Advent van dag tot dag (15) – Derde zondag van de advent: het geweten

HomeAdvent van dag tot dag 2021Advent van dag tot dag (15) - Derde zondag van de advent:...

Advent van dag tot dag (15) – Mgr.Rob Mutsaerts is aan het woord – het geweten

Naar aanleiding van het evangelie van vandaag  / de lezingen van vandaag: de 12e dag van de Advent: Sef., 3, 14-18a De Heer zal zich uitbundig om u verblijden | Jes,12, 2-3, 4 bcd, 5-6 Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, want Israëls Heilige woont in uw midden.| Fil., 4, 4-7 De Heer is nabij | Lc., 3, 10-18 Wat moeten wij doen ?

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: “Wat moeten wij doen?” Johannes gaf hun ten antwoord: “Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.” Johannes was het geweten aan het scherpen.

Een heilige die geen groot theoloog is, die kent God heel goed… Maar een groot theoloog, die geen Heilige is, die kent God niet. Hetzelfde geldt voor een kind , een kind hoeft geen groot theoloog te zijn om God te kennen. Begin met het Goede te doen, of te wel doe wat Jezus zou doen, dan komt de theologie vanzelf. Het goede brengt je bij God.. 

Keywoorden:  Advent | Advent van dag tot dag | Geweten | H.Johannes de Doper | Het Goede doen | Jezus volgen | Lucas 3 |


Elke dag van de advent zal er op deze website en Youtube een korte bijdrage te vinden zijn. In afwachting van de komst van het Heilig kind verzorgt EWTN lage landen voor u een korte overweging bij de lezingen van de dag. Pastoor Penne vanuit Vlaanderen, Mgr. Rob Mutsaerts en Pater Elias vanuit Brabant in Nederland, geven dagelijks een kort woordje om de adventstijd nog bewuster te beleven.
 

We weten niet wat corona ons brengen zal, met of zonder ‘lock-down’. In uw hart, dicht bij Christus kunt u nooit opgesloten zijn.  Zoals met Pinksteren God neerdaalt in de discipelen waardoor zij, ondanks hun verschillende talen, elkaar weer kunnen verstaan door de Heilige Geest – de internationale taal van de Liefde – zo zal de komst van het Kind wederom nieuw licht brengen in deze donkere tijden.

Wilt u de link naar de dagelijks advent overweging ontvangen stuur dan een email naar EWTN@EWTN.LC


 

N.B. Voor de dagelijkse lezingen willen wij graag verwijzen naar het uitstekende initiatief van het Bisdom Haarlem-Amsterdam https://www.tiltenberg.org/missaal/ 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel