Aartsbisschop Cordileone neemt maandelijkse traditionele Latijnse mis op in het rooster van de kathedraal

HomeCNAgencyAartsbisschop Cordileone neemt maandelijkse traditionele Latijnse mis op in het rooster van...
Archbishop Salvatore Cordileone of San Francisco ((c) CNA)

Door CNA staf

Door Joe Bukuras

San Francisco, Calif., Aug 2, 2021 / 17:01 pm

Aartsbisschop Salvatore Cordileone heeft een maandelijkse Traditionele Latijnse Mis ingesteld in San Francisco’s Cathedral of Saint Mary of the Assumption, en is de gelovigen voorgegaan in een Litanie van Eerherstel voor misbruiken tegen de Eucharistie.

De maandelijkse mis zal worden gehouden op de eerste woensdagen om 3 uur ‘s middags, “een gunstig uur voor deze mis, dat het moment gedenkt waarop onze Heer Jezus Christus stierf om ons te redden van zonde en dood”, aldus Maggie Gallagher, uitvoerend directeur van het Benedictus XVI Instituut voor Heilige Aanbidding en Goddelijke Muziek, op 1 augustus.

De eerste van de missen, op 4 augustus, valt op het feest van de heilige Dominicus en zal dus volgens de Dominicaanse ritus worden opgedragen.

Aartsbisschop Cordileone’s instelling van de maandelijkse missen werd gedaan in antwoord op “verzoeken van de gelovigen en de overweldigende respons op de eerste Latijnse mis in juli”.

De aankondiging komt kort nadat aartsbisschop Cordileone de voortzetting van de traditionele Latijnse missen in zijn bisdom toestond, als leidraad met betrekking tot paus Franciscus’ recente motu proprio Traditionis Custodes.

Aartsbisschop Cordileone zei op 16 juli tegen CNA: “De Mis is een wonder in welke vorm dan ook: Christus komt tot ons in het vlees, onder de gedaante van Brood en Wijn. Eenheid onder Christus is wat belangrijk is. Daarom zal de Traditionele Latijnse Mis beschikbaar blijven hier in het aartsbisdom San Francisco, en worden aangeboden in antwoord op de legitieme behoeften en verlangens van de gelovigen.”

Gallagher zei, dat aartsbisschop Cordileone afgelopen vrijdag de gelovigen leidde “in een Litanie van Eerherstel voor misbruik tegen de Allerheiligste Eucharistie.”

Ze verklaarde, dat “meer dan 900 van u zich hebben aangemeld voor deze eeuwenoude en heilige traditie: door gebed en vasten kunnen we helpen de meest fundamentele schade in de wereld te herstellen: de ontheiliging van wat Sacraal en Heilig is.”

Gallagher zei, dat aartsbisschop Cordileone zich eraan heeft toegewijd om de gelovigen voor te gaan in de litanie door “de beraadslagingen van de USCCB aan het eind van dit jaar.”

“Hij vraagt ons allen te bidden voor alle bisschoppen (ja, ook voor uw minst favoriete!), dat de Geest van God hen de wijsheid moge geven om te onderscheiden, hoe de katholieke eerbied voor de Heilige Eucharistie te laten herleven,” zei ze.

Aartsbisschop Cordileone is er een groot pleitbezorger van geweest, dat de USCCB een document zou opstellen met een duidelijke leer over de Eucharistie.

In een verklaring die in mei aan CNA werd verstrekt, zei aartsbisschop Cordileone, dat hij “diep bedroefd was over het toenemende openlijke sarcasme onder bisschoppen en het aannemen van tactieken achter gesloten deuren om de geaccepteerde, normale, overeengekomen procedures van de USCCB te doorkruisen”.

“Degenen die geen document over Eucharistische coherentie willen uitbrengen, zouden open moeten staan voor een objectief en eerlijk debat over deze kwestie met hun broederbisschoppen, in plaats van te proberen het proces te laten ontsporen”, voegde hij eraan toe.

De bisschoppen hebben uitvoerig gediscussieerd, voordat zij stemden om toestemming te geven aan het opstellen van een leerdocument over de Eucharistie. Een voorgestelde schets van het document, verstrekt door de doctrinecommissie, omvatte de leer van de Kerk over de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie, de zondag als heilige dag, de Eucharistie als offer, en waardigheid om de Communie te ontvangen.

De Amerikaanse Conferentie van Katholieke Bisschoppen stemde in juni om door te gaan met verschillende actiepunten, waaronder een ontwerp voor een leerdocument over de Eucharistie.

Iedereen wordt uitgenodigd om 27 augustus de Litanie van Eerherstel te bidden ter ere van het Heilig Sacrament met aartsbisschop Cordileone, zei Gallagher.

Gallagher zei, dat het Benedictus XVI Instituut een gebedenboek van de litanie heeft gemaakt voor wie thuis mee wil bidden. “Dit boek is ook zeer geschikt voor gebruik bij de Eucharistische Aanbidding en voor gebeden voor en na de Mis,” voegde ze eraan toe.

Keywoorden: Aartsbisschop Salvatore Cordileone | CNA | Heilige Liturgie | Motu Proprio | Kathedraal van San Francisco | Traditionele Latijnse Mis | Traditionis custodes |

Bron: Archbishop Salvatore Cordileone schedules monthly Traditional Latin Mass at cathedral (catholicnewsagency.com)

[V000]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel