Aartsbisschop Chaput verwoordt advies aan de Synode over Synodaliteit @NCRegister

HomeEduardo BerdejoAartsbisschop Chaput verwoordt advies aan de Synode over Synodaliteit @NCRegister

De Kerk behoort toe aan Jezus Christus’, benadrukte hij.

Eduardo Berdejo/CNA/Aci Prensa; Vaticaan; 9 oktober 2023

Emeritus Aartsbisschop Charles Chaput van Philadelphia heeft een aantal korte overwegingen geschreven voor de deelnemers aan de Synode over Synodaliteit, waarin hij opmerkt dat de moeilijkste problemen voor de Kerk vandaag de dag niet te maken hebben met structuren, maar met “wat een mens werkelijk is“.

In een artikel voor First Things dat op 6 oktober werd gepubliceerd, antwoordde de prelaat op de vraag wat hij tegen de afgevaardigden van de synode zou zeggen als hij erbij was.

De voormalige aartsbisschop van Denver wees de 450 deelnemers erop dat “de moeilijkste problemen waar de Kerk vandaag de dag mee te maken heeft geen zaken zijn van kerkelijke structuur en proces. Ze zijn nauw verbonden met Psalm 8 en de vraag wie en wat een mens werkelijk is. Hebben mensen een geschapen natuur? Zijn onze lichamen slechts de wegwerpinstrumenten van onze begeerten en wil?”

Hij waarschuwde dat “een synodaliteit die deze kwesties zou negeren, die het christelijk geloof ondergeschikt zou maken aan vage sociale wetenschap en ‘paradigmaverschuivingen’ die de aandacht wegleiden van de verlossende, van de bovennatuurlijke missie van de kerk, dat zo’n synodaliteit haar behoeften (van de kerk) of haar Heer niet kan dienen.”

“Op zijn minst moet synodaliteit haar gelovigen nooit verder verdelen in een tijd van interne verwarring en ernstige externe druk,” merkte hij op.

In zijn overwegingen herinnerde de Amerikaanse prelaat de afgevaardigden er ook aan dat al hun werk gericht moet zijn op “trouw aan Jezus Christus, aan de Kerk en aan de Heilige Vader – in die volgorde van prioriteit”.

“Trouw aan Jezus Christus impliceert gehoorzaamheid aan zijn getuigenis en Woord. Trouw aan de Kerk betekent van harte steun aan haar onderricht. Trouw aan de Heilige Vader impliceert het spreken van de waarheid in liefde tot elkaar en tot Hem (Efeziërs 4:11-16) in al jullie synodale discussies,” schreef aartsbisschop Chaput, die bij eerdere gelegenheden al deelnam aan drie synodes.

“Voor de christen,” zei hij, “kan er geen echte liefde zijn die niet gegrond is in de waarheid van Gods woord zoals opgetekend in het Nieuwe Testament en bewaard door de Kerk door de tijd heen.”

Na opgemerkt te hebben dat elke synode “interne druk kent in de richting van soms nutteloze en vooraf bepaalde doelen”, zei aartsbisschop Chaput tegen de afgevaardigden: “Het is de taak van de afgevaardigde om niet te vergeten dat de Kerk aan Jezus Christus toebehoort; zij is in de eerste plaats zijn Kerk” en dat de gelovigen kinderen van de Kerk zijn, “niet haar architecten.” 

Verwijzend naar het thema van de bijeenkomst in Rome, “Voor een Synodale Kerk: Communio, Participatie en Missie”, legde de emeritus aartsbisschop uit dat “communio‘ geen kwestie is van gedeelde mening, maar van gedeelde trouw aan de ontvangen waarheid”.

Eduardo Berdejo


 

Bron: Archbishop Chaput Offers Advice to the Synod on Synodality| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

 


Wilt u meer vertaalde artikelen lezen van Eduardo Berdejo? Klik dan hier. 

Wilt u meer lezen over ‘de mens kennen‘, ‘menselijke waardigheid‘ ? Klik dan hier voor het dossier mbt ‘Humanae Vitae’

 


 

 

 

EWTN Lage Landen: de bronnen van het geloof, de wereldkerk, toegankelijk maken voor het Nederlands taalgebied! Steun ons financieel 


231010 | [XLS000] | 231012 171

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel