De wereldwijde bedreiging van de vrijheid van godsdienst @NCRegister – Michael Warsaw @KerkinNood

HomeGeloof en LevenDe wereldwijde bedreiging van de vrijheid van godsdienst @NCRegister - Michael Warsaw...

Noot van de uitgever – Aan het einde van 2022 worden christenen in sommige landen geconfronteerd met steeds ernstiger daden van door de staat gesteunde vervolging. 

Commentaren; 30 december 2022

Zoals de Afrikaanse kardinaal Robert Sarah onlangs opmerkte, worden christenen in westerse landen zoals de VS geconfronteerd met toenemende bedreigingen voor onze eigen rechten qua religieuze vrijheid. Maar als we de wereldwijde situatie van de godsdienstvrijheid in 2022 bekijken, is het belangrijk om te erkennen dat gelovigen in veel andere landen nog steeds te maken hebben met veel ernstigere en directere vervolging dan Amerikanen momenteel ondervinden.

In termen van wereldwijde bedreigingen voor de godsdienstvrijheid van christenen, komen vooral drie landen in beeld: Nicaragua, China en Nigeria.

President Daniel Ortega, de virulent anti-katholieke president van Nicaragua, heeft de vier jaar durende onderdrukkingscampagne van zijn regering tegen de kerk tegen het eind van het jaar verder opgevoerd. Op 12 december klaagde de regering bisschop Rolando Álvarez van Matagalpa, die sinds augustus onder huisarrest staat, formeel aan op grond van de valse beschuldigingen van “samenzwering”, “verspreiding van valse berichten” en “beschadiging van de Nicaraguaanse regering en samenleving”.

Volgens een recent rapport is Ortega – die eind vorig jaar de Nicaraguaanse bisschoppen beschreef als “terroristen” – verantwoordelijk voor bijna 400 daden van vervolging tegen de kerk sinds 2018, waaronder dit jaar de sluiting van katholieke radiostations en de uitzetting van de nuntius van het Vaticaan en de religieuze orde Missionarissen van Liefde en andere katholieke organisaties.

Deze anti-katholieke acties werden geïnitieerd in het kader van de aanhoudende nationale pro-democratische protesten tegen de regering Ortega, veroorzaakt door haar economisch en politiek wanbeheer, die voor het eerst uitbraken in 2018. Het regime heeft harde represailles genomen tegen zijn critici, onder meer door de arrestatie van bisschop Álvarez en andere kerkleiders die zich moedig hebben uitgesproken tegen de antidemocratische acties en mensenrechtenschendingen van de regering en hebben gepleit voor politieke hervormingen.

De aanvallen op de godsdienstvrijheid van katholieken blijven niet beperkt tot het bestraffen van katholieke leiders; de regering heeft ook openbare uitingen van aanbidding door gelovigen aan banden gelegd. Dit toont aan dat het regime van Ortega niet alleen wordt gedreven door de wens om wraak te nemen op zijn critici, maar ook door een meer algemene antipathie tegen ons katholieke geloof.

China is een ander land waar godsdienstvrijheid rechtstreeks wordt aangevallen door een antidemocratische nationale regering. Sinds de atheïstische Chinese Communistische Partij, – die gelovigen uitsluit van partijlidmaatschap-, eind jaren veertig de macht greep, maakt discriminatie tegenover religie deel uit van haar formele credo. En hoewel de Chinese grondwet later werd gewijzigd om in naam garanties voor godsdienstvrijheid op te nemen, is de langdurige onderdrukking door de CCP in de praktijk de laatste jaren sterk toegenomen na de belofte van president Xi Jinping in 2016 om “de aanpassing van religies aan de socialistische samenleving actief te begeleiden”.

Om dit doel te bereiken heeft de CCP in 2017 nieuwe voorschriften uitgevaardigd die elk element van de religieuze eredienst strikt regelen, en vervolgens in 2021 een decreet uitgevaardigd waarin wordt bepaald dat alle religieuze leiders “de leiding van de Communistische Partij moeten volgen en deze ondersteunen”. Het is duidelijk dat dergelijke maatregelen bedoeld zijn om welke minimale mate van godsdienstvrijheid dan ook die voorheen in China bestond, uit te roeien.

In het geval van de plaatselijke katholieke kerk viel het optreden tegen religie samen met de niet-gepubliceerde voorlopige overeenkomst over de benoeming van bisschoppen die het Vaticaan in 2018 met de CCP ondertekende.

Toen de overeenkomst werd ondertekend, verketterden critici zoals kardinaal Joseph Zen Ze-Kiun, de emeritus bisschop van Hongkong, deze als een volledig in de steek laten van miljoenen trouwe lokale katholieken die hadden geweigerd deel te nemen aan de door de staat geleide Chinese Patriottische Katholieke Vereniging en in plaats daarvan trouw zijn gebleven aan de “ondergrondse” Katholieke Kerk, waarvan de bisschoppen in gemeenschap zijn met Rome. De bezwaren van de kardinaal lijken nu volledig juist te zijn gebleken: in november, slechts één maand nadat de voorlopige overeenkomst met nog eens twee jaar was verlengd, zag het Vaticaan zich gedwongen publiekelijk de eenzijdige benoeming door de Chinese regering van een nieuwe hulpbisschop in een bisdom dat de Kerk niet erkent, aan de kaak te stellen.

De situatie wordt verder bemoeilijkt doordat de CCP het gemunt heeft op prominente katholieken, waaronder kardinaal Zen en mediamagnaat Jimmy Lai, als vergelding voor hun steun aan de protesten in Hongkong tegen de voortdurende pogingen van de regering om de resterende democratische vrijheden die de voormalige Britse kolonie heeft weten te behouden sinds Peking in 1997 de macht overnam, weg te nemen.

In Nigeria wordt de godsdienstvrijheid van katholieken en andere christenen niet zo openlijk aangevallen door de nationale regering.

Maar christenen, die bijna de helft uitmaken van de 210 miljoen inwoners van het Afrikaanse land, hebben zwaar te lijden onder jarenlange dodelijke aanvallen, voornamelijk door de moslimmilitanten Boko Haram in het noorden en door islamitische Fulani-stammen elders in Nigeria.

In de afgelopen 20 jaar zijn naar schatting 60.000 christenen vermoord, waarbij de tol alleen al in de eerste negen maanden van 2022 is opgelopen tot meer dan 3.400, volgens een recente studie waarin ook werd gemeld dat in dezelfde periode nog eens 3.000 mensen werden ontvoerd en 300 kerken en 10 priesters werden aangevallen.

In het rapport wordt opgemerkt dat de nationale regering van Nigeria, onder leiding van president Muhammadu Buhari, die zelf lid is van de Fulani, “scherpe kritiek en sterke beschuldigingen van schuld en medeplichtigheid aan de moorden” blijft ondervinden vanwege het frequente falen van de nationale veiligheidstroepen om in te grijpen ten behoeve van de christenen.

Ondanks deze documentatie van het toenemende afschuwelijke geweld heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor het tweede achtereenvolgende jaar geweigerd Nigeria aan te wijzen als een “bijzonder zorgwekkend land” dat extreme schendingen van de godsdienstvrijheid begaat of tolereert. In een verklaring zei de uit beide partijen bestaande Amerikaanse commissie voor internationale godsdienstvrijheid dat zij “verontwaardigd” was over het niet opnemen van Nigeria en India, nog een van ‘s werelds ergste schenders van de godsdienstvrijheid, op de aandachtslijst van het State Department van dit jaar. De lijst vermeldt wel Nicaragua en China als bijzonder zorgwekkende landen, naast Cuba, Eritrea, Iran, Myanmar, Noord-Korea, Pakistan, Rusland, Saoedi-Arabië, Tadzjikistan en Turkmenistan.

Als Amerikaanse katholieken die bezorgd zijn over het lot van onze geloofsgenoten elders, zouden ook wij ons aangevallen moeten voelen door wat een manipulatie lijkt te zijn van de controlelijst van het State Department van schenders van godsdienstvrijheid om onuitgesproken politieke redenen. Christenen en andere gelovigen die ten onrechte worden aangevallen in andere landen over de hele wereld verdienen concrete erkenning van hun benarde situatie door de Amerikaanse regering – en concrete actie om flagrante overtreders zoals de Nigeriaanse regering onder druk te zetten om van koers te veranderen.

Vooruitkijkend naar 2023 is het zeker dat de internationale situatie rond religieuze vrijheid een van ‘s werelds meest urgente mensenrechtenkwesties zal blijven. Daarom zullen we onze gebeden voor onze broeders en zusters in het geloof elders moeten verdubbelen en onze steun moeten voortzetten aan katholieke organisaties zoals de Knights of Columbus en Aid to the Church in Need (kerk in nood), die in de frontlinie staan om vervolgde christenen te verdedigen.

God zegene u!

Michael P. Warsaw Michael Warsaw is de voorzitter van het bestuur en CEO van EWTN Global Catholic Network, en is de uitgever van de het Amerikaanse dagblad ‘the National Catholic Register’.

Hij kwam in 1991 bij EWTN en werkte direct met Moeder Angelica, de oprichtster van het netwerk. Warsaw werd in 2000 president van EWTN en in 2009 chief executive officer (CEO). Met de overname van de National Catholic Register door EWTN in 2011, werd hij de uitgever ervan. Warsaw werd voorzitter van het bestuur van EWTN in 2013.  Paus Franciscus benoemde hem in 2017 tot consulent van het Dicasterie voor Communicatie van het Vaticaan.

Bron: The Global Threats to Religious Freedom| National Catholic Register (ncregister.com)

 


Keywoorden: Boko Haram | China | Chinese Communistische Partij (CCP) | Chinese President Xi Jinping | Christenvervolging | Godsdienstvrijheid | Jimmy Lai | Kardinaal Joseph Zen | Kardinaal Robert Sarah | Kerk in Nood |  Mensenrechtenschendingen | Mgr. Rolando Álvarez | Michael Warsaw | NCRegister | Nicaragua | Nigeria | President Daniel Ortega | Vaticaan China Overeenkomst 2018 |

 

 

Wilt u meer lezen of horen over de christenvervolging wereldwijd? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen van ‘Michael Warsaw’? Klik dan hier , of klik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan deze post. 

221231 | [XLS000] 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel