22 oktober – heilige paus Johannes Paulus II: ambassadeur van Huwelijk & Gezin

HomeEWTN Internationaal22 oktober - heilige paus Johannes Paulus II: ambassadeur van Huwelijk &...

22 Oktober 2021 – Het begin van een nieuwe serie of ‘playlist’ op youtube: VitaDonum – het Leven is een Gift

Op deze dag, de gedachtenis van van de heilige paus Johannes Paulus II, beginnen we een nieuwe programmaserie – met als thema het Leven als Gift, een kosteloze gave van de Schepper, om kosteloos te worden doorgegeven. Als katholieke gelovige worden vanuit het gezin en naar het gezin gezonden, om te getuigen van Degene die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Carolus Jozef Wojtyła werd op 18 mei 1920 in Wadowice in Polen geboren. Na zijn priesterwijding en theologiestudie in Rome keerde hij terug naar zijn vaderland en vervulde verschillende pastorale en academische taken. Na eerst hulpbisschop van Krakau te zijn geweest, werd hij in 1964 tot aartsbisschop benoemd en nam hij deel aan het Tweede Vaticans Oecumenische Concilie. Hij werd verkozen tot paus op 16 oktober 1978 en nam de naam van Johannes Paulus II aan.

Zijn buitengewone apostolische ijver, in het bijzonder voor de gezinnen, jongeren en de zieken, bracht hem ertoe wereldwijd talloze bezoeken af te leggen aan het Godsvolk. Tot de vele vruchten, die hij de Kerk als erfenis naliet, behoren vooral zijn zeer rijke uitingen van het Leergezag, alsook de promulgatie van de Catechismus van de Katholieke Kerk, en van het Wetboek van Canoniek Recht, zowel voor de Latijnse Kerk als voor de Oosterse kerken. Hij stierf godvruchtig in de Heer te Rome op 2 april 2005, op de vooravond van de tweede zondag van Pasen, de zondag van de goddelijke barmhartigheid. Op 1 mei 2011 werd hij door zijn opvolger, paus Benedictus XVI, zalig verklaard. Op 27 april 2014 werd hij door paus Franciscus heilig verklaard. De Kerk gedenkt hem op 22 oktober, de dag waarop hij als paus in 1978 werd geïntroniseerd. (c) bron: www.DagelijksEvangelie.org

Keywoorden: 22 oktober | H.Paus Johannes Paulus II | Huwelijk en Gezin | Karol Wojtyla | Persoon | VitaDonum

Wilt u meer lezen over of luisteren naar de eerste afleveringen van bijvoorbeeld ‘Vita donum‘? Klik dan hier, of gebruik één van de ‘tags’ boven aan deze post.

 

02:03 [XLS00XXX] 211022 | 220225 YT 89 | Posts 172 |

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel