Advent2022 (22/28): genade en vrede voor u, Immanuël, God-met-ons – priester Koen Verheire, zondag in de vierde week

HomeAdvent 2022Advent2022 (22/28): genade en vrede voor u, Immanuël, God-met-ons - priester Koen...

18 December 2022 – Priester Koen Verheire ziet hoe aan het begin van de vierde week, richting het einde van de advent, de noodzaak stijgt om de voorspelling van de profeten wereldkundig te maken. 

Lezingen: Jes., 7, 10-14 Zie, de jonge vrouw zal ontvangen | Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6 R: De Heer moet de poorten binnengaan,want Hij is de koning der glorie | Rom., 1, 1-7 Jezus Christus uit het geslacht van David, is de Zoon van God | Mt., 1, 18-24 Jezus werd geboren uit Maria, de verloofde van Jozef, zoon van David |

De voorbereiding van de advent gaat richting een climax met de aankondiging van Jesaja, die weerklinkt in zowel de psalm als de lezingen: een radicaal nieuw begin is in wording met de komst van een nieuwe koning: Immanuël, God-met-ons.

Priester Koen Verheire sluit af met een speciaal gebed:

Wij zegenen U, God van de belofte

Om Jezus Christus reeds is hij gekomen

om het eeuwig plan van uw liefde te vervullen

 

Vandaag komt hij als het brood des levens

En de beker des heils God met ons

Hij zal wederkomen om de gehoorzaamheid

en het geloof van alle volkeren te bekronen

 

Zegen ons met de zekerheid van ons geloof

dat U zo als de verlossing,

het eeuwig leven brengt.

 

Heilige Maria, Moeder Gods, bruid van de Heilige Geest en poort van Gods genade

zegen ons, uw kinderen, opdat ook in deze tijd de gezindheid van vele harten

openbaar mogen worden

 

Wij vragen dit U

door Christus, Uw zoon, onze Heer,

onze redder en Heiland

voor tijd en eeuwigheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Keywoorden: Advent | Geloofszekerheid | God-met-ons | Immanuël | Jesaja 7 | H.Jozef | Kerstnoveen | Matteüs 1 | Nederigheid | Pr.Koen Verheire | Psalm 24 | Radicale ommekeer | Rechtschapenheid | Vreugde |


Wilt u naar de lijst van alle ‘Advent 2022 overwegingen’ gaan?  Klik dan hier

Wilt u meer horen van deze priester ‘Koen Verheire? Klik dan hier, of gebruik één van de andere ‘tags’ onder aan deze post of de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven).  

Wilt u meer horen van  ‘God-met-ons? Klik dan hier, of gebruik één van de andere ‘tags’ onder aan deze post of de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven).  

Het is vandaag de derde dag van de ‘kerstnoveen‘, meer daar over lezen? Klik dan hier, voor een specifiek artikel over de kerstnoveen van John Grondelski, of gebruik één van de andere ‘tags’ onder aan deze post of de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven).   


U krijgt in deze serie, gedurende de advent tijd, dagelijks een overweging bij de lezingen van de dag, door een Nederlandse of Vlaamse geestelijke, bisschop, priester, pater of zuster 

Mocht u de link naar de overweging per email toegestuurd willen krijgen, Klik dan hier en stuur ons een bericht met uw email adres (en eventuele andere wensen of suggesties?). 


09:18 | 221218 [XLS00, L000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel