Dag 13 Apokalyps90: wijsheid en de oorsprong van alles, brief aan de engel van de kerk in Efeze (Apok.2,1-7)

HomeApokalyps90Dag 13 Apokalyps90: wijsheid en de oorsprong van alles, brief aan de...

Dag 13: wijsheid en de oorsprong van alles, brief aan de engel van de kerk in Efeze (Apok.2,1-7) klik hier 

14 januari 2023

06:57/08:51

Wijsheid – brieven aan de 7 kerken van Azië

Brief aan de engel van de kerk in Efeze

‘1 Schrijf aan de engel van de kerk te Éfeze: Zo spreekt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en wandelt tussen de zeven gouden luchters:  2 Ik ken uw daden, uw inspanning en uw standvastigheid. Ik weet dat gij slechte mensen niet kunt verdragen. Hen die zich apostelen noemen maar het niet zijn, hebt gij op de proef gesteld en leugenaars bevonden.  3 Ook hebt gij standvastigheid; gij hebt om Mijnentwil zware lasten gedragen, zonder te bezwijken.  4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt opgegeven.  5 Bedenk van hoe hoog gij gevallen zijt. Bekeer u, gedraag u weer zoals vroeger. Zo niet, dan kom Ik naar u toe, en neem uw luchter van zijn plaats, tenzij gij u bekeert.  6 Maar dit hebt gij, dat gij de praktijken van de Nikolaïeten haat, die Ik ook haat. 7 Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken zegt: Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de boom des levens, die staat in de tuin van God.’ (Willibrordusvertaling 1975)

De discipline om dagelijks tijd vrijmaken om zelf de paragraven te lezen vraagt een beetje knokken.

Schrijven als een daad van naastenliefde is iets nieuws voor de engelen. ‘Schrijven’ heeft met zelfgave te maken en iets eeuwigs creëren. ‘Schrijven’ is definitief, een vrucht die blijft, onomkeerbaar, het weerspiegelt de eeuwigheid.

De gave van de H.Geest gaan in ons een ‘schrift’ vormen. Het is onze getuigenis van Gods liefde, waarheid, almacht, Gods barmhartigheid (m.a.w. je hebt dus Gods kracht nodig)

Effeze gaat over de gave van de wijsheid

Wanneer je wijzer wilt worden moet je altijd terug gaan naar die dubbele bron: Gods liefde en onze eerste werken en je doet het met een zekere vrees jegens God. Deze vrees is geen echte angst het is het begin van de wijsheid

 

Vraag voor deze dag 13  : Zoek jij extremen die jou dichter bij de oorsprong van alle dingen brengen?

 


Deze aflevering dag 13 is de derde aflevering van het tweede deel: Hoe de mens deel is van een groep – één van de 7 kerken en wat God in de brieven aan de engel van die kerken dan niet allemaal zegt


 

 

Muziek intro & outro: Embrace by Sappheiros Chill Instrumental – Basiani Ensemble Georgian Polyphony Singing


Wilt u meer lezen over ‘Engelen’? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen of horen over ‘In het licht van Gods liefde’? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel


 

2:44

Voor de introductie uitleg van het programma Apokalyps 90 klik hier

Vanaf 2 januari tot Palmzondag biedt EWTN Lage Landen een ‘supplement’ bij de programma’s Exodus 90 (https://www.Exodus90) en Magnificat 90 (https://www.magnificat90.nl) Dagelijkse korte overwegingen aan de hand van het boek ‘Openbaring’ van de apostel Johannes, door Pater Elias Leyds c.s.j.

 


Als u vragen of opmerkingen heeft n.a.v. deze serie neem dan contact op door een mail te sturen: inspiratie@ewtn.lc

Waardeerde u de aflevering, geef dat dan aan in Youtube, wordt lid van ons kanaal of steun ons -> zie de knop donatie op de menu bar (of klik hier links 🙂 

 


8:51  | 230114 | 230517 YT 111 PostViews 1 | 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel

%d bloggers like this: