Advent van dag tot dag (8) – Tweede zondag van de advent – Wildernis

HomeAdvent van dag tot dag 2021Advent van dag tot dag (8) - Tweede zondag van de advent...

5 dec 2021 – zondag van de tweede week van de Advent (Jaar C) aan de hand van de lezingen van vandaag: Lc. 3, 1-6 Heel de mensheid zal Gods redding zien.

Pastoor Andy Penne is vandaag aan het woord.

Als jonge tiener ontmoette Pastoor Andy allerlei pastoors en vond in hen ellerlei rolmodellen en leiders. Een van hen had een groot beeld van de Heilige Johannes de Doper staan. In het verhaal van Lukas wordt verhaald over de figuur van de Heilige Johannes de doper. De man die de weg klaarmaakt waarop de Heer kan komen.

Hij zegt ons: baan de weg vrij. Doen we dat wel? Kan God in ons leven binnen komen? In de wildernis van ons leven? Is dat niet confronterend?

Is dat niet precies Advent? Ons laten confronteren met de realiteit van ons leven. Advent vraagt ons anders naar ons leven te kijken. Waar is het een wildernis?

God toelaten in ons leven beslaat ons hele leven, niet een beetje, nee helemaal of niet. Je kunt ook niet getrouwd zijn van 5 uur ‘s avonds tot 5 uur ‘s morgens? Effent in de wildernis een baan voor de weg van God! Een mooie opdracht voor deze tweede Adventsweek. 

Keywoorden:  Advent van dag tot dag | Baant een weg voor Hem | Catechese | Gewetensonderzoek | Lukas 3 | Johannes de Doper | Pastoor Andy Penne | Wildernis van ons leven 


Elke dag van de advent zal er op deze website en Youtube een korte bijdrage te vinden zijn. In afwachting van de komst van het Heilig kind verzorgt EWTN lage landen voor u een korte overweging bij de lezingen van de dag. Pastoor Penne vanuit Vlaanderen, Mgr. Rob Mutsaerts en Pater Elias vanuit Brabant in Nederland, geven dagelijks een kort woordje om de adventstijd nog bewuster te beleven.
 

We weten niet wat corona ons brengen zal, met of zonder ‘lock-down’. In uw hart, dicht bij Christus kunt u nooit opgesloten zijn.  Zoals met Pinksteren God neerdaalt in de discipelen waardoor zij, ondanks hun verschillende talen, elkaar weer kunnen verstaan door de Heilige Geest – de internationale taal van de Liefde – zo zal de komst van het Kind wederom nieuw licht brengen in deze donkere tijden.

De advent is bedoeld om je geweten te onderzoeken, verder te kijken naar je eigen ziel, je vermogens en die te ‘slijpen’. Waarover mag je je verbazen en daardoor vragen stellen over je eigen bestemming? 

Wilt u de link naar de dagelijks overweging ontvangen stuur dan een email naar ewtn@ewtn.pl

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel