28 December: ontmoet de Heilige Onschuldigen, de ‘babymartelaren’ die stierven voor baby Jezus

HomeCNAgency28 December: ontmoet de Heilige Onschuldigen, de 'babymartelaren' die stierven voor baby...

De Heilige Onschuldigen kenden Jezus niet, maar ze stierven in zijn plaats. Op 28 december vieren we het feest van deze jongetjes die vandaag de dag worden erkend als de eerste martelaren en beschermheiligen van het pro-life leven.

Door Katie Yoder Washington, D.C. Newsroom, 28 dec, 2021 / 03:00 am – Hun verhaal staat in het evangelie van Matteüs: “Na Jezus’ geboorte hoorde koning Herodes de Grote van Judea – door de Romeinse Senaat “koning der Joden” genoemd – van de Wijzen over deze “pasgeboren koning der Joden”. Verontrust door het nieuws, vroeg hij de Wijzen op bedrieglijke wijze hem de verblijfplaats van Jezus te melden “opdat ook ik hem eer zou gaan bewijzen”. Maar een droom waarschuwde de Wijzen om niet naar Herodes terug te keren.”

Matteüs (2:13-18) vertelt wat er daarna gebeurt: “Toen Herodes zich realiseerde dat hij was misleid door de Wijzen, werd hij woedend. Hij gaf bevel tot het afslachten van alle jongetjes van twee jaar en jonger in Bethlehem en omgeving, overeenkomstig de tijd die hij van de Wijzen had vernomen”, zo staat te lezen in het evangelie. “Toen werd vervuld wat door Jeremia, de profeet, was gezegd: ‘Een stem werd gehoord te Rama, snikkend en luid weeklagend; Rachel weende om haar kinderen, en zij wilde niet getroost worden, daar zij niet meer waren.'”

Sindsdien hebben kunstenaars door de eeuwen heen – van Giotto di Bondone tot Léon Cogniet en Angelo Visconti – het beklemmende moment vastgelegd van doodsbange moeders die zich wanhopig aan hun kleintjes vastklampen.

In de muziek vertelt de Coventry Carol, die traditioneel als kerstlied wordt beschouwd, het verhaal met een al even angstaanjagende melodie. “Herodes de koning in zijn razernij / bepaalde op deze dag / door zijn decreet: spaar geen levens / alle jonge kinderen moeten gedood worden,” luidt de tekst. “Dan breekt mijn hart, arm kind, voor jou.” Het lied gaat verder: “En wanneer de sterren verduisterde luchten vullen / op hun verre tocht, blijf / En glimlach alsof je droomt, kleine / Vaarwel, suja, suja.”

Feit versus fictie

Sommige historici betwisten Matteüs’ verslag omdat biografen van Herodes, zoals Flavius Josephus, een joodse historicus uit de eerste eeuw, niet over de slachting schrijft. Katholiek apologeet Trent Horn antwoordt op dit argument in Catholic Answers.

https://www.catholic.com/magazine/online-edition/is-the-massacre-of-the-holy-innocents-historical

“Zo’n daad van wreedheid komt perfect overeen met Herodes’ paranoïde en meedogenloze karakter, wat het argument voor zijn historiciteit versterkt,” schreef Horn in 2019. “Josephus schrijft dat Herodes snel was met het executeren van iedereen die hij zag als een bedreiging voor zijn heerschappij, inclusief zijn vrouw en kinderen.”

Horn suggereerde dat Josephus de gebeurtenis misschien niet opmerkelijk vond.
In die tijd was “Bethlehem een klein dorp waar hooguit een dozijn mannen onder de twee jaar woonde,” schreef Horn. “Josephus, als hij al op de hoogte was van het bloedbad, vond waarschijnlijk niet dat een geïsoleerde gebeurtenis als de moorden in Bethlehem opgetekend hoefde te worden, vooral omdat kindermoord in het Romeinse Rijk geen morele gruwel was zoals het in onze moderne Westerse wereld is.”

Josephus, voegde hij eraan toe, verzuimde andere historische gebeurtenissen op te tekenen, waaronder dat Keizer Claudius de Joden uit Rome verdreef in 49 na Christus.

Paus Franciscus over de Heilige Onschuldigen

In een brief uit 2016 ter gelegenheid van het feest van de Heilige Onschuldigen erkende paus Franciscus dat “Kerstmis ook gepaard gaat, of we dat nu leuk vinden of niet, met tranen.” Hij wees op Matteüs die de profeet Jeremia citeert, wanneer deze Rachel beschrijft die huilt om haar kinderen.

“Het is het snikken van moeders die de dood van hun kinderen betreuren in het aangezicht van Herodes’ tirannie en ongebreidelde dorst naar macht,” vertelde de paus. Deze kreet klinkt ook vandaag nog, voegde hij eraan toe.

“Ook vandaag horen we deze hartverscheurende kreet van pijn, die we niet willen of kunnen negeren of tot zwijgen brengen,” vervolgde hij. “In onze wereld – ik schrijf dit met een bezwaard hart – horen wij nog steeds het geweeklaag van zovele moeders, van zovele gezinnen, over de dood van hun kinderen, hun onschuldige kinderen.

Wat heeft dit te maken met abortus?

De Conferentie van Katholieke Bisschoppen van de Verenigde Staten erkent de afgeslachte onschuldigen als de beschermheren van kinderen, baby’s en vondelingen. In het bijzonder heeft het USCCB Comité voor Pro-Life Activiteiten deze feestdag gereserveerd om te “bidden voor alle moeders die het verlies van hun kinderen door abortus hebben geleden.”

“Moge dit feest ons inspireren om het leven van de onschuldige ongeborenen in onze samenleving met meer ijver te beschermen,” deelde het comité in 2019 op Twitter.

In 2020, ter herinnering aan de feestdag, tweette bisschop Michael Burbidge van Arlington, Virginia: “Herodes deed het ondenkbare en vermoordde Heilige Onschuldige baby’s. In onze tijd worden dagelijks baby’s gedood door de gruwel van abortus. Ter ere van de Heilige Onschuldigen, wier feest we vandaag vieren, bidden we voor een einde aan abortus en voor de bescherming en veiligheid van alle kinderen.”

https://twitter.com/BishopBurbidge/status/1343539300739260416

Hoe kunnen ze martelaren zijn als ze Jezus niet kenden?

De Catechismus van de Katholieke Kerk, die de officiële leer samenvat, definieert het martelaarschap als “het hoogste getuigenis dat wordt afgelegd voor de waarheid van het geloof: het betekent getuigenis afleggen tot in de dood”. Volgens St. Augustinus, zijn de Heilige Onschuldigen inderdaad martelaren.

“De kostbare dood van iedere martelaar verdient grote lof vanwege zijn heldhaftige belijdenis; de dood van deze kinderen is kostbaar in de ogen van God vanwege de zaligheid die zij zo snel verkregen”, zo wordt hij geciteerd. “Want reeds aan het begin van hun leven gaan zij over. Het einde van het huidige leven is voor hen het begin van de heerlijkheid.”

Hij concludeerde: “Deze dan, die door de wreedheid van Herodes als zuigelingen uit de boezem van hun moeder werden gerukt, worden terecht geprezen als ‘jonge martelaarsbloemen’.”

https://twitter.com/usccb/status/1343569158919876609?lang=en

Katie Yoder

Katie Yoder is correspondent in CNA’s Washington, D.C. bureau. Ze houdt zich bezig met pro-life zaken, de Amerikaanse Katholieke bisschoppen, openbaar beleid, en het Congres. Eerder werkte ze voor Townhall.com, National Review, en het Media Research Center – 

Bron: Meet the Holy Innocents: The ‘infant martyrs’ who died for Baby Jesus | Catholic News Agency


Keywoorden: 28 december | Abortus | CNA | H.Onschuldige Kinderen | Herodes | Katie Yoder | Martelaarschap | Matteüs 2 | Onbeschermd Leven | Paus Franciscus | RKdocumenten.nl | 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel