Een exorcist ontmoet de kracht van het Heilig Hart van Jezus

HomeGeloof en LevenEen exorcist ontmoet de kracht van het Heilig Hart van Jezus

“Het Heilig Hart bouwt een vuur van liefde in elk hart.”

Patti Maguire ArmstrongBlogs; 19 juni 2020

(red.: blog ter ere van hoogfeest Heilig Hart in 2020, dit feest valt dit jaar op 24 juni)

Uiteindelijk zullen burgerlijke autoriteiten onze geestelijke problemen niet oplossen. We zouden moeten bidden en vasten voor hen en voor een sterk leiderschap in onze Kerk, maar we kunnen ook een vesting van spirituele bescherming creëren door onszelf onder de soevereiniteit van het Heilig Hart van Jezus te stellen.

Jezus openbaarde de omvang van zijn brandende liefde voor ons door middel van visioenen aan de H. Margaretha Maria Alacoque, een non in Paray-le-Monial, Frankrijk, in de 17e eeuw. De devotie tot het Heilig Hart is eigenlijk door de hele geschiedenis heen een deel van de Kerk geweest. In 1956 legde Pius XII in zijn encycliek Caritate Christi Compulsi over de theologie van het Heilig Hart uit, dat de devotie tot de liefde van God helemaal teruggaat tot het Oude Testament. (Red. voor een Nederlandse vertaling van de encycliek zie hier met dank aan rkdocumenten.nl)

Tijdens verschijningen aan de H. Margaretha Maria, in 1674, deed Jezus twaalf beloften aan degenen die de devotie tot zijn Heilig Hart eren en verspreiden, waarvan er één luidde: “Ik zal elk huis zegenen waarin een beeltenis van mijn hart zal worden uitgestald en geëerd.” Geïnspireerd door die belofte begon father Mateo Crawley-Boevey (1875-1960), geboren in Peru, op 24 augustus 1907 het op de troon plaatsen van het Heilig Hart als onze Koning te promoten, “om de hele wereld te veroveren voor het Hart van Jezus, huis na huis, gezin na gezin”. Elk van de vijf pausen die tijdens het leven van father Mateo regeerden, heeft zijn werk bekrachtigd en gezegend – de H. Pius X, Benedictus XV, Pius XI, Pius XII en Johannes XXIII.

Deze oude Heilig Hart devotie heeft opnieuw voet aan de grond gekregen in vele katholieke gezinnen. Wij kunnen het Heilig Hart van Jezus op de troon plaatsen, als heerser over onze huizen en andere plaatsen, zoals zelfs in sommige katholieke bisdommen is gebeurd, door onze trouw aan hem te verkondigen en ons onder zijn goddelijke bescherming te stellen.

De mystieke ontmoeting van een exorcist in Rome

Mgr. John Esseff, priester in het bisdom Scranton, Pennsylvania, met zijn 92 jaar een van de oudste exorcisten van het land, en voormalig geestelijk leidsman van de H. Teresa van Calcutta, heeft zijn priesterschap aan het Heilig Hart gewijd. (Ga hierheen voor zijn 14 toespraken over het Heilig Hart.) Hij legde mij in een eerder interview uit dat zijn toewijding tot het Heilig Hart begon tijdens een bezoek aan Rome in 1959, kort na een kroningsceremonie in zijn pastorij:

Ik besloot twee grote basilieken in Rome te bezoeken – Santa Maria Maggiore, en de oudste van de vier, Sint Jan van Lateranen (red.: San Giovanni). Toen ik de kapel van het Heilig Sacrament bij Sint-Jan van Lateranen binnenging, had ik de meest overweldigende ervaring van gebed in mijn hele leven. Ik werd overweldigd door de aanwezigheid, de majesteit, het ontzag en de kracht van God. Het was zo overweldigend dat ik niet meer kon staan. Ik voelde dat ik op mijn knieën werd gedwongen en in een oogwenk lag ik uitgestrekt op de grond voor het Heilig Sacrament. De ontzagwekkende aanwezigheid van God greep mij aan en ik beefde en huilde. Alles wat ik tegen God kon zeggen was: “Wat wilt U, Heer?”

Ik hoorde de Heer antwoorden: “Naastenliefde.” Ik was niet in staat om te bewegen, zelfs niet om me te verroeren. De toestand van extatisch bidden duurde lang. Toen ik weer tot mezelf kwam, stond ik op en liep dichter naar het altaar van het Heilig Sacrament. Ik had dezelfde ervaring van de aanwezigheid van God en ik wist dat het de Heer Jezus was. Ik weende en riep uit: “Wat wilt U, Heer?”

“Liefde,” was het antwoord. Ik wachtte heel erg lang om te horen wat er nog meer zou kunnen komen. De extase duurde lang. Ik liep tot voor het altaar van het Heilig Sacrament. Een derde soortgelijke ervaring begon. Ik lag op de grond in gebed en de Heer zei: “Leer de liefde van mijn Heilig Hart.” Enige tijd daarna hoorde ik: “Leer meer over de paus die in deze kapel begraven ligt.”

Toen ik opstond uit deze ervaring, wist ik dat ik zou doen wat God wilde dat ik zou doen. Ik voelde me nogal versuft. Het was vroeg in de morgen geweest toen ik de Sint Jan van Lateranen binnenging, maar tegen de tijd dat ik klaar was om te vertrekken was het al laat in de middag. Er kwam een rondleiding langs en ik hoorde de gids vertellen dat =————- in deze kapel begraven was. Ik keek rond en zag een tombe verheven tegen de muur in de kapel van het Heilig Sacrament. Ik bleef staan en bad voor de tombe. Ik wist dat Paus Leo veel sociale kwesties had behandeld betreffende de armen en de werkende klassen.

Na mijn thuiskomst deed ik onderzoek en leerde ik dat de laatste daad van paus Leo’s paussschap was om de hele wereld onder de troon van het Heilig Hart van Jezus te plaatsen. Ik begreep nu dat de devotie tot het Heilig Hart een belangrijk onderdeel van mijn priesterschap zou worden. Het werd zowel mijn persoonlijke devotie als een devotie die ik bij anderen heb gepropageerd. Ik ben gaan inzien dat Jezus koning wil zijn over de hele wereld en dat ik deze devotie bij iedereen moet promoten.

Wanneer wij de beeltenis van Jezus op een ereplaats zetten en Hem openlijk tot Heer uitroepen, is dat een symbool waarmee wij de hele wereld laten zien dat dit huis onder het hart van Jezus staat. Deze erkenning van het koningschap van het hart van Christus over ons is niet alleen voorbehouden aan gezinnen, maar staat open voor individuen, parochies, bisdommen, gemeenschappen en instellingen.  Als wij een verbond aangaan met het Heilig Hart van Jezus om onder zijn koningschap te leven, aanvaarden wij daarmee zijn heerschappij over onze gezinnen en over de wereld.

Het Heilig Hart bouwt een vuur van liefde in ieder hart. Als zij Jezus hebben, ongeacht de denominatie, hebben zij het vuur en dat vuur is de heilige Geest. Hoewel er een tastbare ceremonie is om het Heilig Hart van Jezus op de troon te plaatsen, is het de inzet en de toewijding van gezinnen, die zich volledig overgeven aan de heerschappij van Jezus, die erop volgt.

Ik heb Jezus in de gevangenis op de troon geplaatst en heb verbazingwekkende transformaties gezien. Elke instelling moet worden omgevormd: de justitiële sector, verpleeghuizen, psychiatrische inrichtingen, scholen, de hele maatschappij moet de beschaving van de liefde ervaren. Niets mag worden uitgesloten, want de hele mensheid verlangt naar God’s liefde. Ieder mensenhart werd gemaakt voor Jezus en zijn beschaving van liefde. Wij zijn allen één met elkaar in Christus, en er is geen plek waar hij niet thuishoort.

Onder de troon plaatsen van een bisdom

(red.: meer info VS en Engelstalige verwijzingen)

In 2009 zette bisschop Paul Zipfel het Heilig Hart van Jezus op de troon over mijn bisdom Bismarck. De toenmalige pastoor van de Kathedraal van de Heilige Geest, father John Guthrie, volgde dit na met de parochie. Onze huidige bisschop, bisschop David Kagan, wijdde het bisdom opnieuw toe  aan het Heilig Hart van Jezus en wijdde het westelijk deel van Noord-Dakota voor de eerste keer toe aan het Onbevlekt Hart van Maria om het Jaar van het Geloof af te sluiten tijdens de zondagsmis op 24 november 2013, op het hoogfeest van Christus Koning van het Universum. Zoals geciteerd door de , zei bisschop Kagan: “Wat is een betere manier voor ieder van ons om de vreugde te brengen van het kennen van Jezus als onze vriend dan door zijn Heilig Hart, waaruit wij alle genaden ontvangen voor het heil van elke ziel.”

Het feest van het Heilig Hart is op 19 juni (red.: valt op de derde vrijdag na Pinksteren. Dit jaar, 2022, is dat op vrijdag 24 juni). Het bisdom Bismarck heeft hier informatie over het uitvoeren van een kroningsceremonie. Je kunt ook SacredHeartApostolate.com bezoeken (linksonder op hun homepage) voor bronnen.

Ter inspiratie biedt het Sacred Heart Prayer Book gebeden om te helpen dieper in de liefde voor Jezus te groeien. Voor kinderen (en ook volwassenen) zijn er het prentenboek De beloften van het Heilig Hart en het prachtige Heilig Hart kleurboek met gebeden en inspiratie op elke pagina.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk 3 juni 2020 in het Register.

 

Patti Maguire Armstrong

De schrijfster Patti Maguire Armstrong

Patti Maguire Armstrong is gastvrouw in een TV talkshow van  Ladies of Another View  en  een bekroonde auteur en was de managing editor en co-auteur van Ascension Press‘ bestseller Amazing Grace Series. Haar nieuwste boeken zijn Holy Hacks: Alledaagse Manieren om je Geloof te Leven & naar de Hemel te gaan en Groot Hartig: Inspirerende Verhalen van Alledaagse Families. Ze heeft een B.A. in maatschappelijk werk en een M.A. in bestuurskunde en werkte in beide vakgebieden voordat ze thuis bleef om als freelance schrijfster te werken. Patti en haar man, Mark, wonen in North Dakota, waar ze nog steeds de laatsten van hun 10 kinderen opvoeden. Volg haar op Twitter op @PattiArmstrong en lees haar blog op PattiMaguireArmstrong.com.

Source: How to Protect Your Family From Spiritual Attacks| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden: | Encycliek Caritate Christi Compulsi | Exorcisme | Heilig Hart | Heilig Hart devotie | H.Margaretha Maria Alacoque | Koningschap van het hart van Christus | Mgr. John Esseff | Paray-le-Monial Frankrijk | Pater Mateo Crawley-Boevey | Patti Maguire Armstrong | Paus Leo XIII | Paus Pius XII | Twaalf Heilig Hart-beloften |

Wilt u meer lezen of zien/horen van ‘Patti Maguire Armstrong‘? Klik dan hier of gebruik een van de ‘tags’ boven aan dit artikel.

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel