Een kerstnoveen voor de laatste negen dagen van advent @NCRegister J.Grondelski

HomeGeloof en LevenEen kerstnoveen voor de laatste negen dagen van advent @NCRegister J.Grondelski

Zelfs als je tot nu toe nalatig bent geweest in de voorbereiding op Kerstmis deze advent, dan heb je nog speciaal negen dagen om je te herpakken. Gebruik die goed!

John GrondelskiBlogs; 17 december 2022

Op 16 december zijn we nog maar negen dagen verwijderd van Kerstmis! De liturgie van de Kerk begint die dag met een verschuiving: het eerste deel van de advent is veel meer eschatologisch, gericht op de wederkomst van Jezus en onze noodzaak, hier en nu, om ons daarop voor te bereiden. In de laatste negen dagen van de advent verschuift de aandacht naar de historische gebeurtenissen die leidden tot Jezus’ eerste komst in Bethlehem, meer dan twee millennia geleden.

De populaire devoties van de katholieken weerspiegelen deze verschuiving ook. Zo begon de kerkelijke liturgie de grote “O Antifonen” te bidden bij het begin van de mis en de getijdengebeden – van 17 tot 23 december herdenkt de kerk de historische geboorte van Christus door het bidden van de titels die zijn messiaanse komst voorspelden.

Verder is de katholieke volksdevotie op 16 december begonnen met het bidden van de “kerstnoveen”. “Novenen” zijn negen dagen van gebed voor een bepaalde intentie. Zij waren heel gangbaar in het volkskatholicisme vóór Vaticanum II (veel parochies hadden bijvoorbeeld negendaagse gebeden voor de Wonderdadige Medaille van de heilige Judas), maar hun oorsprong is bijbels: de eerste noveen werd door de apostelen met de heilige maagd Maria gebeden in het Cenakel in Jeruzalem, waar zij vanaf Hemelvaartsdag wachtten tot de komst van de Heilige Geest op Pinksteren.

Dus zelfs als u deze adventsperiode tot nu toe nalatig bent geweest in het uzelf geestelijk voorbereiden op Kerstmis, dan hebt u nog een speciale negendaagse periode om u te heroriënteren. Gebruik die goed!

Op maandagen heb ik deze advent meditaties gegeven voor een adventsretraite, “Naar Jezus door Maria met Kerstmis”, die zich in dit jaar van Dobbs concentreerde op het begeleiden van Moeder Maria en Baby Jezus in de schoot vanaf de Aankondiging tot Kerstmis. Voor degenen onder u die deze meditaties nuttig vinden, bied ik deze gebeden aan die u zou kunnen gebruiken voor uw kerstnoveen.

Algemeen gebed

Nu we op weg zijn naar Kerstmis, de geboorte van Jezus in menselijk vlees, bid ik onze Heer en zijn moeder Maria om mij te helpen deze tijd goed te gebruiken. Help mij, o Maria, om uw Zoon in mij te verwelkomen, zoals u met vreugde wachtte op de vrucht van uw schoot. O Jezus, help mij om de heiligheid van het leven voor de geboorte, die zelfs u – schepper van het heelal – met alle mensen deelde, zoals u in de schoot van uw moeder groeide zoals ieder mens, te waarderen en ervan te getuigen,.

Ik vraag u, mijn Heer en mijn moeder Maria, om mij deze speciale intentie, waarvoor ik bid, te schenken als het uw wil is.

(Vermeld hier uw intentie).…..

Ik dank u, Heer, voor alle zegeningen die u mij gegeven hebt – vooral voor uw komst naar mij – en bid dat u mij waardiger maakt om dit kerstfeest te vieren, Amen.

Variabele gebeden

16 december: Uw komst om verwekt te worden, O Heer, werd aangekondigd door uw engel en ontmoette de liefdevolle aanvaarding van uw moeder. Help alle moeders om het leven dat u hen geeft in hun baarmoeder te verwelkomen.

17 december: Tegen die tijd klopte uw Heilig Hart al van liefde voor ieder mens in deze wereld. Help ons de heiligheid van elk kloppend hart in elk kind voor de geboorte met eerbied te bejegenen, een teken van menselijkheid en een teken van liefde.

18 december: In deze derde maand zijn, net als alle ongeboren kinderen, uw heilige handen en voeten al ontwikkeld, handen en voeten die u ooit aan het kruis zult uitstrekken uit liefde voor mij. Help ons uw ongeboren broeders en zusters te verdedigen, waarvan de meesten in dit stadium worden gedood door afsnijding van ledematen, even wreed als uw kruisiging en vergeef ons wat wij deze minste van onze broeders en zusters hebben aangedaan. Uw neef, Johannes, verwelkomde u in dit stadium: help ons uw geschenk van leven te verwelkomen.

19 december: In deze vierde maand, zat, zoals bij alle ongeboren kinderen, uw haar al op zijn plek, haar dat op een dag een doornenkroon zou dragen voor onze zonden. Help ons om de wreedheid van het doden van onze broeders en zusters te zuiveren uit ons eigen hoofd en daarmee u, die deze daden voorzag, te troosten.

20 december: Zoals bij alle ongeboren kinderen begon uw moeder waarschijnlijk de vreugde te ervaren van uw bewegingen, ook al was u al vijf maanden bij haar. Beweeg onze harten om lief te hebben, en vul ze met vreugde voor onze broeders en zusters terwijl ze in de baarmoeder opspringen, wetende dat u hen al leven hebt gegeven.

21 december: Terwijl u groeide en zich ontwikkelde, genoot u de veiligheid van Maria’s baarmoeder. In dit stadium van het leven zijn er mensen die nog steeds het recht verdedigen om te doden bij deze late termijn. Smelt hun harten van steen om het leven dat onder die harten groeit lief te hebben.

22 december: In deze zevende maand, zoals bij alle ongeboren kinderen, is uw gehoor volledig ontwikkeld. Kon u uw moeder voor u horen zingen? Kon u haar liefde voelen? Genees die moeders die nog steeds ambivalent zijn over hun kinderen, en help hen uw Woord van leven te horen.

23 december: Hebt u, nu u klaar bent om geboren te worden, de bezorgdheid gevoeld van Maria en Jozef, die moesten reizen en u ver weg moesten meedragen om geteld te worden? Wees met de ouders in al hun zorgen, en help ons allen te beseffen dat het leven niet iets is dat moet worden geteld of een prijskaartje krijgen, maar moet worden gewaardeerd.

24 december: Spoedig zult u in de wereld komen. Binnenkort zullen vele kinderen ter wereld komen, en sommigen van hen zullen gedood, achtergelaten of verwaarloosd worden tijdens hun geboorte, vooral als ze niet “perfect” zijn. Uw pleegvader, de heilige Jozef, kreeg te horen dat er “geen plaats” was voor u en uw moeder. Help ons, vandaag, altijd ruimte te hebben voor elke moeder en elk kind. Help mij, deze kerstavond, om in mijn hart ruimte te maken voor u.

John M. Grondelski (Ph.D., Fordham)

John Grondelski:  John M. Grondelski (Ph.D., Fordham) is voormalig associate dean van de School of Theology, Seton Hall University, South Orange, New Jersey. Hij is vooral geïnteresseerd in moraaltheologie en het denken van Johannes Paulus II. Opmerking: Alle meningen die in zijn bijdragen in het National Catholic Register worden geuit, zijn uitsluitend die van de auteur.

Bron: A Christmas Novena for the Last Nine Days of Advent| National Catholic Register (ncregister.com)


Keywoorden: | Advent | John M. Grondelski | Kerstnoveen | NCRegister | O-Antifoon |


Wilt u nog meer lezen of horen over de ‘O-antifoon‘? Klik dan hier , of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel


221218 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel