Advent van dag tot dag (11) – Woensdag van de tweede week: de begenadigde

HomeAdvent van dag tot dag 2021Advent van dag tot dag (11) - Woensdag van de tweede week:...

8 december 2021 – Pastoor Andy Penne op de 11e dag van de Advent, woensdag van de tweede week. Het begin van het Leven van Maria. Wij vieren het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria in de schoot van Anna.

De lezingen van vandaag: Gen. 3, 9-15.20 Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare | Ps. 98 (97), 1.2-3ab.3c-4 Zingt voor de Heer een nieuw gezang omdat Hij wonderen deed | Ef. 1, 3-6.11-12 In Christus heeft God ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld | Lc. 1, 26-38 Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u.

In de evangelie lezing lezen we hoe Maria zich volledig overgaf aan haar opdracht van de Engel.

In 1854 verklaarde de kerk het dogma van de onbevlekte ontvangenis – Maria is geboren vrij van elke vlek van de erfzonde, vanaf het moment van de conceptie. Maria werd van te voren al verlost van de erfzonde, voordat Jezus gekomen was.

4 jaar later bevestigde Maria dit dogma, in Lourdes, in haar boodschap aan de ongeletterde Bernadette Soubirous. Zij noemde haar naam, zonder dat Bernadette door had wat het betekende: Ik ben Maria van de onbevlekte ontvangenis.

Vandaag 8 december vieren we het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria. Negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8 september) vieren wij dit feest en wij gedenken hoe de vrouw, die bestemd was om de moeder te worden van Jezus, Messias en Gods Zoon, vanaf haar eerste levensbegin door Gods genade hierop was voorbereid. Boven alle mensen uitverkoren om een uitzonderlijke plaats in Gods heilsplan in te nemen, was zij door de Vader vervuld met geestelijke zegening in Christus: zij moest heilig en vlekkeloos zijn voor zijn aangezicht (Ef. 1, 3-4). In haar is bij voorbaat de vloek weggenomen die sinds de eerste zonde op de mensen rustte; omwille van haar Zoon, de overwinnaar van zonde en dood, was zij geen ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de moeder van Jezus het beeld van de kerk, waarvoor de Heer zich heeft overgeleverd om haar tot zich te voeren als een schone bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet (Ef. 5, 26-27).


Elke dag van de advent zal er op deze website en Youtube een korte bijdrage te vinden zijn. In afwachting van de komst van het Heilig kind verzorgt EWTN lage landen voor u een korte overweging bij de lezingen van de dag. Pastoor Penne vanuit Vlaanderen, Mgr. Rob Mutsaerts en Pater Elias vanuit Brabant in Nederland, geven dagelijks een kort woordje om de adventstijd nog bewuster te beleven.
 

We weten niet wat corona ons brengen zal, met of zonder ‘lock-down’. In uw hart, dicht bij Christus kunt u nooit opgesloten zijn.  Zoals met Pinksteren God neerdaalt in de discipelen waardoor zij, ondanks hun verschillende talen, elkaar weer kunnen verstaan door de Heilige Geest – de internationale taal van de Liefde – zo zal de komst van het Kind wederom nieuw licht brengen in deze donkere tijden.

De advent is bedoeld om je geweten te onderzoeken, verder te kijken naar je eigen ziel, je vermogens en die te ‘slijpen’. Waarover mag je je verbazen en daardoor vragen stellen over je eigen bestemming? 

Wilt u de link naar de dagelijks overweging ontvangen stuur dan een email naar ewtn@ewtn.pl

Keywoorden: Advent |  H.Bernadette Soubirous | De Begenadigde | H. Maagd Maria | Lourdes | Feest van de onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd Maria | Pastoor Andy Penne 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel