David Daleiden behaalt overwinning in rechtszaak over universiteitsdocumenten m.b.t. onderzoek foetaal weefsel @NCRegister @TylerArnold18

HomeGeloof en LevenDavid Daleiden behaalt overwinning in rechtszaak over universiteitsdocumenten m.b.t. onderzoek foetaal weefsel...

Onder de voorwaarden van een juridische schikking van 8 december moet de Universiteit van Washington niet geredigeerde informatie verstrekken over haar onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van weefsel en organen van geaborteerde baby’s.

Tyler Arnold; VS; 17 december 2022

Na een juridische strijd van zes jaar heeft een prominente pro-life activist en onderzoeksjournalist de Universiteit van Washington de weg versperd om informatie te redigeren in documenten met betrekking tot haar onderzoek waarbij foetaal weefsel en foetale organen van geaborteerde baby’s worden gebruikt.

“We verwachten een veel duidelijker beeld te krijgen van deze regeling, [die] Planned Parenthood zelf voorhield als de gouden standaard voor het oogsten van foetussen in Amerika,” vertelde David Daleiden, de oprichter van het Center for Medical Progress, aan het Register nadat op 8 december een schikking was getroffen.

Daleiden diende in 2016 een verzoek in bij de door de belastingbetaler gefinancierde openbare universiteit voor documenten over de aanschaf van en procedures voor foetale lichaamsdelen die worden gebruikt in onderzoek. Zijn verzoek betrof ook informatie over de vraag of abortusaanbieders, zoals Planned Parenthood, lichaamsdelen met winstoogmerk verkochten, wat in strijd zou zijn met de federale wetgeving.

Verschillende anonieme personen die banden hebben met de universiteit en Planned Parenthood spanden een rechtszaak aan bij de U.S. District Court for the Western District of Washington om het vrijgeven van bepaalde informatie te blokkeren. Dit bracht de universiteit ertoe Daleiden te voorzien van zwaar geredigeerde documenten omdat de rechtszaak al meer dan een half decennium liep.

Daleiden vertelde het Register dat er grote delen tekst zwart waren gelakt in de documenten, waardoor het moeilijk was om het soort informatie aan te wijzen dat was bewerkt. Bovendien ontbraken sommige documenten helemaal, zoals de bestelformulieren voor foetale lichaamsdelen.

Echter, toen de hoorzittingen van de anonieme eisers naderden, kwamen hun advocaten aan tafel en bereikten overeenstemming over een schikking die Daleiden bijna alle informatie zal geven waar hij aanvankelijk om had gevraagd, en hem nieuwe versies van de documenten zal geven met aanzienlijk minder bewerkingen. De Universiteit van Washington zal ook de Thomas More Society, wiens advocaten Daleiden vertegenwoordigden, 30.000 dollar aan advocatenkosten moeten betalen.

“Het is een grote overwinning nu we op weg zijn naar Kerstmis,” vertelde Peter Breen, een vice-president en senior raadsman in het juridische team van de Thomas More Society, aan het Register. “Zeer bemoedigend.”

Het Register heeft de Universiteit van Washington om commentaar gevraagd, maar heeft op het moment van publicatie nog geen reactie ontvangen.

Verslagen gedurende een periode van bijna 13 jaar

De schikking vereist dat de universiteit bijna 13 jaar aan documenten van 2010 tot 18 november 2022 openbaar maakt. Breen zei dat hij verwacht dat het om duizenden pagina’s gaat. De schikking verplicht tot openbaarmaking van alle documenten, communicatie, gevoerd beleid en procedures met betrekking tot het aankopen en voor onderzoek gebruiken van menselijk foetaal weefsel, organen, celproducten, placenta of andere lichaamsdelen na ingeleide abortussen.

De universiteit moet ook alle formulieren voor weefselaanvragen die verband houden met geaborteerd foetaal weefsel, alle dossiers over foetale weefselmonsters en alle bewijzen van betalingen in verband met de aanschaf of het gebruik van menselijke foetale lichaamsdelen voor onderzoek openbaar maken. Zij moet ook gegevens verstrekken over subsidies, aanvragen, rapporten of andere correspondentie tussen UW en de National Institutes of Health in verband met onderzoek op menselijk foetaal weefsel.

Bovendien moet de universiteit alle documenten openbaar maken en communicatie over geaborteerd foetaal weefsel of bevruchtingsproducten met Drs. Sarah Prager, Laurel Kuehl, Elizabeth Micks, Erin Berry of Denise Bayuszik. Al deze artsen voorzien in abortussen.

Daleiden zei dat hij verwacht dat de nieuwe documenten de komende weken in batches zullen binnenkomen. De documenten zullen een bredere reeks categorieën bestrijken dan voorheen, zodat het Amerikaanse publiek uitgebreide details te weten komt die hen in staat stellen volledig op de hoogte te zijn van wat de abortusindustrie en overheidsinstellingen doen met lichaamsdelen van foetussen.

Wanneer Amerikanen de details te weten komen van zuigelingen die “ontmenselijkt worden door abortus” en verhandeld worden “voor commercieel of wetenschappelijk voordeel”, zei Daleiden, “zijn mensen over de gehele linie geschokt en ontzet.”

Volgens Daleiden creëren commerciële en onderzoekseisen belonende stimulansen voor aborteurs om illegale procedures uit te voeren, zoals abortus die deels al een geboorte is en moord op pasgeborenen. Hij voegde eraan toe dat patiënten vaak hun kinderen afstaan voor experimenten na de dood door abortus, zonder dat hun echt wordt verteld wat er gebeurt.

En met het einde van Roe V. Wade, zei Daleiden dat hij hoopt dat dit soort informatie kan inspireren tot verandering.

“Er is nu sprake van een nieuw tijdperk,” merkte Daleiden op. “… Het is tijd dat ons land zich rekenschap geeft van de gelijke menselijkheid van onze broeders en zusters in de baarmoeder en de onmenselijkheid van de manier waarop de [abortusindustrie] hen en hun families uitbuit.”

Een onvriendelijk systeem

Hoewel Daleiden eindelijk een meer volledige versie van de documenten zal krijgen, zei Breen dat de rechtszaak in de eerste plaats nooit had mogen worden aangespannen en dat de rechtbank de eisers die hem aanklaagden nooit ontvankelijk had mogen verklaren.

Volgens Breen vertragen overheidsfunctionarissen zaken vaak in de hoop dat de verzoeker stopt met vechten om de informatie. Hij verklaarde dat het erg moeilijk is om het licht op deze onderwerpen te laten schijnen in door de Democratische Partij beïnvloede staten zoals Washington, waar ambtenaren een oogje dichtknijpen als abortusartsen de wet overtreden.

In de zaak van de Universiteit van Washington probeerden de anonieme aanklagers een beroep te doen op het Eerste Amendement om de openbaarmaking van sommige van hun communicatie en informatie te voorkomen, omdat zij betrokken waren bij activiteiten die grondwettelijk beschermd zijn. Aanvankelijk ging de rechtbank akkoord met sommige van deze claims, waardoor de Thomas More Society drie keer in hoger beroep moest bij het Ninth Circuit Court of Appeals.

Breen zei dat het een misbruik van het Eerste Amendement is om het redigeren van informatie te rechtvaardigen, een misbruik dat ernstige zorgen over de transparantie van de overheid oproept. Hij merkte op dat wetten op openbare documenten er zijn om ervoor te zorgen dat het publiek toegang heeft tot informatie om de acties van door de belastingbetaler gefinancierde ondernemingen te beoordelen.

Daleiden diende aanvankelijk een tegenaanklacht in tegen de Universiteit van Washington, waarin hij beweerde dat de universiteit de wetten op openbare documenten van Washington schond door het weglakken van tekst. Hij liet zijn rechtszaak echter vallen als onderdeel van de schikkingsovereenkomst.

“Het districtshof paste het Eerste Amendement verkeerd toe om te proberen de aard van de activiteiten van deze aborteurs en degenen die werken met lichaamsdelen en organen van geaborteerde kinderen te verbergen,” aldus Breen.

Daleiden’s andere juridische gevechten

Zelfs met het einde van deze rechtszaak zijn Daleiden’s juridische gevechten over zijn journalistieke inspanningen nog lang niet voorbij. In 2015 bracht het Center for Medical Progress een serie undercovervideo’s uit waarin werd ontmaskerd hoe Planned Parenthood weefsels en lichaamsdelen van ongeboren baby’s op de markt brengt.

Als gevolg van zijn inspanningen om de abortusindustrie bloot te leggen, blijft hij verwikkeld in andere juridische gevechten, waaronder strafrechtelijke aanklachten in Californië voor zijn activiteiten als undercoverjournalist. Hij werd aangeklaagd op grond van een Californische wet die personen verbiedt privégesprekken op te nemen zonder toestemming van beide partijen en hij kan tot tien jaar gevangenisstraf krijgen als hij wordt veroordeeld.

Volgens de Thomas More Society, die hem ook vertegenwoordigt in deze zaak, is deze wet nog nooit gebruikt tegen undercover journalisten.

Breen zei dat hij blij is dat er een schikking is getroffen in de rechtszaak tegen de Washington University, zodat de advocaten zich het komende jaar kunnen richten op de verdediging van Daleiden tegen de aanklachten in Californië. Daleiden was eerder geconfronteerd met strafrechtelijke vervolging in Texas voor zijn undercover journalistieke projecten, maar die aanklachten werden later ingetrokken.

Ondanks de problemen met het gebrek aan transparantie en openheid van de overheid, betoogde Breen dat uitkomsten als deze de reden zijn waarom mensen van de pro-life beweging krachtig tegengas moeten geven. Hij zei dat de schikking de mensen aan het denken zal zetten en dat de pro-abortus kant zal moeten overwegen of ze een soortgelijke juridische strijd van zes jaar willen voeren, om uiteindelijk de onderzoeker te geven waar hij in het begin om vroeg.

Breen zei: “Dat is positief voor de toekomst.”

Tyler Arnold

Tyler Arnold Tyler Arnold is stafverslaggever voor het National Catholic Register. Hij werkte eerder bij The Center Square en heeft gepubliceerd in verschillende media, waaronder The Associated Press, National Review, The American Conservative en The Federalist.

 

 

Bron: David Daleiden Scores Court Win Over University’s Fetal Tissue Research Documents| National Catholic Register (ncregister.com)


Keywoorden: | Abortus | Abortusindustrie | Center for Medical Progress | David Daleiden | Handel in lichaamsdelen van ongeboren baby’s |  National institutes of Health | NCRegister | Onderzoek foetaal weefsel | Orgaanhandel | Planned Parenthood | Pro-life | Thomas More society | Tyler Arnold | Universiteit van Washington | 


Wilt u nog meer lezen of horen over de ‘Pro-life‘? Klik dan hier , of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel


221219 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel