Doodse stilte in de Sint-Pietersbasiliek nu het verbod op individuele missen van kracht wordt

HomeEdward PentinDoodse stilte in de Sint-Pietersbasiliek nu het verbod op individuele missen van...

‘Als een Museum’: Doodse stilte in de Sint-Pietersbasiliek nu het verbod op individuele missen van kracht wordt

Kardinaal Gerhard Müller, emeritus prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, zei op 22 maart in het Register dat de richtlijn tot gevolg zal hebben dat geestelijken die in het Vaticaan werken “meer als functionarissen en met minder priesterlijke identiteit” zullen gaan werken.

De zij altaren van de Sint-Pietersbasiliek waren vanmorgen bijna allemaal verstoken van het Heilig Misoffer, omdat een richtlijn van het Vaticaan van kracht is geworden die individuele missen in het bovenste deel van de basiliek verbiedt.

Vanaf vandaag kunnen priesters alleen nog ‘s ochtends tussen 7.00 en 9.30 uur Romeinse tijd de missen in het hoofdgedeelte van de basiliek concelebreren – een breuk met de gebruikelijke gewoonte om individuele priesters vrijelijk hun dagelijkse mis te laten celebreren op de vele altaren van de basiliek.

Vanmorgen om 7.00 uur, toen deze correspondent van het Register ter plaatse was, vonden twee gezamenlijke missen met twee tot vier priesters plaats op slechts twee altaren: De Koorkapel aan de zuidkant van de basiliek en het Altaar van de Stoel.

Misviering in de Koorkapel op 22 maart 2021.(Foto: Edward Pentin)

Traditionele Latijnse mis in de grot onder in de basiliek

De traditionele Latijnse mis, die tot nu toe in het hoofdgebouw van de basiliek was toegestaan, werd vanmorgen door een ‘bevoegde priester’ opgedragen in de kleine Clementijnse kapel, in de grot onder de basiliek, zoals bepaald door de instructie van het Vaticaan van 12 maart.

De vijf punten tellende richtlijn, die ongebruikelijk is en gericht aan de beheerders van de basiliek door het Staatssecretariaat in plaats van aan de kardinale aartspriester van de basiliek, en die op de deur van de sacristie van de basiliek is geprikt, heeft veel stof doen opwaaien sinds zij tien dagen geleden in de openbaarheid kwam.

Verandering “van bovenaf” en zonder enig overleg doorgevoerd

Volgens een ingelichte Vaticaanse bron, die anoniem wenst te blijven, is de verandering “van bovenaf” en zonder enig overleg doorgevoerd, en treft zij in de eerste plaats de priesters die in het Vaticaan werken en die vroeger individueel de mis opdroegen in de 45 zijaltaren en 11 kapellen van de basiliek voordat zij aan hun werkdag begonnen.

Een lege St.Jozef Kapel in de Sint Pieter 22 Maart, 2021.(Foto: Edward Pentin)

“Ze zijn erg pissig,” vertelde de bron aan het Register. “Slechts weinigen van hen nemen vanochtend deel aan de mis in concelebratie uit protest tegen de veranderingen,” zei de bron, die eraan toevoegde dat de mogelijkheid om individueel de mis te vieren in de basiliek een van de weinige mogelijkheden was die de ambtenaren hadden om hun priesterschap uit te oefenen.

De instructie, geparafeerd door aartsbisschop Edgar Peña Parra, de plaatsvervangend staatssecretaris, stelde dat, om te zorgen voor “een sfeer van bezinning en liturgisch decorum”, individuele vieringen aan de zijaltaren van de Sint Pieter vanaf 22 maart zouden worden “onderdrukt”.

Priesters en gelovigen die naar de basiliek komen voor de mis, kunnen voortaan alleen nog maar deelnemen aan een van de vier concelebraties per ochtend, en aan andere concelebraties overdag aan de hoofdaltaren.

De richtlijn bepaalt ook dat de concelebraties moeten worden bijgestaan door voorlezers en voorzangers, en dat groepen pelgrims onder begeleiding van een bisschop of priester voortaan de mis moeten opdragen in de grotten van het Vaticaan onder de basiliek. “Bevoegde priesters” mogen nu alleen nog de mis in buitengewone vorm opdragen in de Clementijnse kapel op vier vaste tijdstippen elke ochtend, beperkt tot 30 minuten.

Mis in de buitengewone vorm in de Clementijnse Kapel op 22 maart 2021.(Foto: Edward Pentin)

In een verklaring van 13 maart zei kardinaal Raymond Burke, prefect emeritus van de Apostolische Signatura, het hoogste gerechtshof van de Kerk, dat de richtlijn een “directe schending van de universele kerkelijke wet” was, dat het de standaardmethoden voor het aanbrengen van veranderingen in de Heilige Liturgie schond, en daarom “onmiddellijk ingetrokken” moest worden.

Vrijheid om de mis individueel op te dragen

Hij en anderen die kritiek hebben op de richtlijn zeggen dat deze priesters onterecht dwingt om missen te concelebreren in strijd met hun vrijheid om de mis individueel op te dragen. Gelovigen van over de hele wereld die naar de basiliek komen zullen nu ook bijna altijd beperkt zijn tot het deelnemen aan missen in het Italiaans.

Kardinaal Gerhard Müller, emeritus prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, die vorige week op EWTN’s ‘The World Over’ opmerkte dat het Staatssecretariaat noch de juridische noch de theologische bevoegdheid had om een dergelijk besluit te nemen, vertelde het Register op 22 maart dat het tot gevolg zal hebben dat geestelijken die in het Vaticaan werken “meer als functionarissen en met minder priesterlijke identiteit” zullen gaan werken.

Een zij-altaar blijft leeg na het ingaan van de richtlijn op 22 maart 2021.(Foto: Edward Pentin)

De richtlijn, waarvan hij zei dat het een “genadeloos, autoritair document was, opgelegd zonder overleg of synode”, vertegenwoordigt een “geseculariseerd begrip” van de Mis als religieus vermaak, negeert “de katholieke spirituele traditie van het priesterschap om elke dag de Mis te vieren”, en is een verder bewijs van de “zelfsecularisatie van de Kerk”.

“Het is allemaal erg oppervlakkig,” zei hij, eraan toevoegend dat het “absoluut duidelijk is dat dit document is gemaakt door anonieme mannen op de achtergrond die niets weten van katholieke theologie.”

Basiliek “meer en meer als een museum”

Kardinaal Müller zei dat de opstellers van de richtlijn “deze ‘recollectie en decorum’ willen hebben, maar dat is niet de realiteit.” In plaats daarvan geeft men volgens hem “een totaal slecht voorbeeld aan de hele Kerk, want de Heilige Roomse Kerk is Mater et Magistra, voor de hele Kerk, en zij moet het beste voorbeeld geven van de Romeinse liturgie”. Hij voegde eraan toe dat hij hoopt dat het de basiliek niet “meer en meer als een museum” zal maken.

Lege St. Jozefkapel in de basiliek 22 maart 2021.(Foto: Edward Pentin)

In een artikel in Catholic World Report voorspelde George Weigel, senior fellow van het Ethics and Public Policy Center, dat “de Sint Pieter veel minder een huis van gebed zal zijn dan vroeger,” iets wat hij beschouwde als “een grote droefheid, vooral in een tijd waarin de Kerk en de wereld de kracht van de Eucharistie en het getuigenis van intense Eucharistische vroomheid hard nodig hebben.”

Het is nog steeds niet duidelijk wie er achter de richtlijn zat, waarover al vele jaren wordt gesproken, maar die samenviel met het vertrek in februari van de vorige aartspriester, kardinaal Angelo Comastri, van wie bekend was dat hij zich verzette tegen een dergelijke verandering. Betrouwbare bronnen hebben het Register verteld dat paus Franciscus er zelf toestemming voor heeft gegeven met de hulp van een van zijn naaste vertrouwelingen, kardinaal Beniamino Stella, prefect van de Congregatie voor de Clerus, en een aantal andere kardinalen die dicht bij de Heilige Vader staan.

Het Register heeft de persdienst van de Heilige Stoel, aartsbisschop Peña Parra, en zijn superieur, kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van het Vaticaan, om uitleg gevraagd over de verandering en hoe die tot stand is gekomen, maar heeft nog geen antwoord gekregen.

Keywoorden: Basiliek Sint-Pieter | Edward Pentin | George Weigel | Mass ban | St.Peter’s basilica | Traditionele Latijnse mis | 

Wilt u bijvoorbeeld meer lezen vertaald uit de ‘NCRegister’? Klik dan hier, of gebruik een van de ‘tags’ boven aan deze post. 

| 210323 | 220223 Posts 231 |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel