als je doodsbang bent – neem die eerste stap. Genade komt met die eerste stap en hoe meer stappen je zet, hoe meer genade je zult hebben. Angst is niet het probleem; wat eng is, is niets doen.

27 januari 1981

EWTN krijgt toestemming van de Federal Communications Commission, en wordt het eerste katholieke satelliettelevisiestation in de Verenigde Staten.

8 maart 1981

Weken voordat de satellietschotel arriveerde, had zuster Regina een visioen waarin zij een zwarte lucht zag, een witte satellietschotel en een vlam die uit het midden tevoorschijn kwam. Ze hoort God zeggen: “Niemand zal in staat zijn deze vlam te doven. Dit is mijn omroep, en het zal mijn Zoon verheerlijken.” De gelijkenissen komen enkele weken later aan en een foto, genomen bij de installatie ervan, geeft het visioen van zuster Regina weer. Professionele fotografen kunnen de rode vlam niet verklaren.

Begin 1981

De Raad van Bestuur van het Eeuwig Woord Televisie Netwerk wordt opgericht, een burgerlijk orgaan geleid door leken. Moeder Angelica, als president, zal absolute vetorecht hebben over elke bestuursactie.

22 mei 1981

Kardinaal Silvio Oddi, op bezoek uit Rome, zegent EWTN’s apparatuur.

26 juni 1981

Moeder Angelica ontvangt documenten van Rome die haar toestemming geven haar apostolaat in de wereld van de televisie uit te oefenen, nadat zij op 25 mei 1981 mondeling toestemming had gekregen.

15 augustus 1981

Het Eternal Word Television Network (EWTN), het eerste katholieke kabel-satellietkanaal, begint vier uur per dag uit te zenden naar 60.000 huishoudens. De keten wordt alleen gesteund door giften van particulieren. Er is geen reclame, geen inzamelingsacties, geen gratis telefoonlijnen voor donaties. Moeder Angelica vertelt aan de journalist van een tijdschrift voor kabelexploitanten dat jaar: “Ik voel echt dat als ik meer belangstelling heb voor de zielen van de kijkers, hun geluk en gezinsleven, de Heer hen zal inspireren om te willen helpen zonder dat ik het vraag.” Het netwerk wordt ook gratis aan kabelexploitanten aangeboden.

Begin 1982

EWTN tekent een contract met het in Los Angeles gevestigde Wold Communications voor het gebruik van de Westar IV satelliet. Het contract bepaalt dat er geen pornografisch materiaal mag worden uitgezonden tijdens de uren na en vóór de nachtelijke randuren die EWTN op de satelliet inneemt.

Maart 1982

Moeder Angelica zit zwaar in de schulden. Als er niet snel 350.000 dollar wordt gevonden, zal de bank het netwerk overnemen. Telegrammen worden gestuurd naar de rijkste schenkers en gebeden voor deze intentie worden hervat. Aan het eind van de maand zijn de binnenkomende donaties voldoende om het benodigde bedrag te dekken.

14 juni 1982

Moeder Angelica tekent een overeenkomst, die later providentieel lijkt te zijn, met RCA voor de Satcom IIIR satelliet, de belangrijkste satelliet van de kabelindustrie, waarmee zij het contract schendt, dat zij had getekend met de mensen van Wold; die hadden eerder op hun beurt de overeenkomst geschonden door pornografie uit te zenden vlak voor of na de vier programma-uren van EWTN. Hierdoor wordt de zender beschikbaar voor elk kabelsysteem in het land, met een potentieel publiek van 20 miljoen huishoudens. Moeder Angelica is ervan overtuigd dat dit de weg is die God voor het netwerk wil.

Augustus 1982

Het kanaal is tot stilstand gekomen. Een duurdere satelliet is nodig om meer kijkers te bereiken, maar de giften nemen niet toe in de mate die nodig is om de hogere kosten te dragen. Ze zijn zelfs zo zeldzaam, dat diaken Bill Steltemeier een lening op zijn persoonlijke naam afsluit van 66.000 dollar, met als enig doel een deel van de maandelijkse kosten voor het gebruik van de transponder te dekken.

12 november 1982

Moeder Angelica geeft paus Johannes Paulus II een model van EWTN’s eerste satellietschotel. “Ik heb over u gehoord,” zegt de paus tegen haar. “U doet goed werk.” Een foto van die ontmoeting met de begeleidende woorden van de Paus zijn een grote hulp voor de beginnende zender.

Begin december 1982

Diaken Bill Steltemeier leent $132,000 van zijn spaargeld om een achterstallige transponderbetaling te vereffenen. De heer Harry John van de De Rance Foundation geeft Moeder Angelica een renteloze lening van 130.000 dollar uit zijn reserve. Deze situatie herhaalt zich om de dertig dagen in de loop der jaren.

1 juni 1983

Bill Steltemeier ontmoet de advocaten van de firma Wold, die 1,4 miljoen dollar schadevergoeding eisen wegens contractbreuk. Moeder Angelica en een andere non slaan de vergadering over om te bidden. Wold schikt voor 250.000 dollar, te betalen in twee en een half jaar.

15 augustus 1983

Moeder Angelica’s live show, “Moeder Angelica Live”, debuteert tijdens het tweede lustrum van EWTN en de non besluit live shows te geven op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Door haar groeiende populariteit is de gastenlijst van haar shows zeer interessant – Pat Boone, Chuck Colson, Betty Hutton, onder anderen. Eind 1983 wordt EWTN ondersteund door 95 kabelsystemen in 31 staten.

7 september 1983

Moeder Angelica en de zusters maken een opname in Nashville, Tennessee.

17 oktober 1983

Er is weer geldgebrek en Moeder Angelica vraagt voor het eerst om donaties van de kijkers. De non twijfelt of ze door zal gaan met de live programma’s, maar een telefoontje van een jongen die gered is van een zelfmoordpoging overtuigt haar van het tegendeel.

7 december 1983

Moeder Angelica zegt tegen een timmerman die voor EWTN werkt, dat hij een wit vod moet binden aan elke boom die gekapt moet worden, zodat er een nieuwe studio voor in de plaats kan worden gebouwd. Mensen beginnen vragen te stellen, en zo ook bisschoppen. Moeder Angelica vertelt hen dat ze wil dat God naar beneden kijkt en ziet hoezeer ze een grotere studio nodig heeft. Een bisschop vraagt haar of haar strategie werkt en zij zegt hem: “Het kan geen kwaad om hem eraan te herinneren.” Een vriendelijk persoon besluit, nadat hij gevraagd heeft waarom de vodden daar liggen, 50.000 dollar te doneren om met de bouw te beginnen.

Op weg naar het EWTN van vandaag

14 juli 1984.

Bij gebrek aan andere fondsen, richt Moeder Angelica smeekbeden aan de kijkers tijdens haar avondprogramma, zes dagen op rij. Zeven werknemers en zes nonnen beantwoorden de telefoontjes. De crisis is overwonnen.

7 november 1984

De Grace Foundation verzoekt om uitbetaling van een lening van $650.000 plus rente.

9 november 1984

Een gepensioneerde advocaat en zijn vrouw gaan akkoord om Moeder Angelica $700,000 voor te schieten om de lening af te betalen. Moeder Angelica zegt: “Dit zijn de dingen, liefje, die Gods Voorzienigheid bewijzen. We weten nooit waar de volgende stuiver vandaan komt. Dat is wat ik de mensen probeer te vertellen: het is een daad van God.”

1984

Temidden van dit alles groeien de reputatie en de populariteit van Moeder Angelica. “Moeder Angelica Live”, het live programma gepresenteerd door Moeder Angelica, is het enige religieuze programma dat genomineerd is voor de Award for Excellence in Television, Award for Cable Excellence, uitgereikt door de kabelindustrie in de Verenigde Staten. In december ontvangt het de Gabriel Personal Achievement Award, voor persoonlijke verdiensten, toegekend door Catholic Communicators and Outreach. Dick Clark en Ed McMahon geven Moeder Angelica op hun beurt de Gouden Blooper Award.

Beginmaanden van 1985

EWTN wordt verspreid via meer dan 220 kabelsystemen en is te zien in bijna 2 miljoen huishoudens, waarmee het netwerk een van de snelst groeiende in de Verenigde Staten is.

24 april 1985.

EWTN opent een opnamestudio van 600 vierkante meter, waardoor het mogelijk wordt om bijna 50 procent van de programmering te genereren.

19 juni 1985.

Kardinaal Silvio Oddi informeert Moeder Angelica dat Johannes Paulus II hem heeft verteld, dat “EWTN de sleutel is tot het herstel van de Rooms Katholieke Kerk in de Verenigde Staten.” Deze uitspraak beïnvloedt de gedachten van Moeder Angelica en inspireert haar om EWTN te gebruiken om “het katholicisme van de eenvoudigen, de armen en de ouderen” te bevorderen.

Oktober 1985

Morley Safer, presentator van het CBS programma “60 Minutes” zendt een profiel uit van Moeder Angelica en EWTN.

December 1985

De donaties van kijkers overtreffen in 1985 de kosten met meer dan 1,5 miljoen dollar, en hoewel EWTN een schuld heeft van 3,2 miljoen dollar, blijft de groei onverminderd doorgaan. In minder dan een jaar breidt EWTN haar programmering uit van vier naar zes uur.

Oktober 1986

EWTN verliest zijn antenne- en transponderlease in 1987. De concurrentie is alleen geïnteresseerd in 24-uurs kabelnetwerken. EWTN kan, ofwel een overeenkomst voor zes uur per dag op een secundaire antenne nastreven, ofwel haar programmering uitbreiden tot 24 uur per dag op Galaxy III, een nieuwe antenne, hetgeen weinig kabelsystemen zouden overwegen. Welke keuze Moeder Angelica ook maakt, het netwerk zal al zijn filialen verliezen en vanaf nul weer moeten beginnen. De medewerkers suggereren de non in te springen en dat doet ze; ze kiest 24-uurs programma’s en tekent een overeenkomst met Galaxy III. Kort daarna koopt een kabelmaatschappij de antenne en levert satellietantennes aan de 7.000 kabelsystemen in de Verenigde Staten. Diezelfde avond wordt het de populairste antenne van kabeltelevisie. Terwijl het Vaticaan de lancering van 24 uur live tv-verslag van de reis via EWTN voorbereidt, kondigt het een 10-daags bezoek van de Paus aan Amerika aan in de herfst van 1987. “Het beste marketing instrument dat een katholiek netwerk kan hebben komt naar de stad,” zegt een leidinggevende.

Mei 1987

Moeder Angelica richt een paar actieve religieuze ordes op om de missie van EWTN voor altijd te beschermen en om haar vurige toewijding aan de Eucharistie voort te zetten: de Orde van het Eeuwige Woord, een gemeenschap van priesters en broeders, en de Zusters Dienaressen van het Eeuwige Woord, een actieve uitbreiding van Moeder Angelica’s contemplatieve orde, geleid door Zuster Gabriel Long.

September 1987

EWTN zendt het pauselijk bezoek aan de Verenigde Staten volledig live uit, een prestatie die geen enkele andere Amerikaanse omroep ooit heeft geleverd.

1 september 1987

Nu de programma’s van EWTN zich uitbreiden naar 24 uur per dag, worden 10 miljoen abonnees bereikt.

September 1987

Het netwerk maakt nieuwe series en zendt documentaires en specials uit om de toegenomen zendtijd te vullen. Dit leidt tot een nieuwe nadruk op live programmering, waaronder het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan de Verenigde Staten, waarna 12 nieuwe kabelsystemen zich bij EWTN aansluiten. Het aantal abonnees dat toegang heeft tot EWTN bedraagt nu meer dan 20 miljoen huishoudens.

Met meer uitzendingen over kerkelijke evenementen en pauselijke reizen, neemt EWTN de taak op zich om Vaticaanse evenementen te verslaan, van de installatie van bisschoppen en hun jaarlijkse bijeenkomsten voor de Amerikaanse kerk, tot de vele pauselijke reizen over de hele wereld, inclusief zalig- en heiligverklaringen, begrafenissen van kardinalen en toekomstige heiligen zoals Moeder Teresa van Calcutta, evenals andere evenementen en vieringen van grote kerken.

1988

De religieuze orde van Moeder Angelica bloeit op met negen leden van de Orde van het Eeuwige Woord, zes Zusters Dienaressen en 15 contemplatieve Clarissen.

2 augustus 1988

EWTN ontvangt zijn eerste productievoertuig voor buitenopnamen, Gabriel I, dat met 600.000 dollar aan apparatuur het netwerk in staat stelt om overal in de Verenigde Staten live-evenementen te verslaan.

15 augustus 1988

EWTN begint met het uitzenden van live Missen op verplichte feestdagen, vanuit de Basiliek van het Nationale Heiligdom van de Onbevlekte Ontvangenis, gelegen in Washington, D.C. Deze uitzendingen worden mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Ridders van Columbus.

September 1988

EWTN koopt een vrachtwagen voor satellietuitzendingen van programma’s die buiten haar studio’s in Birmingham worden opgenomen, voor rechtstreekse verslaggeving van diverse evenementen.

Herfst 1988

Tijdens het gebed hoort Moeder Angelica de oproep om een kortegolf radionetwerk te lanceren.

28 januari 1989

Moeder Angelica, Bill Steltemeier en twee nonnen arriveren in Rome, slechts toegerust met Moeder Angelica’s inspiratie om een kortegolf radiostation te beginnen.

31 januari 1989

Op zoek naar een zegen voor de nieuwe kortegolf radio-onderneming, wonen Moeder Angelica, Diaken Bill, en Zusters Michael en Regina de privémis van de Paus bij. Wanneer de Heilige Vader Moeder Angelica aan het einde van de rij deelnemers ziet staan, om hem te begroeten, roept hij uit: “Moeder Angelica, u bent een sterke vrouw.” Zij vertelt Zijne Heiligheid van haar plannen: een radiosignaal uitzenden naar Rusland en de Oostbloklanden. De Bisschop van Rome is gefascineerd. Iets meer dan een maand later woont Moeder Angelica de woensdagse Algemene Audiëntie van de Paus bij. Als de Heilige Vader haar en de zusters passeert, stopt hij, houdt haar gezicht in zijn handen en roept tweemaal uit: “Moeder Angelica, de grote president!”

1 februari 1989

Moeder Angelica ontmoet de Nederlandse katholieke miljonair Piet Derksen, die 2 miljoen dollar naar EWTN stuurt voor de oprichting van WEWN (Worldwide Eternal Word Network), het grootste internationale particuliere kortegolf radiostation ter wereld. Om tegemoet te komen aan de groeiende Latijns-Amerikaanse katholieke gemeenschap, wijdt EWTN drie grote tijdsblokken aan Latijns-Amerikaanse programmering.

April 1989

EWTN koopt een villa, een uur ten noorden van Rome, om radioapparatuur te installeren, alsook om bezoekende priesters te huisvesten, of leden van de Orde van het Eeuwige Woord die naar Rome zijn gekomen om voor priesterwijding te studeren, en een klooster voor nonnen. Derksen geeft meer geld, en de organisatie Aid to the Church in Need geeft 600.000 dollar aan apparatuur en 400.000 dollar aan fondsen, maar Moeder Angelica heeft geen vergunning of toestemming om te bouwen.

September 1989

Moeder Angelica begint te werken aan een parallel project om een kortegolfradio te bouwen in de Verenigde Staten. Zij neemt contact op met een onroerend-goedspecialist uit New Orleans, Joseph Canizaro, en vraagt hem wat zij voor hem moet bidden om een miljoen dollar te schenken. Hij vertelt haar dat als ze het Crown Plaza Hotel voor genoeg geld kan verkopen, hij het aan haar zal geven.

1990

Canizaro verkoopt het hotel niet, maar vertelt Moeder Angelica dat hij, dankzij haar, een rechtszaak heeft gewonnen tegen een oliemaatschappij voor een stuk land dat hem 35 miljoen dollar opleverde in plaats van de verwachte 15 miljoen dollar.

15 februari 1990

Canizaro en aartsbisschop Phillip Hannan van New Orleans overhandigen een cheque van een miljoen dollar aan Moeder Angelica. Het is het financiële begin van het U.S. kortegolf netwerk.

22 februari 1990

Bij het verlaten van een winkelcentrum wordt Moeder Angelica door een onbekende aanvaller overreden en op de stoep gegooid, waarbij zij haar pols breekt. Ze zal nooit meer de mobiliteit van die botten terugkrijgen.

Mei 1990

Terwijl ze op zoek is naar een stuk grond voor de radio, krijgt Moeder Angelica een visioen van de heilige Michaël en besluit ze een rotsachtig stuk grond te kopen, waarvan anderen denken, dat het volstrekt ongeschikt is voor haar kortegolfradio in de V.S.. Slechts een jaar eerder heeft de non het zwaard van de heilige Michaël haar schouder voelen aanraken en de woorden gehoord: “Ik zal altijd aan je zijde zijn en we zullen samen vechten.” Moeder Angelica koopt het land midden juni. EWTN brengt live verslag uit van het pauselijk bezoek aan Mexico, een gebeurtenis die van bijzonder belang is voor de Latijns-Amerikaanse kijkers van het netwerk.

November 1990

EWTN zendt, met de hulp van het Militaire Aartsbisdom, boodschappen uit van de Amerikaanse bisschoppen om de Amerikaanse troepen en hun gezinnen tijdens de Golfoorlog een hart onder de riem te steken. De programma’s worden zowel in de Verenigde Staten als in Saoedi-Arabië uitgezonden.

Februari 1991

EWTN begint met het uitzenden van de mis van de dag, tijdens de vastentijd, vanuit het klooster van Onze Lieve Vrouw van de Engelen; aanvankelijk om de families van de soldaten die in de Golfoorlog dienen een hart onder de riem te steken. Als de vastentijd ten einde loopt, laten de kijkers weten, dat zij graag zouden zien dat de zender doorgaat met het heruitzenden van de dagelijkse missen. EWTN koopt ultramoderne camera’s voor het klooster, zodat het gevoel van het heilige bewaard kan blijven.

15 augustus 1991

EWTN viert 10-jarig bestaan en bereikt 22 miljoen huishoudens.

5 mei 1992

Moeder Angelica en zuster Gabriël besluiten hun eigen retraitehuis in Birmingham te bouwen en daar een aparte communiteit te stichten. Tot op de dag van vandaag bieden de zusters retraites aan onder leiding van EWTN-medewerkers, evenals accommodatie voor bezoekers, hoewel zij geen formele banden hebben met Moeder Angelica of haar kloosterorde.

28 december 1992

Moeder Angelica lanceert WEWN (Worldwide Eternal Word Network), het grootste particuliere kortegolf radiostation in de wereld, met een potentieel publiek van 600 miljoen luisteraars.

31 december 1992

In de loop van het jaar komen er meer dan 6 miljoen nieuwe luisteraars bij, waardoor het aantal luisteraars van EWTN op 31 miljoen komt.

April-mei 1993

Ernstige astma, hoesten en congestie leidden ertoe dat Moeder Angelica op 5 mei twee weken in het ziekenhuis moet blijven. Terwijl zij in het ziekenhuis ligt, vernielt de hevigheid van haar hoest een wervel in haar ruggengraat en beschadigt een zenuw in haar rechterbeen, wat haar ondraaglijke pijn veroorzaakt. Ze draagt nieuwe protheses aan haar schouder en been en loopt alleen op krukken.

Juni 1993

In de aanloop naar de lancering van de nieuwe “Catechismus van de Katholieke Kerk” reist een productieteam naar Wenen om de redacteur, kardinaal Christoph Schönborn, te interviewen. EWTN lanceert het live call-in programma “Pillars of Faith” om de nieuwe Catechismus uit te leggen.

Augustus 1993

EWTN biedt rechtstreekse uitzendingen van de Wereld Jongeren Dag 1993 vanuit Denver, Colorado naar 32 miljoen huishoudens. De WJD-verslaggeving is het debuut van een nieuwe producent, Michael Warsaw, die op een dag President en CEO van EWTN zal worden. Dit evenement markeert een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van EWTN, nu het 2 miljoen nieuwe huizen in de Verenigde Staten bereikt en nog eens 2 miljoen in het buitenland.

24 december 1993

Moeder Angelica en haar zusters keren terug naar hun traditionele kleding. In haar volgende televisieshow legt de non haar toehoorders uit dat zij zich in haar vroegere gewaden kleedt om te getuigen van gehoorzaamheid aan de Heer, aan zichzelf, aan de Kerk; en dat zij hoopt andere nonnen te beïnvloeden hetzelfde te doen.

1994

Moeder Angelica neemt niet alleen het traditionele habijt aan, maar voert ook praktijken in die tot dan in de kloosters waren opgegeven, zoals het publiekelijk aanklagen van iemands tekortkomingen, strikt zwijgen, knielen tijdens de Consecratie van de Mis, en andere zaken. Moeder Angelica zelf begint drie uur per dag door te brengen in aanbidding voor het Heilig Sacrament.

7 juni 1995

EWTN kondigt aan dat de Intelsat-antenne het netwerk naar 42 nieuwe landen in Europa, Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika zal brengen.

15 augustus 1995

EWTN lanceert haar eerste internationale satellietdienst naar Latijns-Amerika. Het netwerk bereikt 40 miljoen huishoudens. Moeder Angelica begint een stuk grond te zoeken om een nieuw klooster te bouwen, om de zusters te beschermen tegen wat zij ziet als een toekomstige straf en om hen weg te houden van het “lawaai” rond EWTN.

4-8 oktober, 1995

EWTN biedt een nooit eerder vertoond live verslag van het pauselijk bezoek aan de Verenigde Staten in New York, New Jersey en Baltimore in zowel het Engels als Spaans voor TV, radio en Internet. Televisieverslaggeving van dit evenement is te zien in meer dan 20 landen en gebieden, goed voor meer dan 100 miljoen huishoudens.

12 oktober 1995

Moeder Angelica ziet een landgoed van 200 hectare in Hanceville, Alabama, een uur ten noorden van Birmingham en doet drie dagen later een bod. Om hotels en restaurants van het landgoed te houden, zal de non uiteindelijk 403 acres moeten verwerven. Moeder Angelica wil een 13de-eeuws klooster waar mensen hun eigen voedsel kunnen verbouwen en hun eigen vee kunnen houden en dat zij privé zou omschrijven als een “boerderij” met een “kapelletje in de boerderij”.

Oktober 1995

Op verzoek van het Vaticaan zendt EWTN de “Viering van het Gezin” uit vanaf het Sint-Pietersplein.

22 december 1995

Moeder Angelica breidt haar betrokkenheid bij de Spaanse gemeenschap uit door het toevoegen van Second Audio Programming (SAP) aan de programmering van EWTN.

25 januari 1996

EWTN neemt het Catholic Resource Network (CRNET) over, een online katholieke dienst met de grootste verzameling katholieke documenten op het web, om haar apostolaat via de media uit te breiden. De website van EWTN bevat nu nieuws, kerkelijke documenten, een sectie over apologetiek, roosters en meer.

27 februari 1996

EWTN lanceert een wereldwijde AM/FM radioservice.

1 mei 1996

Moeder Angelica en twee andere zusters bezoeken het Vaticaan, waar de persoonlijke secretaris van de Paus hen aan het eind van de rij plaatst om hem te begroeten. Zodra hij haar ziet, zegt paus Johannes Paulus II, voor iedereen hoorbaar: “Moeder Angelica, sterke vrouw, moedige vrouw, charismatische vrouw”. Zij overhandigt hem een map, met daarin zowel de plannen voor het huidige netwerk, als die voor de toekomstige internationale uitbreiding. De paus blijft haar gekscherend vragen waar EWTN nog meer zal uitzenden, totdat de non haar geografische kennis heeft uitgeput. De Heilige Vader gaat dan weg, maar komt terug en streelt met één hand haar hoofd, met de andere maakt hij het kruisteken op haar voorhoofd en zegt: “Moeder Angelica, zwak van lichaam, sterk van geest. Charismatische vrouw, charismatische vrouw.” EWTN is toegevoegd aan het Dish Network.

14 juni 1996

EWTN lanceert een 24-uurs Spaanstalig programmakanaal op de satelliet die het meest gebruikt wordt voor signalen die uitzenden in Latijns-Amerika (PanAmSat), waarmee het heel Latijns-Amerika en Spanje bereikt.

20 juni 1996

Moeder Angelica ontvangt in Bogota, Colombia, een wonderbaarlijke boodschap van het Kind Jezus: “Bouw mij een Kerk en ik zal hen helpen die jou helpen.” De non leest later een inscriptie in de St. Pieter in Rome die verwijst naar de kerk als “deze kerk”. Moeder Angelica beseft dat het Kind Jezus een veel uitgebreidere kerk wil dan die welke zij zes maanden eerder in gedachten had, namelijk het stichten van een kleine kapel in een boerderij voor het klooster van Onze Lieve Vrouw van de Engelen in Hanceville.

4 september 1996

Start van het programma “De hele wereld over “, gepresenteerd door katholiek journalist Raymond Arroyo, waarin de presentator en zijn gasten het actuele nieuws vanuit katholiek perspectief bekijken en telefoontjes, e-mails en faxen van kijkers aannemen.

Eind september 1996

Het programma “EWTN Religieuze Catalogus” debuteert.

8 december 1996

EWTN lanceert haar programma’s aan de kust van de Stille Oceaan en bereikt Australië, Nieuw-Zeeland, China, Japan en de Filippijnen. De ontvangst door kijkers en tv-exploitanten is enthousiast.

1997

EWTN legt de laatste hand aan de bouw van het Technisch Operatiecentrum, dat bestaat uit servers voor videotransmissie, opslag van digitale banden en uitzendautomatisering.

9 januari 1997

Start met “Life on the Rock” gepresenteerd door Jeff Cavins. De presentator en zijn gasten bespreken hoe het is om een jonge christen te zijn in deze tijd en nemen telefoontjes, e-mails en faxen van kijkers aan.

15 januari 1997

EWTN lanceert haar gecomprimeerde digitale satellietdiensten op de Galaxy VI satelliet.

11 april 1997

EWTN kondigt internettransmissie aan van een AM/FM radiosignaal.

1 mei 1997

EWTN kondigt de voorbereidingen aan voor het Grote Jubileum van 2000.

12 mei 1997

EWTN wordt ook de eerste omroep ter wereld die gebruik maakt van de videobestandsserver van Hewlett-Packard, waarmee zeven afzonderlijke, onafhankelijke programmakanalen gelijktijdig kunnen worden uitgezonden naar kijkers over de hele wereld.

5 september 1997

Debuut van “The Journey Home,” gepresenteerd door Marcus Grodi. De presentator en zijn gasten bespreken hun persoonlijke bekeringsverhalen en hoe een specifieke kerkelijke leer of ervaring hun beslissing heeft beïnvloed om terug te keren tot, of in gemeenschap te zijn met, de Katholieke Kerk. Grodi en zijn gasten reageren op telefoontjes, emails en faxen van luisteraars.

September 1997

EWTN biedt een 35 uur durend live eerbetoon aan Moeder Teresa en creëert een “In Memoriam” site op Internet.

4-5 oktober 1997

EWTN biedt live verslag van de Tweede Wereldontmoeting met het Gezin van de Heilige Vader op 4-5 oktober 1997 in Rio de Janeiro, Brazilië.

21-25 januari, 1998

EWTN biedt live verslag van het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan Cuba, zowel in het Engels als in het Spaans.

28 januari 1998

Tijdens het bidden van de rozenkrans met Paola Albertini, een Italiaanse mystica, verwijdert Moeder Angelica de prothesen van haar benen en begint te lopen. Drie fysiotherapeuten met kennis van de volledige menselijke anatomie, onderzoeken haar en ontdekken dat de genezing echt is.

2 september 1998

Met slechts 14 katholieke frequenties in de Verenigde Staten, gebruikt Moeder Angelica haar live programma om leken te inspireren om nog meer katholieke AM/FM stations in hun gemeenschappen op te richten. Een zakenman reageert positief en haar station gaat in 1999 de lucht in. Tegenwoordig telt EWTN meer dan 138 onafhankelijke AM/FM radiostations. Het merendeel kan blijven uitzenden dankzij de programmering die EWTN gratis aanbiedt.

3 september 1998

EWTN krijgt van de Britse radio-autoriteit een vergunning voor satellietradiodiensten, waardoor het station satellietradioprogramma’s op de Britse eilanden kan uitzenden.

7 september 1998

Debuut van “Nuestra Fe en Vivo”, de eerste live show in het Spaans, gepresenteerd door Pepe Alonso.

24 november 1998.

EWTN kondigt de lancering aan van haar radiodienst op ASTRA in Europa.

8 december, 1998

EWTN lanceert haar satelliettelevisiedienst in Afrika en haar direct-to-home radiodienst voor Europa via de Astra 1C-satelliet.

21 januari 1999

EWTN lanceert ‘EWTN Live’-programma op internet.

1-2 mei 1999

EWTN zendt speciale programma’s uit ter ere van Pater Pio, en brengt ook live verslag uit van zijn zaligverklaring.

14 juni 1999

EWTN breidt de beschikbaarheid van haar Spaanstalige televisie- en radiodiensten in de Verenigde Staten uit. EWTN’s La Red Catolica Global, de 24-uurs televisieprogrammaketen; en Radio Catolica Mundial, EWTN’s Spaanstalige radiodienst, worden gelanceerd voor alle kabelexploitanten en radio-omroepen. Netwerkbronnen worden ook beschikbaar gesteld op het internet.

Juli 1999

EWTN verplaatst haar playout van tape-gebaseerde Master Control naar digitale bestandsservers in het Technical Operations Center.

15 oktober 1999

EWTN verkrijgt van de Independent Television Commission in Groot-Brittannië een vergunning om televisieprogramma’s uit te zenden, waardoor zij haar programma’s rechtstreeks aan huishoudens in Europa kan aanbieden.

19 december 1999

De inzegening van de Heilig Sacramentsschrijn in het klooster Our Lady of the Angels in Hanceville, Alabama, wordt live uitgezonden.

24 december 1999

EWTN zendt live verslag uit van de opening van de deur van het Jubeljaar 2000, een ceremonie die wordt voorgezeten door Paus Johannes Paulus II. 13 Maanden van speciale programmering ter ere van het Grote Jubileum van het Jaar 2000 beginnen.

14 februari 2000

Moeder Angelica ontvangt een grote witte zijden doos met het pauselijke insigne en geen briefje. Later krijgt ze een telefoontje dat het een geschenk bevat van de Heilige Vader, “Dank voor het werk dat EWTN over de hele wereld doet” en voor de toewijding van de zusters aan de Eucharistie. De non opent de doos de volgende avond op de rechtstreekse televisie en ontdekt een monstrans die aan de paus was gegeven door de mensen van Nowa Huta tijdens zijn bedevaart naar Polen in 1999.

20-26 maart 2000

EWTN zendt speciale live uitzendingen in het Engels en Spaans uit van de historische reis naar het Heilige Land.

April 2000

EWTN koopt nieuwe DVCPro-camera’s en apparatuur voor het filmen en de daaropvolgende productie.

April 20, 2000

EWTN lanceert haar direct-to-home satellietdienst via de Europese Hotbird4 satelliet.

30 april 2000

EWTN zendt live verslag uit van de heiligverklaring van Zalige Zuster Faustina vanuit Rome.

8 mei 2000

EWTN zendt live verslag uit van de plechtige mis en begrafenis van kardinaal John O’Connor vanuit de St. Patrick’s Cathedral in New York City. EWTN zendt ook live verslag uit van de zaligverklaring van de herderskinderen Jacinta en Francisco Marto uit Fatima, Portugal.

3 juli 2000

Moeder Angelica heeft een bijna-doodervaring gehad, die zij de kijkers van haar programma op 11 juli vertelt: “In mijn hart ben ik er zeker van dat ik ben gestorven, en weer tot leven ben gekomen,” zei zij. “Ik ben niet bang voor de dood… alleen God is belangrijk, en hoe we die liefde uitdrukken in de wereld.”

2001

EWTN zendt de plechtigheid uit waarin paus Johannes Paulus II het Derde Millennium opdraagt aan Maria, Moeder van God.

4-9 mei 2001

EWTN zendt het bezoek van de paus aan Griekenland uit.

23-27 juni 2001

EWTN zendt het bezoek van de paus aan Oekraïne uit.

5 september 2001

Moeder Angelica heeft een beroerte die verlamming van een gezichtshelft veroorzaakt. Zij zal verklaren: “Ik heb nog nooit zo sterk in mijn leven de wetenschap gehad, dat God mij heeft uitverkoren om mensen te helpen. Dit is om mensen te laten begrijpen, dat God lijden brengt om ons heilig te maken.”

11 september 2001.

EWTN reageert op de bomaanslag op het World Trade Center en andere terroristische aanslagen op Amerikaanse bodem op 11 september met een speciaal 24-uurs programma.

5 december 2001

Moeder Angelica plaatst Don Mitch Pacwa in haar programma als een permanente gast. Hij zal haar vervangen als de non gezondheidsproblemen heeft.

11 december 2001

Moeder Angelica, die een ooglapje draagt ten gevolge van haar cerebro-vasculaire ziekte, struikelt over een perron in een bedrijf; de val veroorzaakt verwondingen aan haar gezicht en een gebroken linkerarm. De volgende dag krijgt zij het verkeerde plasma om haar bloed te verdikken, wat aanzienlijk afbreuk doet aan haar reeds precaire gezondheid. De non heeft een visioen van zielen in de hel, maar wordt getroost door de aartsengel Michaël. Moeder Angelica bevestigt: “We moeten lijden… opdat de zielen niet naar de hel gaan. Mensen begrijpen niet wat het betekent om naar de hel te gaan.”

24 december 2001

Moeder Angelica krijgt weer een beroerte en moet onmiddellijk geopereerd worden om te overleven. De medische staf is ervan overtuigd dat de non weinig hoop op leven heeft, en dat zelfs als zij overleeft, zij in een vegetatieve toestand zal worden gedwongen. Een week later is Moeder Angelica in staat haar benen te bewegen en krijgt ze weer gevoel in de linkerzijde van haar gezicht, en ook haar begripsvermogen verbetert.

25 januari 2002

Moeder Angelica keert terug naar huis, ook al zal zij in de komende twee jaar aanvallen van wisselende intensiteit krijgen, die haar energie wegnemen en haar voor lange tijd in bed houden. Haar taalvaardigheden gaan ook achteruit.

13 februari 2002

Moeder Angelica vertelt Raymond Arroyo dat de reden voor haar beroertes “zuivering” is. Zij verklaart ook dat vlak voordat de beroerte haar trof, “…Jezus kwam en getuigde tot mij…dat ik veel zal lijden…smart lijden om Jezus’ wil…”

16 juni 2002.

EWTN zendt live de heiligverklaring van Pater Pio in Rome uit.

Juli 2002

EWTN zendt live de heiligverklaring van Juan Diego in Mexico uit.

31 juli 2002

EWTN zendt de Wereld Jongeren Dag uit, die van 18 tot 28 juli wordt gehouden.

September 2002

EWTN werkt samen met pater Benedict Groeschel, C.F.R. om de video te maken: “9/11: A Spiritual Response” op “Catholic Compass.” In deze uitzending geeft pater Groeschel de luisteraars een diepgaande kijk op hoe om te gaan met de terroristische aanvallen van het afgelopen jaar op de Verenigde Staten.

Oktober 2002

Moeder Angelica neemt een nieuwe video op waarin zij de rozenkrans bidt voor EWTN, die in maart 2003 zal worden uitgezonden.

EWTN lanceert haar diensten in India.

EWTN zendt de heiligverklaring van Josemaria Escriva de Balaguer live uit.

December 2002

Moeder Angelica verschijnt in een vooraf opgenomen segment in een live programma, waarin ze zegt “Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar”. Ze had ook moeten zeggen ” Bewaar wat geld voor onze gas en elektriciteit”, maar dat lukt niet. EWTN zendt de mislukte poging uit om het publiek te informeren over zijn toestand.

22 januari 2003

EWTN zendt de 30e jaarlijkse mars voor het leven in Washington, D.C. uit.

April 2003

EWTN lanceert een nieuwe website voor kinderen, in het Engels, EWTNKids genaamd. Het zendt ook de 18e Wereld Jongeren Dag in Rome uit.

18 mei 2003

EWTN zendt live de heiligverklaring uit van Maria de Mattias, Jozef Sebastian Pelczar, Ursula Ledochowska en Virginia Centurione Bracelli vanaf het Sint-Pietersplein in Rome.

Juni 2003

Moeder Angelica is opgenomen in de Klasse van Kabel-Televisie Pioniers van 2003.

September 2003

EWTN treedt toe tot de New York Stock Exchange en andere belangrijke markten in de Verenigde Staten.

5 september 2003

Kardinaal Ratzinger geeft een speciaal interview aan het programma “The World Over”, gepresenteerd door journalist Raymond Arroyo. Minder dan twee jaar later wordt de kardinaal tot Paus gekozen.

Oktober 2003

EWTN zendt de zaligverklaring van Moeder Teresa van Calcutta live uit.

12 oktober 2003

Moeder Angelica gaat naar Lourdes voor een geheime bedevaart van zes dagen, in de hoop op een nieuw wonder voor haar lichamelijke gezondheid, maar de Heer weigert haar deze keer.

23 januari 2004

EWTN zendt haar tweede speciale interview uit met acteur Mel Gibson.

Februari 2004

EWTN zendt Town Hall’s Meeting uit met de National Review Committee on Clergy Sexual Abuse, waar de resultaten van haar rapport worden besproken.

5 maart 2004

Jim Caviezel, de acteur die Jezus speelt in de film “The Passion of the Christ”, verschijnt in het programma “The World Over”, gepresenteerd door Raymond Arroyo.

April 2004

Moeder Angelica wordt 81 jaar en viert feest in het klooster van het Heilig Sacrament; EWTN zendt op deze dag een speciaal programma ter ere van haar uit.

Mei 2004

De Alabama Vereniging van Omroepen kent Moeder Angelica de titel “Burger van het Jaar” toe.

Juni 2004

EWTN heeft meer dan 12 miljoen kijkers als het zich aansluit bij het DIRECTV netwerk.

Juli 2004

EWTN Global Catholic Network telt 100 miljoen huishoudens die toegang hebben tot haar televisieprogramma’s.

27 augustus 2004

Mel Gibson geeft commentaar op de DVD uitgave van zijn film “The Passion of the Christ” in een nieuw speciaal interview met EWTN verslaggever Raymond Arroyo.

24 oktober 2004

EWTN lanceert een nieuw live programma, “Sunday Night: Live with Father Benedict Groeschel.”

Januari 2005

EWTN’s programma “Life On The Rock” zendt de eerste Amerikaanse Westkust Mars voor het Leven uit in Oakland, Californië.

April 2005

EWTN brengt uitgebreid verslag uit van de gebeurtenissen rond het overlijden van Paus Johannes Paulus II.

Juni 2005

EWTN zendt uit op SKY en bereikt 110 miljoen huishoudens in 100 landen over de hele wereld.

Augustus 2005

EWTN zendt de eerste apostolische reis van paus Benedictus XVI uit: de 20e Wereldjongerendag in Duitsland.

September 2005

EWTN biedt live missen en gebeden aan voor de slachtoffers van de orkaan Katrina en andere stormen.

Oktober 2005

EWTN begint de viering van haar 25-jarig bestaan met de eerste 25th Anniversary Family Celebration in Denver. EWTN stelt haar live en klassieke programma’s als podcasts beschikbaar op het internet.

December 2005

EWTN zendt de eerste Kerstmis van Benedictus XVI uit.

Januari 2006

EWTN zet de viering van haar 25-jarig bestaan voort met de tweede 25 Anniversary Family Celebration, in San Francisco, Californië. EWTN.com bestaat 10 jaar op het internet.

Maart 2006

De viering van de 25e verjaardag gaat door in het Stedelijk Auditorium in San Antonio, Texas.

Mei 2006

Een nieuwe gezinsviering voor EWTN’s 25-jarig bestaan, dit keer in het St. Charles Family Arena gebouw in San Luis, Missouri. EWTN biedt een live uitzending van paus Benedictus XVI’s reis naar Polen.

Juni 2006

De Family Celebration vindt plaats, nu, in Florida.

2007

EWTN lanceert een signaal naar West-Europa met de Astra satelliet.

2008

EWTN biedt uitgebreide live-verslaggeving van paus Benedictus XVI’s eerste reis naar de Verenigde Staten.

2009

EWTN komt met haar televisieprogramma’s bij 150 miljoen mensen thuis.

8 december 2009

EWTN komt beschikbaar voor HD-signalen in de Verenigde Staten.

Maart 2010

Moeder Angelica en Raymond Arroyo, haar biograaf en redacteur, halen voor de vierde keer de bestsellerlijst van de New York Times.

Maart 2010

EWTN begint een samenwerkingsverband met Catholic News Agency (CNA), een onafhankelijk katholiek nieuwsagentschap opgericht in Denver, Colorado, met kantoren in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Europa. In het kader van de overeenkomst beginnen EWTN en CNA informatie te delen en wordt een gezamenlijke nieuwsdienst opgezet op www.ewtnnews.com.

Mei 2010

EWTN Radio Network begint haar programma’s uit te zenden vanuit Washington, D.C., in samenwerking met Guadalupe Radio.

9-10 oktober 2010

EWTN organiseert een gezinsviering in de geboortestad van Moeder Angelica, Canton, Ohio, waar stadsambtenaren een gedeelte van Market Avenue, tegenover het klooster van St. Clare, de “Moeder Angelica Memorial Corridor” noemen. De non legde hier haar eerste geloften af en bracht haar eerste jaren als non in het klooster door.

Oktober 2010

EWTN’s Facebook bereikt het getal van 50.000 fans.

8 december 2010

EWTN-televisie is voor alle aangeslotenen in de VS beschikbaar in High Definition (HD).

Januari 2011

EWTN breidt haar overeenkomst met de Catholic News Agency uit met een nieuwe Spaanstalige nieuwsuitzending, EWTN Noticias, beschikbaar op www.ewtnnoticia.com.

Januari 2011

EWTN neemt de National Catholic Register over, de belangrijkste katholieke krant in de V.S.

9 februari 2011

EWTN spant een rechtszaak aan bij de federale rechtbank in Birmingham, Alabama, tegen het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid, om bescherming te vragen tegen het HHS-mandaat, dat EWTN dwingt tegen haar principes in te gaan.

Maart 2011

EWTN voegt een nieuw radiostation toe: Radio Paz, gevestigd in Miami, Florida. Bijna 85% van de radiostations in de Verenigde Staten zijn nu aangesloten bij EWTN.

Maart 2011

EWTN lanceert “Multichoice Africa”, waardoor EWTN nieuwe abonnees in Oost-, Centraal- en West-Afrika kan bereiken.

April 2011

EWTN zendt de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II uit.

Mei 2011

EWTN CEO Michael P. Warsaw en de bisschop van Birmingham, Robert J. Baker, vergezellen vrijwilligers bij het serveren van ontbijt en het uitdelen van 70.000 dollar aan herenkleding aan de slachtoffers van een reeks tornado’s die Alabama hebben geteisterd. Warsaw stelt ook EWTN-middelen ter beschikking aan bisschop Baker, plus hulp door medewerkers tot drie dagen vrijwilligerswerk te laten doen op rampplaatsen, en EWTN-managers uit te lenen aan bisdommen om te helpen bij de coördinatie van de hulpverlening.

Juni 2011

“Mi Familia Catolica”, een Spaanse kinderserie van EWTN, wint de Gabriel Award.

Augustus 2011

EWTN zendt “Wereld Jongeren Dag” uit met Paus Benedictus XVI, live vanuit Madrid, Spanje.

Augustus 2011

EWTN zendt voor het eerst op Roku uit, met programma’s in het Engels en Spaans.

Augustus 2011

Vertegenwoordigers van EWTN radio helpen de bisschoppen van Mexico bij hun inspanningen om katholieke radiostations in Mexico te ontwikkelen en te laten groeien, door deel te nemen aan “CEPCOM”, de Communicatiecommissie van de Mexicaanse Bisschoppenconferentie, in Lago de Guadalupe.

6 november 2011

EWTN lanceert EWTN Katholisches, in Duitsland, met een programmering die 24 uur per dag duurt.

December 2011

Het aantal fans op Facebook van EWTN bereikt de 100.000.

8 december 2011

EWTN opent een katholiek programmasignaal in Kiev, de hoofdstad en grootste stad van Oekraïne.

9 februari 2012

EWTN dient een klacht in bij het U.S. District Court in Birmingham, Alabama, tegen het Department of Health and Human Services, HHS Secretary Kathleen Sebelius en andere overheidsinstanties, met als doel de oplegging van de anticonceptiewet te stoppen. Zij vraagt het Hof ook om een uitspraak waarin het mandaat ongrondwettelijk wordt verklaard. EWTN is de eerste katholieke organisatie die juridische stappen onderneemt sinds het ministerie van Volksgezondheid op 20 januari 2012 zijn voorschriften publiceerde.

21 februari 2012

EWTN kondigt aan dat het signaal vanaf 1 november 2012 volledig digitaal zal zijn.

29 februari 2012

EWTN’s Global Catholic Radio Network viert 20 jarig jubileum met de lancering van haar 180ste filiaal.

22 maart 2012

De staat Alabama sluit zich aan bij EWTN’s rechtszaak tegen de HHS Contraceptive Services Mandate. De procureur-generaal van Alabama, Luther Strange, merkt op dat de staat niet eist dat verzekeraars dekking bieden voor anticonceptie of sterilisatie, of dat bedrijven of burgers deze diensten moeten afnemen. Hij zegt ook, dat het wetsvoorstel gewetensbezwaarden zou dwingen af te zien van particuliere ziektekostenregelingen, waardoor het aantal mensen dat gezondheidszorg nodig heeft van Medicalaid en andere door de staat gesteunde programma’s zou toenemen. Tenslotte merkt hij op dat hijzelf statutaire verantwoordelijkheden heeft om ervoor te zorgen, dat de liefdadigheidsinstellingen van Alabama zich houden aan hun doelstellingen en statuten.

23 maart 2012

Paus Benedictus bezoekt Mexico en Cuba van 23 tot 28 maart en alleen EWTN heeft een ploeg om volledige en gezaghebbende mediaverslaggeving te verzorgen. EWTN was ook aanwezig toen paus Johannes Paulus II Cuba en Mexico bezocht en zond zijn pelgrimstocht uit, dus de media-aandacht die EWTN biedt, wordt door de mensen zeer gewaardeerd.

25 april 2012

EWTN’s Global Catholic Radio Network wordt het eerste katholieke radionetwerk dat beschikbaar is op Roku.

10 mei 2012

EWTN wint drie Gabriel Awards, waaronder één voor Religieus Televisie Station van het Jaar.

21 juni 2012

EWTN zendt volledige media-verslaggeving uit van de “Fortnight for Freedom” van de Conferentie van Katholieke Bisschoppen van de V.S., een 15-daagse bijeenkomst ,die voornamelijk bestaat uit gebed, onderwijs en actie ter ondersteuning van godsdienstvrijheid.

28 juni 2012

EWTN Global Catholic Network, dat in februari een rechtszaak aanspande tegen de Amerikaanse overheid, zegt dat de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in de Affordable Care Act, de tv-zender, samen met anderen, noodzaakt tot een strijd voor godsdienstvrijheid in dit land. EWTN’s zaak gaat verder.

13 september 2012

EWTN werkt samen met een van de meest vooraanstaande mariale theologen in de Verenigde Staten aan de creatie van een nieuwe “Novena voor de Moeder van God voor de Natie”. De noveen, samengesteld door pater Frederick Miller, voorzitter van de afdeling systematische theologie van het Mount St. Mary’s Seminarie in Emmitsburg, Maryland, wordt in het openbaar gebeden op de dag van het Hoogfeest van de Aartsengelen, 29 september tot en met 7 oktober, het feest van de Allerheiligste Rozenkrans.

3 oktober 2012

EWTN kondigt aan dat EWTN Espanol, ‘s werelds grootste Spaanse katholieke netwerk, vanaf 1 januari 2013 in HD beschikbaar zal zijn voor alle filialen in de V.S.

1 november 2012

EWTN voltooit de overgang naar digitalisering en nu is het signaal digitaal voor iedereen.

8 november 2012

EWTN World Catholic Radio maakt bekend dat het de eerste katholieke zender is die is toegevoegd aan iHeartRadio, het toonaangevende digitale radioplatform.

Januari 2013

EWTN Espanol, ‘s werelds grootste Spaanse katholieke televisienetwerk, komt beschikbaar in HD.

15 januari 2013

EWTN neemt haar eerste Vice President voor Missie Promotie aan. De functie is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en uitvoering van alle fondsenwervingsactiviteiten en -programma’s voor EWTN en rapporteert rechtstreeks aan de President en Chief Operating Officer.

15 februari 2013

EWTN rouwt om het heengaan van diaken Bill Steltemeier, stichtend voorzitter en lange tijd bestuursvoorzitter, die op de ochtend van 15 februari vredig overlijdt aan de gevolgen van een lange ziekte. Hij werd 83 jaar oud.

20 maart 2013

EWTN Espanol is beschikbaar in HD voor meer dan 1,9 miljoen klanten.

26 maart 2013

EWTN’s voorgestelde rechtszaak tegen het overheidsmandaat voor gezondheidsmaatregelen voor werknemers die verzekerd moeten zijn voor anticonceptie, vrijwillige sterilisatieprocedures en abortus-inducerende medicijnen is door een rechter van de U.S. District Court in Birmingham afgewezen. De rechter merkt op dat het netwerk “het vooruitzicht van schade juist heeft ingeschat”, maar zegt dat de zaak nog niet “rijp” is voor herziening, omdat de regering heeft beloofd het mandaat verder te wijzigen.

28 juni 2013

Het ministerie van Volksgezondheid en Human Services vaardigt de definitieve richtlijn uit over het anticonceptiegedeelte van het mandaat van de Patient Protection and Affordable Care Act. EWTN CEO vindt het “inadequaat.”

3 juli 2013

EWTN zegt dat het uitstellen van de verstrekking van contraceptieve diensten aan werknemers onder de Affordable Care Act met een jaar niets verandert.

24 augustus 2013

De toenmalige president en uitvoerend voorzitter Michael P. Warsaw (nu CEO en voorzitter van de raad van bestuur) ontvangt de onderscheiding “Verdediger van het Geloof” van Fullness of Truth Catholic Evangelization Ministry voor zijn “compromisloze houding bij de bescherming van de godsdienstvrijheid”. De instantie noemt specifiek het leiderschap van EWTN, dat als één van de eerste organisaties een aanklacht indiende over de Contraception Services Mandate, en haar inspanningen om de schoonheid van het Katholieke geloof te promoten in de Nieuwe Evangelisatie.

18 oktober 2013

De raad van bestuur van EWTN Global Catholic Network benoemt vervolgens netwerkpresident en CEO Michael P. Warsaw tot voorzitter van de raad van bestuur en Chief Executive Officer. De Raad bevordert ook de toenmalige Executive Vice President en Chief Operating Officer, Doug Keck, tot President en Chief Operating Officer.

28 oktober 2013

EWTN start een nieuwe rechtszaak om de regering te stoppen met het opleggen van de HHS anticonceptiewet en vraagt de rechtbank om de wet ongrondwettelijk te verklaren. De staat Alabama, door tussenkomst van zijn procureur-generaal Luther Strange, voegt zich als mede-raadsman bij EWTN’s rechtszaak.

14 mei 2014

EWTN wint twee Gabriel Awards, waaronder één voor Religieus Televisie Station van het Jaar.

19 juni 2014

Het in Denver gevestigde Catholic News Agency (CNA) en de verwante organisatie ACI Prensa, ‘s werelds grootste Spaanstalige katholieke nieuwszender, gevestigd in Lima, Peru, sluiten zich aan bij het EWTN Global Catholic Network. Deze unie vormt een verrijking van de reeds door EWTN uitgezonden diensten.

24 juli 2014.

EWTN maakt bekend dat zij begonnen is met de bouw van een televisiefaciliteit aan de Westkust op de campus van Christ Cathedral in het bisdom Orange, Californië. EWTN hoopt tegen het einde van het jaar de studio te gebruiken voor het uitzenden van nieuws, televisiemissen, en geloofsverhalen die haar wereldwijde publiek inspireren.

17 september 2014

EWTN lanceert haar programmering op Bell Fibe TV in Canada, via Bell Canada, het grootste communicatiebedrijf van het land.

21 september 2014

EWTN zendt de ééndaagse reis van paus Franciscus naar Albanië uit.

27 september 2014

EWTN zendt de zaligverklaring uit van bisschop Alvaro del Portillo, de opvolger van Opus Dei stichter St. Josemaria Escriva.

4 oktober 2014

EWTN zendt de zaligverklaring uit van Zuster van Liefde Miriam Teresa Demjanovic, de vierde inheemse Amerikaan die zalig wordt verklaard.

4 februari 2015

Het 11th Circuit Court of Appeals stemt in met hoorzittingen in de zaak die EWTN heeft aangespannen tegen het HHS-mandaat voor anticonceptiemiddelen. Een tijdelijk rechterlijk bevel dat op 30 juni 2014 is uitgevaardigd, stelt het netwerk in staat zijn rechtszaak voort te zetten, zonder boetes van 35 000 dollar per dag, die op 1 juli 2014 zouden zijn ingegaan.

13 februari 2015

EWTN is het eerste katholieke televisienetwerk dat beschikbaar is op Amazon Fire TV. De programma’s op dit platform zijn beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

27 maart 2015

EWTN neemt deel aan Habitat for Humanity Greater Birmingham’s “Paus Franciscus Huisvestingsproject 2015”. Vijftig werknemers doen mee om het project in één werkdag te voltooien.

11 mei 2015

EWTN Global Catholic Radio Network verwelkomt “AM 1260 The Rock” in Cleveland, Ohio, in haar familie van 410 radio-affiliates die momenteel “Het Goede Nieuws van Jezus Christus” over de hele wereld uitzenden. Het station in Cleveland is het 300ste filiaal van EWTN Radio in de Verenigde Staten.

13 mei 2015

EWTN opent een studio aan de Westkust op de campus van Christ Cathedral in Garden Grove, Californië. Bisschop Kevin Vann van Orange County voegt zich bij EWTN President en CEO Michael P. Warsaw en President en Chief Operating Officer Doug Keck om de eerste uitzending in de nieuwe faciliteit op te nemen.

10 augustus 2015

EWTN vormt een nieuwe uitgeversgroep als joint venture met het in New Hampshire gevestigde Sophia Institute Press. EWTN Publishing Inc. zal beginnen met het uitgeven van gewone boeken in gedrukte en elektronische vorm en deze beschikbaar stellen aan een wereldwijd publiek.

17 augustus 2015

EWTN presenteert op YouTube “You’re amazing with Justin Fatica”, een nieuw programma voor jongeren, precies een week voor de tv-première.

10 september 2015

EWTN lanceert ACI Stampa, een Italiaanstalig nieuwsagentschap gevestigd in Rome.

September 19-27, 2015

EWTN zal vanuit Cuba, Washington, New York en Philadelphia de reis van paus Franciscus naar Cuba en de Verenigde Staten uitzenden. De uitzending zal plaatsvinden op televisie, radio, krant, internet en ten slotte op sociale netwerken.

4 oktober 2015

EWTN lanceert Catholic News Agency Deutsch, een Duitstalig katholiek nieuwsagentschap gevestigd in München.

11 januari 2016

EWTN dient een Amicus Curiae, of “friend of the court” brief, in bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, met het verzoek aan het Hof om het Obamacare mandaat te vernietigen, dat eist dat door de werkgever gesponsorde ziektekostenregelingen dekking bieden voor anticonceptie, sterilisatie en abortusveroorzakende medicijnen. EWTN dient de brief in ter ondersteuning van de zaken van de Kleine Zusters der Armen en andere religieuze eisers die momenteel aanhangig zijn bij het Hooggerechtshof van de V.S.

18 februari 2016

Het U.S. 11th Circuit Court of Appeals in Atlanta heeft EWTN’s Global Catholic Network in het ongelijk gesteld in haar langdurige strijd tegen het anticonceptie-mandaat van de overheid. Een panel van drie rechters spreekt zich uit met 2-1, meer dan een jaar na de pleidooien voor het Hof van Beroep.

27 maart 2016

Moeder Angelica, 92 jaar, sterft vredig om 17.00 uur CDT, Paaszondag, omringd door de Zusters Clarissen van de Eeuwigdurende Aanbidding van het klooster van Onze Lieve Vrouw van de Engelen in Hanceville, Alabama.

29 maart – 1 april 2016

Moeder Angelica is aan de Heer toevertrouwd. Tot de herdenkingsevenementen behoren de Ritus van de Ontvangst van het lichaam van Moeder Angelica in het Heilig Sacrament op 29 maart, rozenkransen in memoriam en openbare bezoeken op 30 en 31 maart, plechtige vespers en avondwake op 31 maart en de Eucharistieviering en herdenkingsritueel op 1 april.

16 mei 2016

Het Amerikaanse Hooggerechtshof vernietigt de beslissingen van vier federale hoven van beroep over het HHS-mandaat, waardoor EWTN en andere aanklagers een duidelijke en zwaarbevochten overwinning hebben behaald.

14 september 2016

De stad Irondale, de thuisbasis van EWTN, eert de iconische oprichtster van het netwerk door een deel van Old Leeds Road om te dopen tot “Mother Angelica Way”.

20 maart 2017

EWTN herdenkt de eerste verjaardag van Moeder Angelica’s dood.

12 april 2017

Paus Franciscus benoemt EWTN president en CEO Michael P. Warsaw tot adviseur van het Vaticaanse Secretariaat voor Communicatie. Als adviseur zal Warschau de paus en de Heilige Stoel adviseren over media- en communicatiekwesties.

29 augustus 2017

EWTN opent haar eerste studio en kantoor in het Verenigd Koninkrijk. De faciliteit is gevestigd in een verbouwd huis in het historische dorp Walsingham in Noord-Londen. In de stad bevindt zich een van de belangrijkste bedevaartsoorden van Europa, het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Walsingham, dat dateert uit 1061. De formele openingsceremonie vindt plaats op dinsdag 29 augustus met een conferentie die wordt bijgewoond door EWTN bestuursvoorzitter en Chief Executive Michael P. Warsaw, Monseigneur John Armitage, rector van het heiligdom, en de Eerwaarde Alan Hopes, bisschop van East Anglia.

7 februari 2018

EWTN President en CEO Michael P. Warsaw wordt geëerd met de Bowie Kuhn Special Award for Evangelization tijdens de 2018 Legatus Summit in Orlando, Florida. De prijs is een erkenning van Warsaw’s rol in evangelisatie via de katholieke media en voor het zijn van een uitmuntend christelijk getuigenis, niet alleen binnen EWTN, maar ook voor de gemeenschap in bredere zin.

17 augustus 2018

Daniel A. Burke wordt benoemd tot president en chief operating officer van EWTN News.

29 november 2018

Na een juridische strijd van bijna zeven jaar, heeft EWTN de overwinning behaald in haar rechtszaak tegen de Amerikaanse regering over de “HHS Contraception Mandate”. In een beschikking van het U.S. Court of Appeals for the 11th Circuit vrijgegeven op donderdag 29 november 2018, vernietigt de rechtbank een beslissing van juni 2014 tegen het Netwerk door U.S. District Court Judge Callie Granade. De uitspraak van het hof van beroep volgt op een schikkingsovereenkomst van 5 oktober 2018 tussen EWTN en het ministerie van Justitie. Volgens deze overeenkomst zal het netwerk niet verplicht zijn contraceptiva, sterilisaties en abortussen aan te bieden in zijn gezondheidsplan voor werknemers, hetgeen EWTN moreel verwerpelijk acht.

15 augustus 2019

EWTN lanceert ACI-Africa, een katholiek nieuwsagentschap gevestigd in Nairobi, Kenia, dat zal publiceren in het Engels, Frans en Portugees, voor het Afrikaanse continent.

12 December 2019

Pater Elias C.S.J. en Bas Kloppenborg tekenen namens Stichting Reality Finality op het kantoor in Irondale het contract met Michael Warsaw CEO van EWTN global work, in aanwezigheid van President en COO Doug Keck, dat toestemming geeft om een filiaal van EWTN in Vlaanderen en Nederland op te starten: EWTN Lage Landen

Maart/April 2020

EWTN’s publiek op elk platform explodeert tijdens de coronavirus pandemie, omdat mensen zich tot het netwerk wenden voor spirituele steun in een tijd van moeilijkheden. De cijfers zijn nog nooit zo hoog geweest.