De Presentatie van Maria: het hele huis Israël had haar lief @NCRegister @AngeloStagnaro

HomeAngelo StagnaroDe Presentatie van Maria: het hele huis Israël had haar lief @NCRegister...

Waarom houden we van de heilige maagd Maria? Omdat we eerst haar Zoon hebben liefgehad. Aldus is Maria overal de Toevlucht van de Zondaars, de Troosteres van de Bedroefden en de Hulp van de Christenen geworden.

Angelo Stagnaro; Blogs; 21 november 2016

De Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel (Maria Presentatie) is een van de feestdagen die elk jaar verloren lijkt te gaan in alle voorbereidingen voor Thanksgiving en Kerstmis (noot vert.: Thanksgiving is nationale feestdag in VS en Canada, op 4e donderdag in november ter herdenking van dankfeest puriteinse Pilgrim Fathers na hun eerste jaar in Amerika; wellicht verwant met Nederlandse protestantse Dankdag voor Gewas en Arbeid op eerste woensdag in november). Maar ondanks dat het niet zo flitsend is als andere geliefde mariale feestdagen, zoals de Aankondiging of de Maria Tenhemelopneming, is het voor een christen de moeite waard om elk jaar rond deze tijd stil te staan bij wat dit feest betekent.

Dit feest maakt deel uit van een reeks van drie Mariafeesten die de feesten van Christus weerspiegelen – haar geboortedag (8 september), een viering van haar Heilige Naam (12 september) en haar Presentatie in de Tempel (21 november). De christen zal opmerken dat dit de drie feestdagen zijn waarop wij ook de belangrijkste mijlpalen van Christus’ kinderjaren vieren. – Dat wil zeggen Kerstmis (25 dec.), de Heilige Naam van Jezus (3 jan.) en zijn Presentatie in de Tempel (2 feb.).

Op 21 november vieren honderden miljoenen christenen de gedenkwaardige gebeurtenis dat de heiligen Joachim en Anna (vert.: in originele artikel Anne genoemd) hun kind, de heilige maagd Maria, naar de tempel in Jeruzalem brengen voor een zegening.

Ja… zelfs Jezus had grootouders. Liefhebbende, geweldige, Joodse grootouders. Als Joachim en Anna zo’n geweldig kind als de heilige maagd Maria hadden opgevoed, stel je dan eens voor hoe geweldig ze moeten zijn geweest als Jezus’ nono en nona (vert.: opa en oma).

Wie kan er niet van een grootmoeder houden? In Italië worden ze vereerd. Er zijn zelfs “Beste Oma” wedstrijden in het hele land. Er is een oude uitdrukking om stoute kinderen te herinneren aan de pikorde (=rangorde) in het universum: God, grootmoeder en moeder… in die volgorde. Alle anderen staan vanaf daar in de rij en dat doen ze graag. Na deze heilige drie is het ‘pakken wat je pakken kunt’ (vert.: ‘vrij worstelen’).

Gezien deze universele eerbied, is het logisch dat wij als kerk willen weten hoe het zit met het grootouderschap van Christus. Als wij allemaal geweldige grootmoeders hebben die ons hielpen vormen in het geloof, dan zal onze Heer er zeker een gehad hebben. Bij toeval weten we, volgens het niet-canonieke Proto-Evangelie van de heilige Jacobus, geschreven in 200 na Christus,  dat de grootouders van Christus van moederskant de heilige Anna en Joachim waren. In veel opzichten is het verhaal van de heilige Anna vergelijkbaar met dat van Hannah die Samuel baarde (1 Samuel 1). Het is interessant op te merken, dat Anna en Hannah in het Hebreeuws dezelfde naam hebben. Voor degenen die daarop zitten te wachten: volgens het evangelie van Matteüs heette de grootvader van Christus van vaderskant Jakob (Matteüs 1:12). Lucas vermeldt zijn naam als Heli (Lucas 3:23). Ik ben geen verwijzing tegengekomen naar de vrouw van Jakob, maar hoe kan zij als grootmoeder ooit niet geweldig en heilig zijn?

Het Protoevangelium beschrijft Joachim als een rijke boer en herder en vanaf de geboorte inwoner (‘ingeboren zoon’) van Nazareth. Akar, de vader van Anna, gaf zijn nomadenbestaan op en bracht zijn vrouw naar Nazareth om hun dochter te baren. Joachim trouwde met Anna toen hij nog een jonge man was en Anna in de veertig. Het echtpaar was kinderloos en zeer verguisd, omdat kinderloosheid door de Joden uit de oudheid werd gezien als een vloek en een teken van onwaardigheid. Na vurige gebeden van beiden verscheen er een engel aan Anna die haar verzekerde dat zij een kind zou baren dat in de hele wereld geprezen zou worden. Daarop antwoordde Anna de engel dat zij het kind zou opvoeden als een geschenk aan God en het zou wijden aan het in heiligheid dienen van Hem. Op hetzelfde moment bracht een andere engel dezelfde boodschap over aan Joachim, die vervolgens naar huis rende om het nieuws met Anna te delen. De traditie leert dat de gezegende grootouders lang genoeg leefden om de geboorte van Jezus en de daaropvolgende toewijding (‘opdracht’) in de tempel van Jeruzalem mee te maken.

Volgens het apocriefe Proto-Evangelie van Jacobus (vert.: Verhaal over de kindertijd door Jacobus) brachten haar ouders Maria na haar geboorte naar de tempel om haar aan God toe te wijden.

In het eveneens apocriefe Evangelie van Pseudo-Mattheüs en het Evangelie van de Geboorte van Maria wordt de heilige maagd rond de leeftijd van 3 jaar naar de tempel gebracht om een gelofte van haar ouders te vervullen. Als hij haar ziet, begroet een priester van de tempel haar met woorden die doen denken aan het Magnificat – “Heel Israël had haar lief.”

Volgens dit document bleef Maria in de tempel om onderwezen te worden in het geloof tot de leeftijd van 12 jaar.

Natuurlijk is dit alles afkomstig uit apocriefe teksten, maar hoewel hij de twijfelachtige oorsprong ervan benoemde, beschreef paus Paulus VI de inhoud ervan in de encycliek Marialis Cultus van 1974 met de woorden: “ondanks de apocriefe inhoud ervan, presenteert het verheven en voorbeeldige waarden en zet het de eerbiedwaardige tradities voort die hun oorsprong vinden in de oosterse kerken.” (Red.: Voor een Nederlandse vertaling van deze encycliek, zie hier, met dank aan www.RKDocumenten.nl) 

Deze feestdag wordt sinds de 6e eeuw door de Kerk gevierd.

Dit feest is een gelegenheid voor christenen om stil te staan bij de rol van Maria in de heilsgeschiedenis. Het was haar instemmen met God die het moedwillige “nee” van Eva uitwiste. Het was Maria’s zelfgave die Eva’s egoïsme herriep. Het was Maria’s vertrouwen in God dat ons op de weg naar verlossing zette – in tegenstelling tot Eva’s vertrouwen in de slang, die onze soort op de weg naar de ondergang zette.

Maria was voorbestemd om de levende tempel van God te worden, de Troon der Wijsheid, de Ark des Verbonds, de Spiegel der Gerechtigheid, de Mystieke Roos en de Oorzaak van onze Vreugde … en onze vreugde is Christus zelf.

Waarom houden we van de heilige maagd Maria? Omdat we eerst haar Zoon hebben liefgehad. Zo is Maria overal de Toevlucht van de Zondaars, Troosteres van de Bedroefden en Hulp van de Christenen geworden.

Angelo Stagnaro

Angelo Stagnaro Angelo Stagnaro (“Erasmus”) treedt op als goochelaar en mentalist en verdeelt zijn tijd tussen Europa en Noord-Amerika. Hij is de redacteur van “Smoke & Mirrors”, het grootste e-zine voor professionele goochelaars op het internet. Hij is ook gildemeester van de Catholic Magicians’ Guild en belijdend lid van de Seculiere Franciscanen (Derde Orde Franciscanen). Angelo heeft artikelen gepubliceerd in de meeste grote katholieke tijdschriften in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en heeft gewerkt als correspondent voor de Catholic News Service. Hij was de belangrijkste contactpersoon voor de nieuwsdienst bij de Verenigde Naties en het Bureau van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties. Angelo heeft zes boeken geschreven over mentalisme/cold reading waaronder Conspiracy, Something from Nothing, The Other Side, Shibboleth en zijn komende Spur of the Moment. Daarnaast schreef hij een instructieboek voor catechisten dat podiumgoochelkunst gebruikt als leermiddel voor kinderen en jonge volwassenen, getiteld The Catechist’s Magic Kit (Crossroad). Zijn andere boeken zijn How to Pray the Dominican Way (Paraclete) en The Christian Book of the Dead (Crossroad). Zijn meest recente boek is uitgegeven door Tau Publishing en is getiteld A Lenten Cookbook for Catholics.

Bron: The Presentation of Mary: All the House of Israel Loved Her| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden: 12 september Maria’s heilige naam | 21 september presentatie in de tempel | 8 september Maria geboorte | Angelo Stagnaro | Encycliek Marialis Cultus | H.Maagd Maria | Liturgische kalender | NCRegister | Proto-Evangelie | RKdocumenten.nl | Toevlucht van de Zondaars | Troosteres van de bedroefden |  

 


Als u meer wilt lezen of horen over/van bijvoorbeeld ‘Duitse synodale weg’ ? Klik dan hier, of gebruik een van de tags bovenaan dit artikel 

Als u meer wilt lezen of horen over/van bijvoorbeeld ‘H.Maagd Maria’ ? Klik dan hier, of gebruik een van de tags bovenaan dit artikel 


221122 | [XLS000]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel