26 maart (3) Jaar A – Overweging over het evangelie: getuigen, getuigenis op 5 niveaus

HomeEens geschreven blijft gegeven26 maart (3) Jaar A - Overweging over het evangelie: getuigen, getuigenis...

Eens geschreven blijft gegeven

Overwegingen naar aanleiding van de schrift – Pater Elias Leyds C.S.J.

Donderdag van de vierde week van de veertigdagen tijd – Jaar A – overweging bij het evangelie Johannes 5, 31-47

Het zijn de werken die over me getuigen. Het gaat over getuigenis. Je getuigt uit iemand naam. Je verwoord iets wat jij gezien hebt, wat andere niet gezien hebben.

Bij de apostel  Johannes gaat het echt over wat getuigenis betekent. En wat hij zegt is eigenlijk strijdig met wat je vandaag de dag meestal mee maakt mbt getuigenis. Dan heb je het over mensen vertellen wat zij hebben meegemaakt. Wat hun interpretatie is van hun eigen ervaringen. Het gaat niet om het zien, wat zij gezien hebben, boven hun eigen ervaring uit stijgend, maar wat zij zelf ervaren hebben.

En dat is eigenlijk heel jammer, want eigen ervaringen reduceren wat er gebeurt. Als mensen een getuigenis geven van waar ze waren en waar ze na bekering gekomen zijn dan gaat het vaak over het licht, ik heb het licht gezien … en daarna wordt het oninteressant. Maar als men in staat om te beschrijven waar God al aanwezig was in hun donkere periode, dan moet je echt goed kunnen observeren, dan wordt het pas echt interessant … dan gaat het niet meer om wat je ermee gedaan hebt, of hoe je dat geïnterpreteerd hebt, nee dan gaat het over wat je gezien hebt. Wat je spoor zoeken oplevert.

Dat is in wezen ook wat Johannes vertelt over wat hij mee maakt. Zo heb je 5 niveaus van getuigenis. Johannes de doper heeft getuigd. De Vader heeft over Christus getuigd. De werken van Christus getuigen van Hem. Christus zelf getuigt over hem. En Mozes heeft over Hem getuigd. Hoe hebben zij al niet zo zeer dingen voorspeld, nee hoe hebben zij al dingen gezien, die de andere mensen nog niet zagen? Dat zijn belangrijke vragen die we moeten stellen. Dan zullen we als we getuigen van Christus, het misschien wat minder hebben over ons zelf…

 

Het evangelie van vandaag:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 5,31-47.

In die tijd sprak Jezus tot de Joden: Als Ik over Mijzelf getuig, dan heeft mijn getuigenis geen waarde.
Er is een ander de over mij getuigt, en Ik weet dat de getuigenis die Hij over Mij aflegt, geloofwaar­dig is.
Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd en deze heeft getuigd voor de waarheid.
Weliswaar behoef Ik de getuigenis van een mens niet, maar Ik zeg dit opdat gij gered zult worden.
Hij was de lamp, ontstoken om te verlichten, en een korte tijd hebt gij u in zijn licht willen verheugen.
De getuigenis echter die Ik bezit, is waardevoller dan die van Johannes, want het zijn juist de werken die de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen en die Ik ook volbreng, die van Mij getuigen, dat Ik door de Vader gezonden ben.
Ook de Vader zelf die Mij zond, heeft getuigenis over Mij afgelegd. Zijn stem hebt gij nimmer gehoord noch zijn gestalte gezien, en
zijn woord hebt gij niet blijvend in u, omdat gij Degene die Hij zond niet gelooft.
Gij onder­zoekt de Schriften in de mening daarin eeuwig leven te vinden, maar juist dezen getuigen over Mij.
En toch wilt gij niet tot Mij komen om het leven te vinden.
Ik zoek niet door de mensen geëerd te worden,
maar Ik weet dat gij in uw hart geen liefde tot God hebt.
Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en toch aanvaardt Gij Mij niet. Komt een ander in zijn eigen naam, dan zult gij hem wel aanvaarden.
Maar hoe zoudt gij ook kunnen geloven als gij van elkaar eer tracht te verwerven, terwijl gij de eer die van de enige God komt, niet zoekt?
Meent niet, dat Ik u bij de Vader zal aanklagen. Er is al iemand die u aanklaagt: Mozes, op wie gij uw hoop hebt gesteld.
Want als ge Mozes zoudt geloven, zoudt ge ook Mij geloven, want juist over Mij heeft hij geschreven.
Als ge niet gelooft wat hij schreef, hoe zoudt ge dan geloven wat Ik spreek?’

 

Keywoorden: Geloof en Leven | Getuigenis | Johannes | Johannes 5  | Liturgische Kalender | Niveaus van getuigen | Pater Elias | Observatie | Voelen vs Zien |

Categorie:  

XLS00014

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel