Advent2022 (8/28): bekering, afkering en inkering geïnspireerd door Jesaja en Johannes de Doper door pastoor Filip Hacour – 2e zondag van de advent

HomeAdvent 2022Advent2022 (8/28): bekering, afkering en inkering geïnspireerd door Jesaja en Johannes de...

4/12/2022, Mechelen – Aan het begin van de tweede week van de Advent spreekt Pastoor Filip Hacour in de Rombouts kathedraal over zijn fascinatie voor Jesaja en Johannes de doper 

Lezingen: Jes. 11, 1-10 De kleinen zal Hij recht verschaffen | Ps. 72 (71), 2, 7-8, 12-13, 17 R: Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der maanden | Rom., 15, 4-9 Christus schenkt alle mensen de vertroosting | Matteüs 3, 1-12 Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.

Pastoor Filip Hacour vraagt ons via Jesaja, die al sprak over Johannes de doper, brengen wij in ons beroep en sociale contacten mensen dichter bij de Heer? Zijn wij een voorbeeld? Durven wij te spreken over Hem, die ons inspireert? 

Een stem die roept in de woestijn, die de weg bereid voor de Messias die komt. Johannes de Doper inspireert met zijn roeping: de Heer consequent verkondigen. 

En de pastoor van Filip Hacour kon het zo mooi zeggen: “doe goed en kijk niet om”.


Wilt u naar de lijst van alle ‘Advent 2022 overwegingen’ gaan?  Klik dan hier

Wilt u meer lezen over ‘Barmhartigheid? Klik dan hier, gebruik de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) of één van de andere ‘tags’ onder aan deze post.  


Keywoorden: 2e zondag in de Advent | Een stem die roept in de woestijn | Bekering | Bekering Afkering Inkering | Genade | H.Johannes de Doper | Jesaja 11 | | Matteüs 3 | Priester Filip Hacour |


U krijgt in deze serie, gedurende de advent tijd, dagelijks een overweging bij de lezingen van de dag door een Nederlandse of Vlaamse geestelijke, bisschop, priester, pater of zusters. 

Mocht u de link naar de overweging per email toegestuurd willen krijgen, Klik dan hier en stuur ons een bericht met uw email adres (en eventuele andere wensen of suggesties?). 


09:59 | 221203 [XLS00, L000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel