Selecteer een pagina

© Daniel Ibáñez

© Daniel Ibáñez

© Daniel Ibáñez

© Daniel Ibáñez

© Daniel Ibáñez

© Daniel Ibáñez

© Daniel Ibáñez

© Daniel Ibáñez

Home

Video's

(In voorbereiding)

Donate

NL97 TRIO 0788 7565 08

Stichting FinalityReality o.v.v. EWTN (Anbi in 2020)

Trending Now

Wat is EWTN Lage Landen?

EWTN Lage Landen is het officieel erkende Nederlandstalige filiaal van EWTN Global Catholic Network, waarvan de mission statement als volgt is geformuleerd:

“EWTN Global Catholic Network is dedicated to teaching the truth as defined by the Magisterium of the Roman Catholic Church.

In keeping with the Holy Father’s call for a new Evangelization, EWTN’s mission is to communicate the teachings and the beauty of the Catholic Church and to help people grow in their love and understanding of God and His infinite mercy.”

Welke aanpak voorziet EWTN Lage Landen in Nederland en Vlaanderen?

EWTN Lage Landen staat volledig achter deze ‘mission statement’, en preciseert het met een eigen aanvulling voor Nederland en Vlaanderen:

1. Geopenbaarde waarheid

Ook EWTN Lage Landen wijdt zich toe aan de waarheid, zoals deze geformuleerd is door het Magisterium van de Katholieke Kerk, uitgaand van de goddelijke openbaring van het vleesgeworden Woord van God. Deze openbaring is Gods persoonlijke ultieme antwoord voor de onderzoekende menselijks ziel – deze wil van nature de realiteit kennen en begrijpen en daarin ook een eigen waarheid vormgeven.

2. Evangelisatie

Geheel in de lijn van de oproep van de heilige Vader tot een nieuwe evangelisatie, wordt ook EWTN Lage Landen gezonden om de leer van de Katholieke Kerk helder door te geven, haar schoonheid bekend te maken en mensen te helpen om te groeien in hun liefde voor God, Zijn roepstem te verstaan en Zijn oneindige barmhartigheid te leren kennen.

3. Verstand

De openbaring van Gods eeuwige mens-geworden Woord kan alleen worden ontvangen door de mens, als hij erkent en steeds beter begrijpt dat het zoeken naar waarheid niet zozeer een mensenrecht is, als wel een natuurlijke noodzaak.

Juist nu er een overheersende tendens waarneembaar is, om de vermogens van het menselijke verstand te onderschatten, te beperken, te negeren, te ontkennen of zelfs te onderdrukken, zal EWTN Lage Landen daarbij met name de rede aanspreken en appelleren aan het vermogen om te onderscheiden en beoordelen.

4. Ziel

Een informatief medium is verantwoordelijk voor de waarheden die worden doorgegeven – voor EWTN Lage Landen als Katholiek medium gaat het om een ‘pastorale’ verantwoordelijkheid. Hierbij zal het uitdrukkelijk gaan om zielzorg in de traditionele betekenis van het woord: zorg voor de voorbereiding op de ontmoeting van de onsterfelijk ziel met de eeuwige God. Uiteindelijk zal iedere ziel verantwoording moeten afleggen voor haar antwoord op het onvoorwaardelijke aanbod van Gods barmhartigheid.

Hoe wordt er gecommuniceerd?

Rekening houdend met een context, waarin media door schokeffecten, sensatiezucht en oppervlakkig amusement de aandacht proberen vast te houden, en hierin uiteindelijk toch niet slagen, heeft EWTN Lage Landen respect voor iedere kijkers en diens bewuste zelfstandige keuzes. Daarom worden de volgende modaliteiten van communicatie onderscheiden:

 • Mededelend: informatieve feiten, actualiteit;
 • Verkennend: reportages
 • Discussiërend: levensvragen formuleren;
 • Debatterend: gemeenschappelijkheid in de vraag vinden (kernvragen) en dan de juiste antwoorden vinden;
 • Onderrichtend: bestaande vragen en antwoorden doorgeven (catechese).

Daarbij schaamt EWTN Lage Landen zich er niet voor, duidelijke grenzen te stellen:

 • Uitingen en uitwisselingen van meningen en gedachten zijn altijd gebaseerd op respect voor de ander.
 • Er is géén plaats voor persoonlijke aanvallen of veroordelingen, binaire kritiek, vulgariteit of sensatie.

Daarentegen zal EWTN Lage Landen:

 • Speciale aandacht hebben voor vraagstukken die onterecht niet of onvoldoende aan bod komen in de mainstream media;
 • Altijd gericht zijn op het onderzoeken en onthullen van goede intenties;
 • Altijd gericht zijn op bewustwording over aannames, die de grondslag vormen van menselijk denken en doen;
 • Altijd uitgaan van objectieve feiten.
Maakt EWTN alleen eigen programma's?

Nee, EWTN Lage Landen kan naast eigen producties ook:

 • Vertalingen van goede en geschikte programma’s verzorgen, met name van andere filialen van het EWTN Global Catholic Network. Overigens hoopt ze andersom ook dat haar bijdrages binnen het Global Network worden overgenomen.
 • Programma’s maken in samenwerking met andere media, katholiek of niet.
 • Bestaande programma’s overnemen, ook wanneer die als studieopdrachten zijn gemaakt of als inzendingen van prijsvragen zijn bedoeld.
Welke middelen gaat EWTN Lage Landen gebruiken?

EWTN is begonnen als televisiestation, en derhalve allereerst een visueel medium. EWTN Lage Landen zal echter, net als het Global Network, gebruik maken van alle media die beschikbaar, financieel haalbaar, en nuttig kunnen zijn voor het geloofsleven en voor objectieve informatie.

Op welke wijze wil EWTN Lage Landen zijn doelen realiseren?

Ook al wil EWTN Lage Landen een ongelimiteerde blik vooruitwerpen en vooraf geen grenzen stellen aan de roeping die ze niet van zichzelf heeft gekregen, ziet ze het als cruciaal om klein te beginnen met de middelen die tot haar beschikking staan;

EWTN Lage Landen moet altijd stap voor stap blijven groeien zonder leningen aan te gaan, waardoor zij de vrijheid zou verliezen om onmiddellijk in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, die zich in het licht van de Voorzienigheid voordoen;

EWTN Lage Landen kiest ervoor niet bang te zijn om met haar Heer door stormachtige wateren te roeien met de riemen die ze heeft;

Ondernemerschap en zending zullen elkaar altijd in evenwicht moet houden en elkaar aanvullen.

Voor alle materiële realisaties van haar plannen zal EWTN Lage Landen gebruik maken van de  faciliterende stichting RealityFinality®.

Wat moet EWTN Lage Landen op korte termijn doen?

Zodra EWTN Lage Landen het zich kan permitteren, moet zij:

 • Een eigen plaats krijgen, met studiofaciliteiten en transportmogelijkheden,
 • Een nabije plaats van gebed vinden, waarin de Eucharistische aanwezigheid van de Heer onontbeerlijk is,
 • Voor de ‘lancering’ voldoende content verzamelen vanuit het wereldwijde netwerk van EWTN en dat vertalen en klaarzetten voor uitzending (2 maanden vooruitwerken).
 • De ‘lancering’ voorbereiden – geïntegreerd met sociale media etc. – met als ‘target’: 1e kwartaal 2020.
 • Als de fondsen het toelaten zal gebruik worden gemaakt van professionele support, alleen voor het hoogstnoodzakelijke om de doelen van EWTN Lage Landen en de kwaliteit van haar producten te waarborgen,

Vrijwilligers zullen altijd een bijzondere plaats houden in alles wat EWTN Lage Landen onderneemt.

Hoe kunnen mensen, die dit project waarderen en willen helpen, een donatie doen?

Ze kunnen een donatie doen op de rekening van:

de Stichting RealityFinality: NL97 TRIO 0788.7565.08 onder vermelding van EWTN Lage Landen

De stichting staat geregistreerd bij de KVK onder nummer: 7558872 en is gevestigd op de Looiersgracht in Amsterdam. Een ANBI registratie is aangevraagd.

Tenslotte: wil men op een andere manier helpen, dan kan dat natuurlijk ook (mankracht, ruimtes, materiaal). Neem dan contact op met ons via het contact formulier.

The Latest

Hoe kunnen mensen helpen? Donaties of aanbod om te helpen in het organiseren?

Hoe kunnen mensen, die dit project waarderen en willen helpen, een donatie doen? Ze kunnen een donatie doen op de rekening van: de Stichting RealityFinality: NL97 TRIO 0788.7565.08 onder vermelding van EWTN Lage Landen De stichting staat geregistreerd bij de KVK onder...

Christmas Message from Michael Warsaw, CEO of the Global EWTN Network to all supporters of EWTN Low Countries

To hear a short message from Michael Warsaw, CEO of the Global EWTN Network, please click on this link Merry Christmas! Team EWTN Low Countries  

Christmas message from Fr. Elias Leyds C.S.J. from Irondale Alabama (USA)

To hear the english message of Father Elias Leyds C.S.J. click on this link  Merry Christmas to all of you and your beloved ones! Team EWTN Low Countries  

Kerstwens en boodschap van Pater Elias Leyds C.S.J. uit Irondale Alabama (USA)

Voor de kerstboodschap van Pater Elias in het Nederlands click deze link Zalig kerstfeest van het hele redactieteam van EWTN Lage Landen!        

Pater Elias treft voorbereidingen voor een nieuw project: filioque!

'Filioque' is term die voorkomt in het Credo en waarmee katholieke gelovigen bevestigen dat in eeuwigheid de Heilige Geest voortkomt niet alleen uit de Vader, maar ook uit de Zoon. Weinige van hen beseffen echter de reikwijdte van dit geloofsgegeven, en hoe het...

Onderzoekt en behoudt het Goede

In ‘de strijd tegen de onverschilligheid’ nodigen wij u graag uit om ons uw vragen en suggesties voor onderwerpen toe te sturen via het contact formulier

Business Ventures

Hoe kunnen mensen helpen? Donaties of aanbod om te helpen in het organiseren?

Hoe kunnen mensen, die dit project waarderen en willen helpen, een donatie doen? Ze kunnen een donatie doen op de rekening van: de Stichting RealityFinality: NL97 TRIO 0788.7565.08 onder vermelding van EWTN Lage Landen De stichting staat geregistreerd bij de KVK onder...

Christmas Message from Michael Warsaw, CEO of the Global EWTN Network to all supporters of EWTN Low Countries

To hear a short message from Michael Warsaw, CEO of the Global EWTN Network, please click on this link Merry Christmas! Team EWTN Low Countries  

Christmas message from Fr. Elias Leyds C.S.J. from Irondale Alabama (USA)

To hear the english message of Father Elias Leyds C.S.J. click on this link  Merry Christmas to all of you and your beloved ones! Team EWTN Low Countries  

Kerstwens en boodschap van Pater Elias Leyds C.S.J. uit Irondale Alabama (USA)

Voor de kerstboodschap van Pater Elias in het Nederlands click deze link Zalig kerstfeest van het hele redactieteam van EWTN Lage Landen!        

Pater Elias treft voorbereidingen voor een nieuw project: filioque!

'Filioque' is term die voorkomt in het Credo en waarmee katholieke gelovigen bevestigen dat in eeuwigheid de Heilige Geest voortkomt niet alleen uit de Vader, maar ook uit de Zoon. Weinige van hen beseffen echter de reikwijdte van dit geloofsgegeven, en hoe het...

EWTN: mensen werk en …?

Pater Elias treft voorbereidingen voor een nieuw project: filioque!

'Filioque' is term die voorkomt in het Credo en waarmee katholieke gelovigen bevestigen dat in eeuwigheid de Heilige Geest voortkomt niet alleen uit de Vader, maar ook uit de Zoon. Weinige van hen beseffen echter de reikwijdte van dit geloofsgegeven, en hoe het...

Thema dossiers

Hoe kunnen mensen helpen? Donaties of aanbod om te helpen in het organiseren?

Hoe kunnen mensen, die dit project waarderen en willen helpen, een donatie doen? Ze kunnen een donatie doen op de rekening van: de Stichting RealityFinality: NL97 TRIO 0788.7565.08 onder vermelding van EWTN Lage Landen De stichting staat geregistreerd bij de KVK onder...

Christmas Message from Michael Warsaw, CEO of the Global EWTN Network to all supporters of EWTN Low Countries

To hear a short message from Michael Warsaw, CEO of the Global EWTN Network, please click on this link Merry Christmas! Team EWTN Low Countries  

Christmas message from Fr. Elias Leyds C.S.J. from Irondale Alabama (USA)

To hear the english message of Father Elias Leyds C.S.J. click on this link  Merry Christmas to all of you and your beloved ones! Team EWTN Low Countries  

Kerstwens en boodschap van Pater Elias Leyds C.S.J. uit Irondale Alabama (USA)

Voor de kerstboodschap van Pater Elias in het Nederlands click deze link Zalig kerstfeest van het hele redactieteam van EWTN Lage Landen!        

Pater Elias treft voorbereidingen voor een nieuw project: filioque!

'Filioque' is term die voorkomt in het Credo en waarmee katholieke gelovigen bevestigen dat in eeuwigheid de Heilige Geest voortkomt niet alleen uit de Vader, maar ook uit de Zoon. Weinige van hen beseffen echter de reikwijdte van dit geloofsgegeven, en hoe het...

Blijf bij met nieuws uit diep katholieke bronnen