Advent van dag tot dag (23) – Maandag in de laatste week van de Advent: hart zuiveren

HomeAdvent van dag tot dag 2021Advent van dag tot dag (23) - Maandag in de laatste week...

20 december – Pastoor Penne in antwoord op het evangelie van vandaag: Lc. 1 26-38 “Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen”.

Vele mensen komen op een punt dat ze merken dat het leven een sleur is geworden. Teleurstelling volgt en men voelt vast geslopen te zijn. Pastoor Penne adviseert dan vaak te reflecteren op de belangrijke beslissingen in hun leven. Kunnen ze er nog achter staan? Wat zit in de weg, om de beslissingen nog volmondig te omarmen?

Hoe zuiver is Maria’s hart, zodat ze tegen de engel kan zeggen: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.”?

Hoe is het met ons leven, met onze ja-woorden, keuzes die we gemaakt hebben, onze ‘levens roepingen’?

Zoals al eerder aangehaald in een vorige Advent van dag tot dag (17) levert volharding in de trouw aan je ja-woorden veelal grote dingen op.

Wat leert ons de zuiverheid van het hart van Maria, zodat ze tegen de engel kan zeggen: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.”? Wat moeten we doen om na het voorbeeld van Maria en zoals het lege kribje is, Christus volledig in de kerstnacht te kunnen ontvangen?

 


Elke dag van de advent zal er op deze website en Youtube een korte bijdrage te vinden zijn. In afwachting van de komst van het Heilig kind verzorgt EWTN lage landen voor u een korte overweging bij de lezingen van de dag. Pastoor Penne vanuit Vlaanderen, Mgr. Rob Mutsaerts en Pater Elias vanuit Brabant in Nederland, geven dagelijks een kort woordje om de adventstijd nog bewuster te beleven.
 

We weten niet wat corona ons brengen zal, met of zonder ‘lock-down’. In uw hart, dicht bij Christus kunt u nooit opgesloten zijn.  Zoals met Pinksteren God neerdaalt in de discipelen waardoor zij, ondanks hun verschillende talen, elkaar weer kunnen verstaan door de Heilige Geest – de internationale taal van de Liefde – zo zal de komst van het Kind wederom nieuw licht brengen in deze donkere tijden.

De advent is bedoeld om je geweten te onderzoeken, verder te kijken naar je eigen ziel, je vermogens en die te ‘slijpen’. Waarover mag je je verbazen en daardoor vragen stellen over je eigen bestemming? 

Wilt u de link naar de dagelijks overweging ontvangen stuur dan een email naar ewtn@ewtn.pl


 

Keywoorden: | H.Maagd Maria | Lucas 1 | Pastoor Penne | Penne over Maria | Zuiver Hart |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel