VitaDonum (2): Br.René Stockman f.c. over Euthanasie, Abortus en de waardigheid van het leven

HomeBrief09 KerstVitaDonum (2): Br.René Stockman f.c. over Euthanasie, Abortus en de waardigheid van...

Klik op de foto hierboven om naar de opname op Youtube te gaan

Broeder René Stockman is Broeder van Liefde en werd op 9 juli 2018 door het Generaal Kapittel van de Congregatie Broeders van Liefde te Rome voor de vierde maal verkozen tot Generale Overste. Hij is sinds 2000 de elfde generale overste van de pauselijke congregatie van de Broeders van Liefde. Pater Elias Leyds C.S.J. in gesprek over huidige ontwikkelingen rondom Euthanasie, Abortus en de waardigheid van het leven.

Belangrijke onderdelen van het interview (December 2021)

0:00 Inleidende beelden – achtergrond Broeder Stockman

1:23 Start interview – euthanasie, waarom krijgt dat weer de aandacht?

2:27 Wat waren de duidelijk voorwaarden aan het begin van het ontstaan van Euthanasie en wat is er langzaam ín geslopen’?

8:28 Euthanasie een hellende vlak, waardoor euthanasie en abortus normaler en normaler dreigt te worden in de lijn van absolute zelfbeschikking, autonomie en vrijheid van waaruit de aandacht voor de bescherming van het kwetsbare leven geen plek meer heeft

10:03 Euthanasie als ‘het 15e werk van barmhartigheid’

10:46 Over de ideologische hoeken van waaruit als het lobby werk wordt georganiseerd om Euthanasie en Abortus zo makkelijk mogelijk te maken

11:36 Over het boek ‘kwetsbare waardigheid’ een aantal kritische punten

12:27 Het missen van werkelijke fundamenten achter het omgaan met Euthanasie en , bijvoorbeeld het Christelijk mensbeeld

14:24 Hoe men in de psychiatrie professioneel omgaat met het vraagstuk van Euthanasie

17:09 Over de spanning tussen geloof en de opmars van de techniek, technologie op het medisch vlak, wat hebben we als handvaten om met de dilemma’s om te gaan? Wat zegt het leergezag hierover?

22:02 Katholieke zorginstellingen zijn met handen gebonden om nog wat te doen aan de bescherming en waardigheid van het leven

25:00 Opmerkelijke vragen die nu vanuit de professionaliteit van psychologen en psychotherapeuten gesteld worden om ons bewust te maken op wat voor een glijdende schaal we ons bevinden en daar zich uitdrukkelijk in verzetten..

26:06 persoonlijk handelen vanuit het geloof en het verschil in handelen van de ‘geneesheren van de ziel’ vergeleken met de ‘geneesheren van het lichaam’

29:30 Hoe kijkt men buiten Europa aan tegen de medische ethische praktijken in Europa?

33:06 We zijn slachtoffer van een enorme trend van secularisatie

33:50 Men vergeet in de kerk wel eens dat de kerk Mater en Magister is!

34:47 Hoe ziet Broeder Stockman de toekomst?

36:20 Zorgelijke ontwikkelingen rondom het ‘gaan naar een ‘Down’-vrije maatschappij’, het uitroeien van het syndroom van Down via prenatale diagnostiek en het abortus. In Frankrijk wordt op dit moment 88% van kinderen die gediagnostiseerd worden met het syndroom van Down geaborteerd..

37:17 En het gaat steeds verder, maar er is ook hoop …. We moeten de geesten blijven aanmoedigen om niet zomaar met alles mee te doen.

Afsluiting / Dank

Achtergrond

René P.E. Stockman f.c. (Assenede, 13 mei 1954) is van oorsprong opgeleid als een Belgisch specialist psychiatrische verpleegkunde. Br. Stockman is bestuurslid van de Europese sectie van de Internationale Confederatie van Katholieke Gezondheidsinstellingen.

Daarnaast is hij voorzitter van het Museum Dr. Guislain, voorzitter van Fracarita International en professor aan de Pontificale Lateraanse Universiteit te Rome.

Br. Stockman ontving reeds een aantal belangrijke onderscheidingen voor zijn werk en inzet o.a. Commandeur in de Leopoldsorde, Commandeur van het Heilig Graf, Ereridder in de orde van Sint Jan van Jeruzalem, Orde van Verdienste vanwege de Roemeense overheid. 

Referenties:

1. Referenties om meer te lezen over de generaal overste: https://kn.nl/nieuws/stockman-niet-mijn-wens-dat-het-tot-scheuring-met-belgische-organisatie-broeders-van-liefde-komt/

2. Referenties voor meer informatie over de congregatie Broeders van Liefde zie http://brothersofcharity.org/

3. Br. Stockman is auteur van vele boeken en artikelen over christelijke spiritualiteit, ethiek, management en geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg. Klik hier voor een overzicht van de boeken van Br. Stockman. 

 


Keywoorden: Abortus | Br.René Stockman F.C. | Euthanasie | Syndroom van Down | Vita Donum | Waardigheid van het leven |

 


211225 [XLS000] | 230226 Post views 940 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel