De vergeten boodschap van de Engel van Fatima voorafgaand aan de Maria-verschijningen @Church_POP

HomeChurchpopDe vergeten boodschap van de Engel van Fatima voorafgaand aan de Maria-verschijningen...

EDITORIAL: Paus Franciscus heeft vandaag op zijn vierde dag van de Wereld Jongeren Dagen 2023 in Lissabon een bezoek gebracht aan het heiligdom van Fatima. Zie hier een mooie tijdloze uitleg met dank aan ChurchPop een jongeren kanaal dat ook ‘onder de vleugels van’ EWTN.com opereert. 

ChurchPOP Editor; 4 mei 2017 – leestijd 2 minuten

Veel katholieken weten inmiddels dat Maria in 1917 in Fatima, Portugal, aan drie arme kinderen verscheen.

Maar wist je ook van de engel die de kinderen bezocht vóór Maria?

In 1916, het jaar voordat Maria aan hen verscheen, leidden de arme kinderen Lucia, Jacinta en Francisco de kudden van hun families erop uit om te weiden toen er een engel aan hen verscheen.

“We ontwaarden,” schreef Lucia later in haar memoires, “in de verte, boven de bomen die zich uitstrekten naar het oosten, een licht witter dan sneeuw in de gedaante van een jonge man, volkomen doorzichtig en zo schitterend als kristal in de stralen van de zon.”

De engel sprak tot hen: “Weest niet bang. Ik ben de engel van vrede. Bid met mij.”

Hij en de kinderen knielden neer en ze herhaalden na de engel dit gebed:

“Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U en ik heb U lief. Ik vraag om vergiffenis voor hen die niet in U geloven, U niet aanbidden, niet op U hopen en U niet liefhebben.”

 

 

 

Toen ze klaar waren zei de engel voordat hij verdween:

“Bid op deze manier. De harten van Jezus en Maria zijn klaar om naar jullie te luisteren.”

 

 

 

Op een andere dag verscheen dezelfde engel voor de tweede keer aan hen. Opnieuw spoorde hij hen aan tot gebed:

“Wat doen jullie? Jullie moeten bidden! Bid! De harten van Jezus en Maria hebben barmhartige plannen met jullie. Jullie moeten je gebeden en offers opdragen aan God, de Allerhoogste.”

 

 

 

 

Toen de kinderen vroegen welke offers ze zouden moeten brengen, legde de engel uit:

“Op elke mogelijke manier kunnen jullie offers brengen aan God als eerherstel voor de zonden waardoor Hij gegriefd wordt en als smeekbede voor zondaars. Op deze manier zullen jullie vrede brengen voor ons land, want ik ben de beschermengel ervan, de Engel van Portugal. Bovenal, verdraag en aanvaard met geduld het lijden dat God jullie zal sturen.”

 

 

 

 

 

 

Een derde keer verscheen de engel opnieuw aan hen – deze keer met een bloedende eucharistische hostie boven een kelk. De engel liet de hostie en de kelk in de lucht zweven, knielde en leidde hen in een nieuw gebed:

“Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid U vanuit het diepst van mijn hart en draag aan U op het Allerkostbaarste Lichaam en Bloed, de Allerkostbaarste Ziel en Goddelijkheid van Jezus Christus, aanwezig in alle tabernakels van de wereld, tot eerherstel wegens de wandaden, ontheiligingen en onverschilligheden waardoor Hij geschoffeerd wordt. En door de oneindige verdiensten van Zijn allerheiligst Hart en het Onbevlekte Hart van Maria, smeek ik om de bekering van arme zondaars.”

 
 

 

 

 

 

 

 

De engel bood vervolgens de hostie en de kelk aan de kinderen aan en zei:

“Eet en drink het Lichaam en Bloed van Jezus Christus, vreselijk geschokt door de ondankbaarheid van  mensen. Bied eerherstel omwille van hen en troost God.”

 

 

 

Toen verdween hij, om nooit meer terug te komen.

Weinig konden de kinderen vermoeden dat deze engel slechts de voorbode was van de beroemde Mariaverschijningen die ze het jaar daarop zouden ontvangen.

Bron: https://www.churchpop.com/the-message-of-the-fatima-angel-that-came-before-mary/

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)


AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel