Advent van dag tot dag (20) – Vrijdag in de derde week, begin van de KerstNoveen: Menselijk

HomeAdvent van dag tot dag 2021Advent van dag tot dag (20) - Vrijdag in de derde week,...

Advent van dag tot dag (20) – Vrijdag van de derde week, eerste dag van de KerstNoveen: Menselijk

Pastoor Andy Penne is aan het woord over Mt. 1, 1-17 Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David.

Het evangelie met de lange geslachtlijst van de familie van Jezus. “Daar moet je priester voor zijn om dit mooi voor te kunnen lezen en uitleggen”, dacht onze pastoor, toen hij nog een misdienaar was.

Wat laat zien dat Christus echt onder de mensen is gekomen? Elke familie heeft zijn ‘rafelranden’, zoals ook deze geslachtslijst laat zien. Precies in die familie kan God tot zijn recht komen. God kan recht schrijven op kromme lijnen. God schrijft niemand af. Iedereen die zich tot hem wil keren, is welkom.

Met zijn armpjes open, zien we hem liggen in de mensen kribbe. Dus ook u schrijft God nooit af. Hij is de beloofde Messias. 


Elke dag van de advent zal er op deze website en Youtube een korte bijdrage te vinden zijn. In afwachting van de komst van het Heilig kind verzorgt EWTN lage landen voor u een korte overweging bij de lezingen van de dag. Pastoor Penne vanuit Vlaanderen, Mgr. Rob Mutsaerts en Pater Elias vanuit Brabant in Nederland, geven dagelijks een kort woordje om de adventstijd nog bewuster te beleven.
 

We weten niet wat corona ons brengen zal, met of zonder ‘lock-down’. In uw hart, dicht bij Christus kunt u nooit opgesloten zijn.  Zoals met Pinksteren God neerdaalt in de discipelen waardoor zij, ondanks hun verschillende talen, elkaar weer kunnen verstaan door de Heilige Geest – de internationale taal van de Liefde – zo zal de komst van het Kind wederom nieuw licht brengen in deze donkere tijden.

De advent is bedoeld om je geweten te onderzoeken, verder te kijken naar je eigen ziel, je vermogens en die te ‘slijpen’. Waarover mag je je verbazen en daardoor vragen stellen over je eigen bestemming? 

Wilt u de link naar de dagelijks overweging ontvangen stuur dan een email naar ewtn@ewtn.pl


 

Keywoorden: | Geslachtslijst van Jezus Christus | H. Familie | Kerstnoveen | Menswording | Recht schrijven op kromme lijnen |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel