Advent2022 (4/28): Feest H.Apostel Andreas, gebed voor Oekraïne en de eenheid van de kerken – Pater Elias Leyds c.s.j. – woensdag in de eerste week

HomeAdvent 2022Advent2022 (4/28): Feest H.Apostel Andreas, gebed voor Oekraïne en de eenheid van...

U krijgt in deze serie, gedurende de advent tijd, dagelijks een overweging bij de lezingen van de dag, door een Nederlandse of Vlaamse geestelijke, bisschop, priester, pater of zuster 

30 November 2022 – Dag 4, woensdag in de eerste week van de Advent, feestdag van de H.Apostel Andreas.

Lezingen: Rom. 10, 9-18 Het geloof ontstaat door de prediking,en de prediking geschiedt in opdracht van Christus | Ps. 19 (18), 2-3.4-5 R: Over heel de aarde klinkt hun roep | Mt. 4, 18-22 Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

Pater Elias Leyds c.s.j. legt uit waarom het juist vandaag zo belangrijk is om te bidden voor Oekraïne en de eenheid van de kerken.   

Feest van de Heilige Apostel Andreas. Geboren te Betsaïda, was Andreas aanvankelijk leerling van Johannes de Doper. Later sloot hij zich aan bij Jezus, met wie hij ook zijn broer Petrus in kennis bracht. Samen met Filippus leidde hij ook een groep heidenen te Jeruzalem tot Jezus en wees hij, vóór de broodvermenigvuldiging, een jongen aan die broden en vissen bij zich had. Volgens een bepaalde overlevering heeft hij na het Pinksterfeest het evangelie verkondigd in vele landstreken en is hij in Achaia gekruisigd.

 


Keywoorden: Advent | Advent dag 4 | Gebed om de eenheid van de kerken | H.Apostel Andreas | Matteüs 4 | Oekraïne | Pater Elias Leyds c.s.j. | Visser van mensen | Vriendschap | Werken voor het zielenheil|


 

Mocht u de link naar de overweging per email toegestuurd willen krijgen, Klik dan hier en stuur ons een bericht met uw email adres (en eventuele andere wensen of suggesties?). 

Wilt u naar de lijst van alle ‘Advent 2022 overwegingen’ gaan?  Klik dan hier

Wilt u meer lezen over ‘Vriendschap? Klik dan hier, gebruik de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) of één van de andere ‘tags’ onder aan deze post.  


06:56 | 221130 [XLS00, L000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel

%d bloggers like this: