Billboard posters ter verdediging traditionele liturgie verschijnen in de straten van Rome

HomeEdward PentinBillboard posters ter verdediging traditionele liturgie verschijnen in de straten van Rome

Billboard posters ter verdediging traditionele liturgie verschijnen in de straten van Rome @NCRegister @EdwardPentin

Het initiatief komt van een Italiaanse groep traditionele katholieken, ‘Pro Libertate Missalis’.

Edward PentinBlogs; 28 maart 2023

VATICAANSTAD – Tientallen aanplakbiljetten ter verdediging van de traditionele Latijnse Mis verschenen dinsdag in de straten van Rome nu het verzet groeit tegen de beperkingen die paus Franciscus oplegt aan de oude liturgie.

De posters, elk met een citaat van Benedictus XVI, paus Sint Johannes Paulus II en paus Sint Pius V die het historische belang en de sacraliteit van de traditionele liturgie onderstrepen, zijn het initiatief van een groep Italiaanse traditionele katholieken met de naam Pro Libertate Missalis.

De posters in de buurt van en rond het Vaticaan zullen 15 dagen lang zichtbaar blijven, aldus de groep in een verklaring.

De verklaring voegde eraan toe dat de organisatoren hun “diepe gehechtheid aan de traditionele mis openbaar wilden maken in een tijd waarin het uitsterven ervan gepland lijkt.”

De verklaring meldde dat de actie werd ondernomen “uit liefde voor de paus, opdat hij vaderlijk open zou kunnen staan om hen te begrijpen die zich in de liturgische periferie niet langer welkom voelen in de Kerk.” De traditionele liturgie, voegden zij eraan toe, is “de volledige en complete uitdrukking van het gehele katholieke geloof”.

In de groep Pro Libertate Missalis zitten leden van het Nationaal Comité voor Summorum Pontificum, een federatie van Italiaanse katholieke kerkelijke organisaties, als ook de voorzitter van de Italiaanse pro-life en pro-gezin groep Pro Vita & Famiglia Onlus, Toni Brandi, en de auteurs van verscheidene traditionele katholieke Italiaanse blogs. Een daarvan is Messain Latino, dat maandelijks een half miljoen keer wordt bekeken, als eerste berichtte over de geplande beperkingen van de traditionele mis door Franciscus in mei 2021, en onlangs het schandaal rond pater Marko Rupnik aan het licht bracht.

Het billboard initiatief komt nadat de paus in juli 2021 met zijn motu proprio Traditionis Custodes (Bewakers van de Traditie) ingrijpende beperkingen oplegde aan de TLM, en daarmee eerdere pauselijke decreten terugdraaide die de mis van vóór de liturgische hervormingen van paus Paulus VI in 1970 hadden geliberaliseerd, en aandrong op een “terugkeer te zijner tijd” naar de liturgie die was ingesteld na het Tweede Vaticaans Concilie.

In zijn brief aan de bisschoppen die het motu proprio vergezelde, zei de paus dat hij de actie ondernam vanwege het “instrumentele gebruik” van de liturgie, die ook wel de Tridentijnse Mis wordt genoemd, en omdat hij geloofde dat sommige aanhangers het Tweede Vaticaans Concilie verwierpen onder het mom dat het “de Traditie en de ‘ware Kerk’ verried.”

De stap van de paus veroorzaakte ontzetting en consternatie onder traditionele katholieken, vooral in de Verenigde Staten, waar het motu proprio de meeste impact heeft gehad. De oudere vorm van de liturgie is in verschillende bisdommen verboden of verbannen van parochiekerken naar gemeentehuizen en gymlokalen, ondanks het groeiende aantal bezoekers en roepingen.

Citaten toegift

Een van de posters bevat een beroemd citaat van Benedictus XVI: “Wat vroegere generaties als heilig beschouwden, blijft ook voor ons heilig en groots, en kan niet ineens helemaal verboden worden of zelfs als schadelijk worden beschouwd.” Het citaat is afkomstig uit Benedictus’ begeleidende brief bij zijn motu proprio Summorum Pontificum uit 2007 dat de viering van de traditionele Mis liberaliseerde, maar dat paus Franciscus in Traditionis Custodes introk, samen met de voorafgaande liberalisering van de oude liturgie door Johannes Paulus II in 1988.

Een andere poster bevat een citaat van paus Johannes Paulus II, die in 2001 aan de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten vertelde dat het missaal van Pius “vele zeer mooie gebeden bevat waarmee de priester een diep gevoel van eerbied en nederigheid uitdrukt voor de heilige mysteriën. Deze gebeden onthullen de essentie zelf van elke liturgie.”

Op een derde poster staat een citaat van de heilige paus Pius V uit zijn apostolische constitutie Quo Primum Tempore uit 1570, waarin hij bepaalde dat niemand gedwongen of onder druk gezet kan worden het Romeinse missaal te veranderen, maar dat het “altijd geldig moest blijven en zijn volle kracht behouden.”

“De groeiende vijandigheid tegenover de traditionele liturgie vindt geen rechtvaardiging op theologisch of pastoraal niveau,” aldus de groep Pro Libertate Missalis in een op 27 maart gepubliceerde verklaring. De groep benadrukte dat traditionele katholieken “geen opstandelingen tegen de Kerk” zijn, maar een groeiend aantal gelovigen en priesterroepingen omvatten, en “een voorbeeld vormen van standvastige volharding in katholiek geloof en eenheid” in een wereld die “steeds ongevoeliger wordt voor het evangelie” en een Kerk die “zwicht voor desintegrerende impulsen”.

Daarom, aldus de groep, is de “houding van afwijzing” die deze gemeenschappen wordt opgelegd een oorzaak van “bitter verdriet” en “vormt een groot onrecht”. De leden van de groep vinden dat ze daarom niet kunnen blijven zwijgen en doen daarom een beroep op  synodaliteit en de huidige nadruk op “luisteren, verwelkomen en opnemen” als oplossing.

Zij die naar de traditionele mis gaan “zijn geen tweederangs gelovigen”, aldus de verklaring, “noch zijn zij afwijkende figuren die heropgevoed moeten worden of een last waar men vanaf moet zien te komen.”

In reacties richting het Register zei Luigi Casalini van MessainLatino dat hij en andere leden van de groep Pro Libertate Missalis zich helemaal niet herkennen in het negatieve verhaal dat op hen is gericht, deels omdat de resultaten van een enquête onder bisschoppen waarop Traditionis Custodes is gebaseerd eigenlijk “grotendeels positief” waren. Daarom vinden zij de beperkingen, volgens elke objectieve maatstaf, nadelig en “zeer onrechtvaardig”. Er is “niets theologisch verkeerds of verouderds” aan de traditionele Mis, benadrukte Casalini.

Zeldzame posterprotesten

Hoewel aanplakbiljetten vaak worden gebruikt in Italië, worden ze zelden gebruikt om te protesteren tegen de paus. Onder Benedictus XVI en de heilige paus Johannes Paulus II was een dergelijke actie ongehoord, maar dit is de tweede keer dat ze zijn gebruikt om te protesteren tegen Franciscus.

In 2017 plakte een anonieme groep in heel Rome posters met daarop een foto van een grimmig kijkende paus Franciscus en het opschrift “Waar is uw barmhartigheid?”. De actie werd ondernomen na de weigering van de paus om de dubia over Amoris Laetitia te beantwoorden, het abrupte ontslag van priesters van de Congregatie voor de Geloofsleer en de interventie van het Vaticaan in de Orde van Malta. In tegenstelling tot de posters die dinsdag werden getoond, zouden die illegaal zijn opgehangen en spoedig door stadsambtenaren zijn verwijderd.

Toni Brandi, die in 2019 voorzitter was van het Wereldgezinscongres, startte een paar jaar geleden ook een soortgelijke campagne, maar dan met posters op de zijkant van bestelwagens. In 2017 liet hij de voertuigen rond het Vaticaan rijden met citaten van Johannes Paulus II die de onverbrekelijkheid van het huwelijk hooghouden, en foto’s van wijlen kardinaal Carlo Caffarra, de aartsbisschop emeritus van Bologna, die hem bedankte voor zijn onvermoeibare verdediging van het leven.

Engelstalige versies van drie billboard posters ter verdediging van de traditionele Latijnse Mis die op 28 maart 2023 in Rome verschenen.

 

 

Edward Pentin

Edward begon zijn carrière in Rome als producer en presentator bij het Vaticaan, waarna hij verslag deed voor een aantal publicaties, waaronder Newsweek, The Sunday Times, Foreign Affairs, Newsmax en het National Catholic Register. De artikelen hadden betrekking op een brede mix van onderwerpen op het gebied van religie, politiek en maatschappij. In de media is hij onder meer verschenen bij Al Jazeera, Sky News (UK), CNN, Fox News, ITV, BBC Radio 4 The World Tonight en de BBC World Service.

Edward was ook redacteur bij The Holy Land Review, een Franciscaans kwartaalblad gespecialiseerd in de Kerk en het Midden-Oosten. In 2015 schreef hij het veelgeprezen The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family.

Behalve als verslaggever heeft Edward gewerkt als onderzoeker en adviseur voor Lord Alton of Liverpool, een van ‘s werelds belangrijkste pro-life campagnevoerders, en als communicatieadviseur voor het Dignitatis Humanae Institute, een pro-life denktank gevestigd in Rome.

In 2013 en 2014 zorgde hij voor effectieve mediacoördinatie voor drie grote internationale conferenties in Rome. Hij is nu voltijds Rome-correspondent voor het National Catholic Register en levert regelmatig bijdragen aan programma’s van EWTN.

Edward heeft een BA in internationale betrekkingen en een Master in toegepaste theologie. Hij heeft ook een diploma journalistiek en een professionele opleiding in de kunst van het schrijven van toespraken.

Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron:https://edwardpentin.co.uk/pope-francis-revealing-decade/

 


Wilt u meer lezen of zien van de vermaarde katholieke Journalist ‘Edward Pentin‘ ? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen of horen over de ‘Verdeeldheid‘? Klik dan hier , Of gebruik de zoekfunctie achter het vergrootglas, rechts bovenaan deze pagina

 


 

Keywoorden:  | Apostolische constitutie Quo Primum Tempore | Billboard posters | Edward Pentin | H.Paus Johannes Paulus II | H.paus Pius V | Kardinaal Carlo Caffarra | Motu proprio Summorum Pontificum |  Motu proprio Traditionis Custodes | Paus Benedictus XVI  | Paus Franciscus | Pro Libertate Missalis | Rome |  Traditionele Latijnse Mis | Tridentijnse liturgie | Vaticaan | Verdeeldheid |


 

230329 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel