Ketterij – Bisschop Paprocki schrijft essay waarin hij beeld oproept van ‘ketterse’ kardinalen, citeert San Diego’s McElroy

HomeInternationaal Katholiek NieuwsKetterij - Bisschop Paprocki schrijft essay waarin hij beeld oproept van 'ketterse'...

Bisschop Paprocki schrijft essay waarin hij beeld oproept van ‘ketterse’ kardinalen, citeert San Diego’s McElroy @NCRegister @mckeownjonah

Het is tegenwoordig niet ongewoon om katholieke leiders onorthodoxe standpunten te horen verkondigen die nog niet zo lang geleden alleen door ketters zouden zijn aangehangen,’ schreef de bisschop van Illinois, die gekozen voorzitter is van de Amerikaanse bisschoppencommissie voor Canonieke Zaken en Kerkbestuur.

Door Jonah McKeown/CNA; VS; 1 maart 2023

Bisschop Thomas Paprocki van Springfield, Illinois, heeft dinsdag een essay gepubliceerd waarin hij de woorden van kardinaal Robert McElroy van San Diego citeert als een van twee “voorbeelden” van opvattingen die in strijd zijn met een “waarheid die van godswege en volgens het katholieke geloof moet worden geloofd” en dus ketters zijn.

In het essay van 28 februari, gepubliceerd in First Things, bekritiseerde bisschop Paprocki, een canoniek en burgerlijk advocaat, de woorden van kardinaal McElroy met betrekking tot waardigheid om de Heilige Communie te ontvangen, en verwees hij ook zijdelings naar “een kardinaal van de Katholieke Kerk [die] in het openbaar verklaarde dat homoseksuele handelingen niet zondig zijn en dat verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht door de Kerk zouden moeten worden gezegend”.

“Tot voor kort was het moeilijk voorstelbaar dat een opvolger van de apostelen zulke heterodoxe uitspraken zou doen. Helaas is het tegenwoordig niet ongewoon om katholieke leiders onorthodoxe standpunten te horen bevestigen die nog niet zo lang geleden alleen door ketters zouden zijn aangehangen,” schreef de bisschop, die verkozen voorzitter is van de Amerikaanse bisschoppencommissie voor Canonieke Zaken en Kerkbestuur.

Hoewel bisschop Paprocki kardinaal McElroy niet rechtstreeks noemde, citeerde hij in zijn openingsalinea een recent essay dat kardinaal McElroy schreef in America magazine over de “radicale inclusie” van hen die zich identificeren als “LGBT”, vrouwen en anderen in de Kerk.

In dat essay riep kardinaal McElroy op tot “een eucharistische theologie die effectief alle gedoopten uitnodigt aan de tafel van de Heer, in plaats van een theologie van eucharistische coherentie die barrières opwerpt voor de genade en de gave van de eucharistie”. Kardinaal McElroy verduidelijkte later, in een podcast-interview, dat hij met “de gedoopten” alle gedoopte katholieken bedoelde en zei dat zijn opvatting voortkwam uit de beschrijving door paus Franciscus van de eucharistie als “niet een prijs voor de volmaakten, maar als een bron van genezing voor ons allen.”

Waar het om gaat, schreef bisschop Paprocki, is dat kardinaal McElroy de leer van de Kerk, vervat in de Catechismus van de Katholieke Kerk, kennelijk verwerpt: “Iedereen die zich ervan bewust is een doodzonde te hebben begaan, mag niet ter communie gaan zonder absolutie te hebben ontvangen in het sacrament van de biecht” (1415). Volgens bisschop Paprocki zijn de uitspraken van kardinaal McElroy over de eucharistie “in strijd met een ‘waarheid die van godswege en volgens het katholieke geloof moet worden geloofd'”.

“De waarheid over de eucharistische logische samenhang die van godswege en volgens het katholieke geloof moet worden geloofd, werd verwoord door Paulus in zijn Eerste Brief aan de Korintiërs: ‘Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed des Heren.. … Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis.” (1 Korintiërs 11:27-29). Dit is altijd de constante leer van de Kerk geweest in de afgelopen tweeduizend jaar,” schreef bisschop Paprocki.

“Het is zeer verontrustend om de mogelijkheid te overwegen dat prelaten die het ambt van diocesane bisschop in de katholieke kerk bekleden, afgescheiden of niet in volledige gemeenschap zijn wegens ketterij. Toch zou het in beide bovengenoemde gevallen in feite gaan om ketterij, aangezien ketterij wordt gedefinieerd als “de hardnekkige ontkenning of hardnekkige twijfel na het ontvangen van het doopsel aan een of andere waarheid die van godswege en volgens het katholieke geloof moet worden geloofd” (Canon 751 van het Wetboek van Canoniek Recht),” schreef hij.

In een verklaring woensdag aan CNA zei bisschop Paprocki dat zijn essay niet bedoeld was als een beschuldiging aan het adres van een specifieke kardinaal.

“Ik heb met opzet geen namen genoemd omdat ik niet wil dat dit over de betrokken persoonlijkheden gaat, maar over de katholieke leer die wordt ontkend,” zei bisschop Paprocki.

Is het niet in strijd met het katholieke geloof en dus ketterij om te zeggen dat seksuele zonden geen ernstige zaak zijn? Is het niet in strijd met het katholieke geloof en derhalve ketterij om te zeggen dat iemand de heilige communie mag ontvangen ondanks dat hij een ernstige zonde heeft begaan zonder berouw te hebben getoond? Zo ja, wat zijn dan de canonieke gevolgen van dergelijke ketterijen?” zei hij tegen CNA. “Daarom is het essay getiteld: ‘Stel je een ketterse kardinaal voor’ en niet ‘Een ketterse kardinaal beschuldigen’.”

In het geval van een persoon met ketterse opvattingen heeft die persoon zich “de facto ontologisch – dat wil zeggen in werkelijkheid – afgescheiden van de gemeenschap van de Kerk,” schreef bisschop Paprocki in zijn essay.

“Aldus leggen ketters, afvalligen en schismaten zichzelf de straf van excommunicatie op,” schreef hij. “[Een] kardinaal van de katholieke kerk, zoals elke andere katholiek die de vastgestelde katholieke leer ontkent, omarmt ketterij, met als gevolg automatische excommunicatie uit de katholieke kerk.”

“Alleen de paus kan een kardinaal uit zijn ambt verwijderen of hem ontslaan uit de geestelijke stand in geval van ketterij of andere ernstige misdaden. Als hij dat niet doet, ontstaat het onbetamelijke vooruitzicht dat een kardinaal, die latae sententiae geëxcommuniceerd is wegens ketterij, gaat stemmen in een pauselijk conclaaf,” vervolgde bisschop Paprocki.

Het bisdom San Diego reageerde bij het ter perse gaan niet op CNA’s verzoek om een reactie van kardinaal McElroy op bisschop Paprocki’s beoordeling van zijn opvattingen over de Eucharistie.

 

Jonah McKeownJonah McKeown is een schrijver en podcast producer voor Catholic News Agency. Hij heeft een Master’s Degree van de University of Missouri School of Journalism en heeft gewerkt als schrijver, als producent voor de publieke radio, en als videograaf. Hij is gevestigd in St. Louis.

Bron:Bishop Paprocki Pens Essay Imagining ‘Heretical’ Cardinals, Quoting San Diego’s McElroy| National Catholic Register (ncregister.com)

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel